Show simple item record

dc.contributor.authorBaars AJ
dc.contributor.authorPelgrom SMGJ
dc.contributor.authorHoeymans N
dc.contributor.authorvan Raaij MTM
dc.date.accessioned2014-01-17T13:42:17
dc.date.issued2006-01-27
dc.identifier320100001
dc.descriptionDit rapport bevat een erratum d.d. 25-1-2005 op de laatste pagina<br>nl
dc.description.abstractHet RIVM heeft onderzocht wat het aandeel zou kunnen zijn van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek op het ontstaan van een tiental ziekten. Dit verkennende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geeft voor het eerst een integrale schatting van de ziektelast door blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie.De uitkomst van het onderzoek is dat voor negen onderzochte ziekten de blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie een geschatte ziektelast oplevert van ongeveer 47.000 DALY's per jaar, inclusief naar schatting circa 1.900 sterfgevallen. DALY staat voor 'Disability Adjusted Life Years', waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. De grootste bijdragen worden gevormd door borstvlieskanker, longkanker, astma en chronische luchtwegobstructie.De marge van onzekerheid in de genoemde uitkomsten is erg groot, wat vooral veroorzaakt wordt door de onvolledige gegevens, en bedraagt ongeveer een factor 5.Voor reproductiestoornissen was het niet mogelijk om een schatting te maken van de ziektelast tengevolge van werkgerelateerde blootstelling aan stoffen. De resultaten van recent onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan stoffen en reproductiestoornissen geven echter aanleiding tot zorg.
dc.description.abstractThe RIVM investigated the probable contribution of exposure to chemicals at the workplace as the cause of some ten diseases. This exploratory study was requested by of the Ministry of Social Affairs and Employment, and presents for the first time an integrated estimation of the burden of disease due to occupational exposure to chemicals.For nine investigated diseases the study resulted in a burden of disease of approximately 47,000 DALYs, including about 1,900 deaths, due to exposure to chemicals at the workplace. DALY stands for 'Disability Adjusted Life Years', in which premature death and years with disease are weighted counted up. The largest contributions are formed by mesothelioma, lung cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. The margin of uncertainty in the results is very large, mainly caused by the scarce and incomplete data, and amounts about a factor of 5.It was not possible to estimate the burden of disease due to reproductive disorders following occupational exposure to chemicals. However, results of recent research in this area indicate concern.
dc.description.sponsorshipSZW
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent85 p
dc.format.extent331 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 320100001
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 320100001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectchemische stoffennl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectwerkpleknl
dc.subjectziektennl
dc.subjectziektelast werknemersnl
dc.subjectastmanl
dc.subjectcardiovasculaire aandoeningennl
dc.subjectcontact-eczeemnl
dc.subjectcopdnl
dc.subjectctenl
dc.subjecthuidkankernl
dc.subjectinhalatiekoortsnl
dc.subjectlongkankernl
dc.subjectmesothelioomnl
dc.subjectreproductiestoornissennl
dc.subjectrhinitisnl
dc.subjectsinusitisnl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectdiseaseen
dc.subjectoccupational healthen
dc.subjectasthmaen
dc.subjectcardiovascular diseasesen
dc.subjectcopden
dc.subjectcteen
dc.subjectdermatitisen
dc.subjecteczemaen
dc.subjectinhalation feveren
dc.subjectlung canceren
dc.subjectmesotheliomaen
dc.subjectreproductionen
dc.subjectrhinitisen
dc.subjectsinusitisen
dc.subjectskin canceren
dc.titleGezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - een verkennend onderzoeknl
dc.title.alternativeHealth effects and burden of disease due to exposure to chemicals at the workplace - an exploratory studyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSIR
dc.date.updated2014-01-17T12:44:34Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:32:08Z
html.description.abstractHet RIVM heeft onderzocht wat het aandeel zou kunnen zijn van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek op het ontstaan van een tiental ziekten. Dit verkennende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geeft voor het eerst een integrale schatting van de ziektelast door blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie.De uitkomst van het onderzoek is dat voor negen onderzochte ziekten de blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie een geschatte ziektelast oplevert van ongeveer 47.000 DALY's per jaar, inclusief naar schatting circa 1.900 sterfgevallen. DALY staat voor 'Disability Adjusted Life Years', waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. De grootste bijdragen worden gevormd door borstvlieskanker, longkanker, astma en chronische luchtwegobstructie.De marge van onzekerheid in de genoemde uitkomsten is erg groot, wat vooral veroorzaakt wordt door de onvolledige gegevens, en bedraagt ongeveer een factor 5.Voor reproductiestoornissen was het niet mogelijk om een schatting te maken van de ziektelast tengevolge van werkgerelateerde blootstelling aan stoffen. De resultaten van recent onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan stoffen en reproductiestoornissen geven echter aanleiding tot zorg.<br>
html.description.abstractThe RIVM investigated the probable contribution of exposure to chemicals at the workplace as the cause of some ten diseases. This exploratory study was requested by of the Ministry of Social Affairs and Employment, and presents for the first time an integrated estimation of the burden of disease due to occupational exposure to chemicals.For nine investigated diseases the study resulted in a burden of disease of approximately 47,000 DALYs, including about 1,900 deaths, due to exposure to chemicals at the workplace. DALY stands for 'Disability Adjusted Life Years', in which premature death and years with disease are weighted counted up. The largest contributions are formed by mesothelioma, lung cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. The margin of uncertainty in the results is very large, mainly caused by the scarce and incomplete data, and amounts about a factor of 5.It was not possible to estimate the burden of disease due to reproductive disorders following occupational exposure to chemicals. However, results of recent research in this area indicate concern.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
320100001.pdf
Size:
383.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record