Show simple item record

dc.contributor.authorvan Blitterswijk H
dc.contributor.authorJansen EHJM
dc.contributor.authorStephany RW
dc.date.accessioned2014-01-17T14:10:09
dc.date.issued1985-09-16
dc.identifier368301005
dc.description.abstractDe combinatie hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) met in situ totale ultraviolet (UV) spectrumdetectie via het "diode array principe", wordt nader beschreven en geevalueerd. Een relatief grote hoeveelheid stof (circa 200 nanogram) is benodigd voor spectrum identificatie. Voor piekdetetie bij een of meerdere discrete golflengten, ligt de gevoeligheid ongeveer een factor 100 lager. In bijlage I worden van 85 standaarden van o.a. anabolica, andere steroiden en sulfonamiden de UV-spectra gegeven onder HPLC condities. Bijlage II bevat een gedetailleerde beschrijving van de methode. Gezien de resultaten wordt voorgesteld de techniek nu voor identificatie van anabolica in toedieningsplaatsen een hierarchisch hogere status te geven dan tot nu toe het geval is geweest, namelijk slechts een screeningsmethode. Voorgesteld wordt als onderzoekprocedure: screening en identificatie via HPLC-diode array detectie, met zonodig voor (her)keuringsonderz. aanvullende identificatie via bijvoorbeeld HPLC- RIA, HPLC-DLC, HPLC-GC of HPLC-GC-LRMS.<br>
dc.description.sponsorshipVHI
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 368301005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/368301005.html
dc.subjectsulfonamidennl
dc.subjectsteroidnl
dc.subjectdesnl
dc.subjectantibioticanl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleResiduen van anabolica in toedieningsplaatsen bij slachtdieren. II Specifieke identificatie van anabolica met HPLC-diode array detectienl
dc.title.alternativeResidues of anabolics in application sites of slaughtered cattle. II Specific identification of anabolics with HPLC-diode array detectionen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T13:12:27Z
html.description.abstractDe combinatie hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) met in situ totale ultraviolet (UV) spectrumdetectie via het &quot;diode array principe&quot;, wordt nader beschreven en geevalueerd. Een relatief grote hoeveelheid stof (circa 200 nanogram) is benodigd voor spectrum identificatie. Voor piekdetetie bij een of meerdere discrete golflengten, ligt de gevoeligheid ongeveer een factor 100 lager. In bijlage I worden van 85 standaarden van o.a. anabolica, andere steroiden en sulfonamiden de UV-spectra gegeven onder HPLC condities. Bijlage II bevat een gedetailleerde beschrijving van de methode. Gezien de resultaten wordt voorgesteld de techniek nu voor identificatie van anabolica in toedieningsplaatsen een hierarchisch hogere status te geven dan tot nu toe het geval is geweest, namelijk slechts een screeningsmethode. Voorgesteld wordt als onderzoekprocedure: screening en identificatie via HPLC-diode array detectie, met zonodig voor (her)keuringsonderz. aanvullende identificatie via bijvoorbeeld HPLC- RIA, HPLC-DLC, HPLC-GC of HPLC-GC-LRMS.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record