Show simple item record

dc.contributor.authorSomhorst MHM
dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2013-06-13T21:34:53
dc.date.issued1996-10-31
dc.identifier723101023
dc.description.abstractBetreft de meetresultaten van regionale stations in samengevatte vorm. Over de volgende periodes wordt gerapporteerd: het kalenderjaar 1994, de zomer van 1994, de winter van 1993-1994 en van 1 april 1993 t/m 31 maart 1994 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). De tabellen bevatten informatie over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn gecorrigeerd voor de systematische onderschatting veroorzaakt door een systematische afwijking van de PM10 afscheider. Tevens is voor alle stations nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten in 1994 zijn overschreden. Op landelijk niveau werden overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook, PM10 en O3 waargenomen. De grenswaarden voor SO2, NO2 en CO zijn niet overschreden.<br>
dc.description.abstractThis report presents tabulated National Air Quality Monitoring Network results for the regions Limburg, Noord-Brabant and Zeeland for the calendar year 1994, summer 1994, winter 1993-1994 and 1 April 1993 - 31 March 1994 (tropical year: EC reference period). The components monitored were: fine dust (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (= suspended matter measured by the black-smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurements were corrected for a systematic underestimation caused by the sampler. In a check made at all stations in the network for exceedance of Dutch limit values in 1994, exceedances for black smoke, PM10 and O3 were observed. The limit values for SO2, NO2 and CO were not exceeded.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent92 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101023
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101023.html
dc.subject07nl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectstatistieknl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectnetwerknl
dc.subjectmeetnetnl
dc.subjectstofnl
dc.subjectozonnl
dc.subjectkoolmonoxidenl
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectroetnl
dc.subjectlimburgnl
dc.subjectnoord-brabantnl
dc.subjectzeeland.nl
dc.subjectlandelijk meetnet luchtkwaliteitnl
dc.subjectfijn stofnl
dc.subjectpm10nl
dc.subjectconl
dc.subjectoxnl
dc.subjecto3nl
dc.subjectno2nl
dc.subjectnonl
dc.subjectnoxnl
dc.subjectzwarte rooknl
dc.subjectso2nl
dc.subjectairen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectstatistical dataen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectdusten
dc.subjectozoneen
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectnitrogen dioxidesen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectsooten
dc.subjectlimburgen
dc.subjectnoord-brabanten
dc.subjectzeelanden
dc.subjectfine dusten
dc.subjectpm10en
dc.subjectblack smokeen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1994. Deel 1: Regio 1 Limburg, Regio 2 Noord-Brabant, Regio 3 Zeelandnl
dc.title.alternativeDutch National Air Quality Monitoring Network. Monitoring results for 1994. Part 1: Region 1 (Limburg), Region 2 (Noord-Brabant), Region 3 (Zeeland)en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2013-06-13T19:34:56Z
html.description.abstractBetreft de meetresultaten van regionale stations in samengevatte vorm. Over de volgende periodes wordt gerapporteerd: het kalenderjaar 1994, de zomer van 1994, de winter van 1993-1994 en van 1 april 1993 t/m 31 maart 1994 (meteorologisch jaar: EG-referentieperiode). De tabellen bevatten informatie over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte rook-methode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn gecorrigeerd voor de systematische onderschatting veroorzaakt door een systematische afwijking van de PM10 afscheider. Tevens is voor alle stations nagegaan of de Nederlandse grenswaarden voor deze componenten in 1994 zijn overschreden. Op landelijk niveau werden overschrijdingen van de grenswaarden voor zwarte rook, PM10 en O3 waargenomen. De grenswaarden voor SO2, NO2 en CO zijn niet overschreden.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report presents tabulated National Air Quality Monitoring Network results for the regions Limburg, Noord-Brabant and Zeeland for the calendar year 1994, summer 1994, winter 1993-1994 and 1 April 1993 - 31 March 1994 (tropical year: EC reference period). The components monitored were: fine dust (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (= suspended matter measured by the black-smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurements were corrected for a systematic underestimation caused by the sampler. In a check made at all stations in the network for exceedance of Dutch limit values in 1994, exceedances for black smoke, PM10 and O3 were observed. The limit values for SO2, NO2 and CO were not exceeded.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record