Show simple item record

dc.contributor.authorLeenaars PPAM
dc.contributor.authorHendriksen CFM
dc.date.accessioned2012-12-12T23:47:13Z
dc.date.available2012-12-12T23:47:13Z
dc.date.issued1999-06-30
dc.identifier623860006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262280
dc.description.abstractVoor immunisatie experimenten in proefdieren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Freund's Compleet Adjuvant (FCA). Echter de ernstige nevenreacties die FCA kan veroorzaken hebben ertoe geleid dat in veel landen, waaronder Nederland, beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van het gebruik van dit adjuvant. Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar het ontwikkelen van een systeem voor adjuvantselectie en optimalisatie van immunisatie protocollen, het zogenaamde COMPASS (COMParative Adjuvant Selection System). In de literatuur worden zeer veel artikelen gepubliceerd over immunisaties bij proefdieren. Door de gegevens van deze artikelen uitgebreid in te voeren ontstaat een systeem dat zeer veel extra informatie bevat ten opzichte van bestaande literatuurbestanden. Om het systeem uit te breiden met niet-gepubliceerde data werd een enquete verstuurd naar een groot aantal personen in binnen en buitenland die veelvuldig immunisaties uitvoeren. De response op deze enquete was ongeveer 30%, terwijl zeer weinig van de respondenten niet-gepubliceerde data gaven. De technische mogelijkheden van het opzetten van een dergelijk informatiesysteem werden beoordeeld aan de hand van een speciaal voor dit doel gemaakte demo. Uit de demo blijkt dat het opzetten van een dergelijk systeem technisch goed mogelijk is. Om COMPASS volledig op te zetten, moeten de gegevens uit zeer veel artikelen worden ingevoerd. Dit is tijdrovend en specialistisch werk. Het volledig opzetten en up-to-date houden van COMPASS hangt dan ook af van de beschikbaarheid van financiele middelen en capaciteit.
dc.description.abstractIn immunisation experiments in laboratory animals Freund's Complete Adjuvant (FCA) is frequently used to enhance the immune response. Besides the positive effect on the immune response, FCA may also induce severe side-effects. For this reason, the use of alternative adjuvants is suggested in several countries. To improve proper selection of an adjuvant for immunisation experiments, a study was performed to assess the development of a program, the so-called COMPASS (COMParative Adjuvant Selection System), for advanced adjuvant selection and immunisation protocol optimalisation. By including extensive literature data in the program from the many papers published on immunisation procedures in laboratory animals, an information system can be established that contains much more data than the existing databases. To complete the system using unpublished data, a questionnaire including this topic was distributed among a large number of scientists world-wide. The response to this questionnaire was about 30%. Only a few respondents cited unpublished data. The technical possibilities for creating a system for adjuvant selection was assessed by a specially designed demo, which showed that it would be technically possible to create the program, COMPASS. To complete COMPASS, extensive information will have to be included in the system, which will have to be up-dated regularly. Since this is time-consuming and specialistic, completion and operation of the COMParative Adjuvant Selection System will depend on the availability of funds for qualified personnel.
dc.description.sponsorshipInspectie W en V
dc.format.extent26 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 623860006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/623860006.html
dc.subject11nl
dc.subjectverfijning dierproevennl
dc.subjectimmunisatienl
dc.subjectinformatiesysteemnl
dc.subjectrefinement animal proceduresen
dc.subjectimmunisation experimentsen
dc.subjectinformationsystemen
dc.titleOntwikkeling van COMParative Adjuvant Selection Systemnl
dc.title.alternativeDevelopment of COMParative Adjuvant Selection Systemen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCDL
dc.date.updated2012-12-12T23:47:14Z
html.description.abstractVoor immunisatie experimenten in proefdieren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Freund's Compleet Adjuvant (FCA). Echter de ernstige nevenreacties die FCA kan veroorzaken hebben ertoe geleid dat in veel landen, waaronder Nederland, beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van het gebruik van dit adjuvant. Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar het ontwikkelen van een systeem voor adjuvantselectie en optimalisatie van immunisatie protocollen, het zogenaamde COMPASS (COMParative Adjuvant Selection System). In de literatuur worden zeer veel artikelen gepubliceerd over immunisaties bij proefdieren. Door de gegevens van deze artikelen uitgebreid in te voeren ontstaat een systeem dat zeer veel extra informatie bevat ten opzichte van bestaande literatuurbestanden. Om het systeem uit te breiden met niet-gepubliceerde data werd een enquete verstuurd naar een groot aantal personen in binnen en buitenland die veelvuldig immunisaties uitvoeren. De response op deze enquete was ongeveer 30%, terwijl zeer weinig van de respondenten niet-gepubliceerde data gaven. De technische mogelijkheden van het opzetten van een dergelijk informatiesysteem werden beoordeeld aan de hand van een speciaal voor dit doel gemaakte demo. Uit de demo blijkt dat het opzetten van een dergelijk systeem technisch goed mogelijk is. Om COMPASS volledig op te zetten, moeten de gegevens uit zeer veel artikelen worden ingevoerd. Dit is tijdrovend en specialistisch werk. Het volledig opzetten en up-to-date houden van COMPASS hangt dan ook af van de beschikbaarheid van financiele middelen en capaciteit.
html.description.abstractIn immunisation experiments in laboratory animals Freund's Complete Adjuvant (FCA) is frequently used to enhance the immune response. Besides the positive effect on the immune response, FCA may also induce severe side-effects. For this reason, the use of alternative adjuvants is suggested in several countries. To improve proper selection of an adjuvant for immunisation experiments, a study was performed to assess the development of a program, the so-called COMPASS (COMParative Adjuvant Selection System), for advanced adjuvant selection and immunisation protocol optimalisation. By including extensive literature data in the program from the many papers published on immunisation procedures in laboratory animals, an information system can be established that contains much more data than the existing databases. To complete the system using unpublished data, a questionnaire including this topic was distributed among a large number of scientists world-wide. The response to this questionnaire was about 30%. Only a few respondents cited unpublished data. The technical possibilities for creating a system for adjuvant selection was assessed by a specially designed demo, which showed that it would be technically possible to create the program, COMPASS. To complete COMPASS, extensive information will have to be included in the system, which will have to be up-dated regularly. Since this is time-consuming and specialistic, completion and operation of the COMParative Adjuvant Selection System will depend on the availability of funds for qualified personnel.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record