Show simple item record

dc.contributor.authorHrubec J
dc.contributor.authorBoer AC den
dc.contributor.authorHart MJ 't
dc.date.accessioned2012-12-12T23:54:11Z
dc.date.available2012-12-12T23:54:11Z
dc.date.issued1988-06-30
dc.identifier840803001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262323
dc.description.abstractIn de proefinstallatie van het RIVM te Leiduin werd een modelonderzoek verricht naar het gedrag van een aantal organische en anorganische verontreinigingen tijdens infiltratie van het voorgezuiverd water in het zand met verschillende soorten organisch materiaal. Uit het onderzoek kwam naar voren een grote invloed van de aard van organisch materiaal in infiltratie pakket op het gedrag van vrijwel alle gevolgde verontreinigingen. T.a.v. het gedrag van organische microverontreinigingen werd een aanzienlijke invloed van de temperatuur op de omzettingssnelheid en op de vorming van potentieel schadelijke afbraak/tussenprodukten waargenomen. Tenslotte wijzen de resultaten van het onderzoek erop dat onder de omstandigheden van duininfiltratiepraktijk geen betrouwbare verwijdering van organische microverontreinigingen gegarandeerd kan worden. Een veilige nazuivering van het teruggewonnen water is derhalve noodzakelijk.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-D
dc.format.extent179 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840803001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840803001.html
dc.subjectorganische microverontreinigingennl
dc.subjectinfiltratienl
dc.titleOnderzoek in een proefinstallatie naar het gedrag van organische microverontreinigingen tijdens infiltratie van voorgezuiverd rivierwaternl
dc.title.alternativeA pilot plant study on behaviour of organic micropollutants during groundwater recharge of pretreated river wateren
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T23:54:12Z
html.description.abstractIn de proefinstallatie van het RIVM te Leiduin werd een modelonderzoek verricht naar het gedrag van een aantal organische en anorganische verontreinigingen tijdens infiltratie van het voorgezuiverd water in het zand met verschillende soorten organisch materiaal. Uit het onderzoek kwam naar voren een grote invloed van de aard van organisch materiaal in infiltratie pakket op het gedrag van vrijwel alle gevolgde verontreinigingen. T.a.v. het gedrag van organische microverontreinigingen werd een aanzienlijke invloed van de temperatuur op de omzettingssnelheid en op de vorming van potentieel schadelijke afbraak/tussenprodukten waargenomen. Tenslotte wijzen de resultaten van het onderzoek erop dat onder de omstandigheden van duininfiltratiepraktijk geen betrouwbare verwijdering van organische microverontreinigingen gegarandeerd kan worden. Een veilige nazuivering van het teruggewonnen water is derhalve noodzakelijk.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record