Show simple item record

dc.contributor.authorvan Schijndel MW
dc.contributor.authorGroeneveld PH
dc.contributor.authorKemp RPM
dc.contributor.authorPeek CJ
dc.contributor.authorSchot JW
dc.contributor.authorSchipper M
dc.contributor.authorSoczo ER
dc.date.accessioned2017-02-20T07:52:08
dc.date.issued1996-07-31
dc.identifier776101007
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het RIVM-instrumentarium voor de analyse van de penetratiegraad van milieutechnische maatregelen die in het praktijkstadium verkeren. Een dergelijke analyse houdt in dat diffusiepatronen van technische maatregelen op basis van de achterliggende drijvende krachten vanuit het verleden worden verklaard en naar de toekomst toe worden ingeschat. Deze informatie is van belang voor de ontwikkeling van de modellen die het RIVM gebruikt voor diagnose en prognose van de milieukwaliteit in het kader van de Milieubalans (MB) en Milieuverkenning (MV). Beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken voor de invulling van het milieugerichte technologiebeleid. Tot nu toe worden binnen het RIVM diffusieprocessen van technische maatregelen vooral verklaard en ingeschat op basis van informatie over wettelijke regelingen en voorschriften die vanuit het milieubeleid worden ingegeven. Over de mate van uitvoering en handhaving van het milieubeleid zijn echter nauwelijks gegevens beschikbaar. Informatie over andere drijvende krachten is tot op zekere hoogte wel aanwezig, maar het is onduidelijk hoe volledig deze is. Op basis van recente inzichten vanuit de technologiedynamica en een kwalitatieve toetsing van deze inzichten aan enkele case-studies, is een raamwerk ontwikkeld. Hierin wordt een overzicht van een 14-tal factoren geboden waarmee de drijvende krachten achter de diffusie van technieken op een gestructureerde manier gekarakteriseerd kunnen worden. Ook is een eerste aanzet gedaan tot de ontwikkeling van indicatoren.<br>
dc.description.abstractThis report describes the possibilities for further developing the instrumentation used by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) for analyzing the penetration rate of technical solutions for environmental problems (technical measures) in practice. Such analysis implies describing and explaining the diffusion patterns of technical measures from the past and estimating these patterns for the future. This information is of importance for the development of models used by RIVM for assessment and prediction of the environmental quality within the framework of the annual Environmental Balance and once in every four year National Environmental Outlook. Policy-makers can use this information to support further elaboration of the environmental-oriented technology policy. Within RIVM, explaining diffusion processes of technical measures to date has been especially based on information on legal regulations and orders dictated by environmental policy. However, information is lacking on the extent of execution and control of environmental policy. Information on driving forces other than those dictated by environmental policy is present but how complete this is, is unclear. Recent insights from technology dynamics and their qualitative testing in several case-studies have led to the development of a framework. This framework includes 14 factors by which the forces driving the diffusion of techniques can be characterized systematically. This study has also served to trigger the development of indicators.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SP
dc.format.extent59 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 776101007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/776101007.html
dc.subject09nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjecttechnieknl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectmaatregelennl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectmilieutechnologynl
dc.subjectdiffusienl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjecteffecten
dc.subjectenvironmental technologyen
dc.subjectdiffusionen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectinventoryen
dc.titleDe penetratie van milieutechnische maatregelennl
dc.title.alternativeThe penetration (diffusion) of technical measures for environmental problemsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2017-02-20T06:52:08Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het RIVM-instrumentarium voor de analyse van de penetratiegraad van milieutechnische maatregelen die in het praktijkstadium verkeren. Een dergelijke analyse houdt in dat diffusiepatronen van technische maatregelen op basis van de achterliggende drijvende krachten vanuit het verleden worden verklaard en naar de toekomst toe worden ingeschat. Deze informatie is van belang voor de ontwikkeling van de modellen die het RIVM gebruikt voor diagnose en prognose van de milieukwaliteit in het kader van de Milieubalans (MB) en Milieuverkenning (MV). Beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken voor de invulling van het milieugerichte technologiebeleid. Tot nu toe worden binnen het RIVM diffusieprocessen van technische maatregelen vooral verklaard en ingeschat op basis van informatie over wettelijke regelingen en voorschriften die vanuit het milieubeleid worden ingegeven. Over de mate van uitvoering en handhaving van het milieubeleid zijn echter nauwelijks gegevens beschikbaar. Informatie over andere drijvende krachten is tot op zekere hoogte wel aanwezig, maar het is onduidelijk hoe volledig deze is. Op basis van recente inzichten vanuit de technologiedynamica en een kwalitatieve toetsing van deze inzichten aan enkele case-studies, is een raamwerk ontwikkeld. Hierin wordt een overzicht van een 14-tal factoren geboden waarmee de drijvende krachten achter de diffusie van technieken op een gestructureerde manier gekarakteriseerd kunnen worden. Ook is een eerste aanzet gedaan tot de ontwikkeling van indicatoren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report describes the possibilities for further developing the instrumentation used by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) for analyzing the penetration rate of technical solutions for environmental problems (technical measures) in practice. Such analysis implies describing and explaining the diffusion patterns of technical measures from the past and estimating these patterns for the future. This information is of importance for the development of models used by RIVM for assessment and prediction of the environmental quality within the framework of the annual Environmental Balance and once in every four year National Environmental Outlook. Policy-makers can use this information to support further elaboration of the environmental-oriented technology policy. Within RIVM, explaining diffusion processes of technical measures to date has been especially based on information on legal regulations and orders dictated by environmental policy. However, information is lacking on the extent of execution and control of environmental policy. Information on driving forces other than those dictated by environmental policy is present but how complete this is, is unclear. Recent insights from technology dynamics and their qualitative testing in several case-studies have led to the development of a framework. This framework includes 14 factors by which the forces driving the diffusion of techniques can be characterized systematically. This study has also served to trigger the development of indicators.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record