Show simple item record

dc.contributor.authorvan Wezel AP
dc.contributor.authorvan der Weijden AGG
dc.contributor.authorvan Wijnen HJ
dc.contributor.authorMulder C
dc.contributor.authorvan Wijnen HJ
dc.date.accessioned2012-12-12T23:42:57Z
dc.date.available2012-12-12T23:42:57Z
dc.date.issued2006-02-24
dc.identifier500025002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262255
dc.description.abstractVeranderingen in bodemgebruik zijn op grote schaal voorzien in Nederland. De kwaliteit van de bodem speelt echter nauwelijks een rol in de ruimtelijke ordening. Wij analyseerden de relatie tussen bodemgebruik en bodemkwaliteit, met gebruik van ecologische data en op nationaal schaalniveau. Ondanks grootschalige veranderingen in bodemgebruik, is er nog steeds een verband tussen bodemtype en bodemgebruik. Bodembeheer, historisch bodemgebruik en de geografische situering beinvloeden deze relatie, maar ook de invloed van bodemgebruik op verschillende bodemeigenschappen is herkenbaar. Zo wordt bodembiodiversiteit beinvloed door de intensiteit van bodemgebruik door de landbouw. Bodemgebruik is niet altijd daar gesitueerd waar de voordelen in termen van opbrengst hoog zijn. Minder dan 20% van de akkerbouw en veeteelt is gesitueerd op ongeschikte bodem, terwijl dat geldt voor meer dan 40% van de bosbouw. Gebiedsgericht milieubeleid biedt veel mogelijkheden om te differentieren naar bodemgebruik, waardoor het mogelijk wordt het bodemgebruik af te stemmen op de (gewenste) bodemkwaliteit.
dc.description.abstractChanges in land use in the Netherlands are anticipated on a large scale. Soil quality, however, hardly plays a role in spatial planning, which was reason enough to analyse the relationship between land use and soil quality on a national scale using ecological data. Despite major changes in land use, the strong linkage between land use and soil type was seen to continue. Soil management practices, historical land use and the geographical situation influence the relationship between land use and soil properties; the influence of land use on several soil properties is also discernable. Thus soil biodiversity can be said to be influenced by farming intensity. Land use is not always situated in areas where benefits in terms of yield are high. Less than 20% of the arable farming and pasture is situated on unsuitable soil, whereas over 40% of the forests grow on unsuitable soil. Region-specific environmental policy offers many possibilities for differentiation according to land use. It is also possible to match occurring soil quality to both existing and desired land use.
dc.description.sponsorshipMNP
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent36 p
dc.format.extent751 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherMNP
dc.relation.ispartofRIVM rapport 500025002
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 500025002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500025002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500025002.pdf
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectRUIMTELIJKE ORDENINGnl
dc.subjectbodemkwaliteitnl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectruimtelijke ordeningnl
dc.subjectgrondsoortennl
dc.subjectlandgebruiknl
dc.subjectbodembeheernl
dc.subjectgeschiktheidnl
dc.subjectbodemeigenschappennl
dc.subjectsoil qualityen
dc.subjectland useen
dc.subjectphysical planningen
dc.subjectsoil typesen
dc.subjectsoil managementen
dc.subjectsuitablityen
dc.subjectsoil propertiesen
dc.titleEmbedding soil quality in land-use planningen
dc.title.alternativeDe rol van bodemkwaliteit in ruimtelijke ordeningnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.contributor.departmentLDL
dc.date.updated2012-12-12T23:42:58Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:32:20Z
html.description.abstractVeranderingen in bodemgebruik zijn op grote schaal voorzien in Nederland. De kwaliteit van de bodem speelt echter nauwelijks een rol in de ruimtelijke ordening. Wij analyseerden de relatie tussen bodemgebruik en bodemkwaliteit, met gebruik van ecologische data en op nationaal schaalniveau. Ondanks grootschalige veranderingen in bodemgebruik, is er nog steeds een verband tussen bodemtype en bodemgebruik. Bodembeheer, historisch bodemgebruik en de geografische situering beinvloeden deze relatie, maar ook de invloed van bodemgebruik op verschillende bodemeigenschappen is herkenbaar. Zo wordt bodembiodiversiteit beinvloed door de intensiteit van bodemgebruik door de landbouw. Bodemgebruik is niet altijd daar gesitueerd waar de voordelen in termen van opbrengst hoog zijn. Minder dan 20% van de akkerbouw en veeteelt is gesitueerd op ongeschikte bodem, terwijl dat geldt voor meer dan 40% van de bosbouw. Gebiedsgericht milieubeleid biedt veel mogelijkheden om te differentieren naar bodemgebruik, waardoor het mogelijk wordt het bodemgebruik af te stemmen op de (gewenste) bodemkwaliteit.<br>
html.description.abstractChanges in land use in the Netherlands are anticipated on a large scale. Soil quality, however, hardly plays a role in spatial planning, which was reason enough to analyse the relationship between land use and soil quality on a national scale using ecological data. Despite major changes in land use, the strong linkage between land use and soil type was seen to continue. Soil management practices, historical land use and the geographical situation influence the relationship between land use and soil properties; the influence of land use on several soil properties is also discernable. Thus soil biodiversity can be said to be influenced by farming intensity. Land use is not always situated in areas where benefits in terms of yield are high. Less than 20% of the arable farming and pasture is situated on unsuitable soil, whereas over 40% of the forests grow on unsuitable soil. Region-specific environmental policy offers many possibilities for differentiation according to land use. It is also possible to match occurring soil quality to both existing and desired land use.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
500025002.pdf
Size:
750.8Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record