Show simple item record

dc.contributor.authorGreve PA
dc.contributor.authorHart-de Klein VM 't
dc.date.accessioned2012-12-13T09:23:28Z
dc.date.available2012-12-13T09:23:28Z
dc.date.issued1987-09-30
dc.identifier638201013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262400
dc.description.abstractIn dit rapport worden de resultaten gegeven van twee nauw verwante veldproeven m.b.t. permethrin en deltamethrin, nl.: een voorjaarstoepassing op gras en een najaarstoepassing op veldbeemd. Bij beide proeven was de vraagstelling, hoe snel genoemde bestrijdingsmiddelen worden afgebroken als functie van de tijd, teneinde verantwoorde wachttermijn (tijd tussen laatste bespuiting en vervoedering van het gewas) vast te kunnen stellen. T.a.v. de voorjaarstoepassing geldt dat een wachttijd van 2 weken voor permethrin (som van cis- en trans-) zou resulteren in een maximaal toegelaten residuwaarde (MRL) van 0,5 mg/kg en voor deltamethrin in een MRL van 0,1 mg/kg. Bij een wachttermijn van 4 weken bedragen deze waarden resp. 0,1 en 0,05* mg/kg. Uit gegevens m.b.t. de overdracht van genoemde bestrijdingsmiddelen van gewas naar melk en vlees moet afgeleid worden of deze MRL's acceptabel zijn. De najaarstoepassing is moeilijker te interpreteren door grote spreiding in de uitkomsten: voor deltamethrin zou een wachttermijn van zowel 2 als 4 weken resulteren in een MRL van 0,5 mg/kg. Voor permethrin laat het beschikbare cijfermateriaal geen verantwoorde conclusie toe.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipHIL
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 638201013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/638201013.html
dc.subjectvgznl
dc.subjectcispermethrinnl
dc.subjecttranspermethrinnl
dc.titleResiduen van permethrin en deltamethrin in gras en veldbeemdnl
dc.title.alternativeResidues of permethrin and deltamethrin in grass and wild grassen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-13T09:23:29Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de resultaten gegeven van twee nauw verwante veldproeven m.b.t. permethrin en deltamethrin, nl.: een voorjaarstoepassing op gras en een najaarstoepassing op veldbeemd. Bij beide proeven was de vraagstelling, hoe snel genoemde bestrijdingsmiddelen worden afgebroken als functie van de tijd, teneinde verantwoorde wachttermijn (tijd tussen laatste bespuiting en vervoedering van het gewas) vast te kunnen stellen. T.a.v. de voorjaarstoepassing geldt dat een wachttijd van 2 weken voor permethrin (som van cis- en trans-) zou resulteren in een maximaal toegelaten residuwaarde (MRL) van 0,5 mg/kg en voor deltamethrin in een MRL van 0,1 mg/kg. Bij een wachttermijn van 4 weken bedragen deze waarden resp. 0,1 en 0,05* mg/kg. Uit gegevens m.b.t. de overdracht van genoemde bestrijdingsmiddelen van gewas naar melk en vlees moet afgeleid worden of deze MRL's acceptabel zijn. De najaarstoepassing is moeilijker te interpreteren door grote spreiding in de uitkomsten: voor deltamethrin zou een wachttermijn van zowel 2 als 4 weken resulteren in een MRL van 0,5 mg/kg. Voor permethrin laat het beschikbare cijfermateriaal geen verantwoorde conclusie toe.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record