Show simple item record

dc.contributor.authorBlok
dc.contributor.authorS.M.G.
dc.contributor.authorGreve
dc.contributor.authorP.A.
dc.contributor.authorSangster
dc.contributor.authorB.
dc.contributor.authorSavelkoul
dc.contributor.authorT.J.F.
dc.contributor.authorWegman
dc.contributor.authorR.C.C.
dc.date.accessioned2012-12-13T09:24:48Z
dc.date.available2012-12-13T09:24:48Z
dc.date.issued1984-11-30
dc.identifier638101001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262411
dc.description.abstractDe stoffen PCP, 2,3,4,6-TCP, PCB's, HCB, de alfa, beta en gamma- isomeren van HCH, beta-HEPO en p,p'-DDE zijn in plasma dan wel bloed aangetoond. Vergeleken met de beschikbare gegevens uit de literatuur kan gezegd worden dat deze concentraties deels van dezelfde orde van grootte zijn en deels duidelijk lager zijn dan die in de literatuur. In tegenstelling tot de literatuurgegevens zijn in dit onderzoek de stoffen p,p'-DDT, o,p'-DDT, TDE en dieldrin niet aangetoond. Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden, is dat wanneer bij een milieu-incident meerdere malen plasma- of bloedconcentraties worden bepaald als maat voor de lichaamsbelasting met bovengenoemde verontreinigende stoffen, men bij de interpretatie van deze gegevens terdege rekening dient te houden met de "normale" individuele variatie in de concentraties.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 638101001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/638101001.html
dc.subjectpcpnl
dc.subjecttcpnl
dc.subjectpcbnl
dc.subjecthcbnl
dc.subjectalfa-hchnl
dc.subjectbeta-hchnl
dc.subjectgamma-hchnl
dc.subjectbeta-heponl
dc.subjectpnl
dc.subjectp'-ddtnl
dc.subjectpnl
dc.subjectp'-ddenl
dc.subjectonl
dc.subjectp'-ddtnl
dc.subjecttdenl
dc.subjectdieldrinnl
dc.subjectnormaal waardennl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleOnderzoek naar normaal voorkomende waarden van een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen en hun metabolieten, van polychloorbifenylen en van chloorfenolen in bloed dan wel plasma van gezonde vrijwilligersnl
dc.title.alternativeInvestigation into frequent occurrence of normal values of some organochlorine pesticides and related compounds and their metabolites, of polychlorinated biphenyls and of chlorophenols in blood or plasma of healthy volunteersen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-13T09:24:49Z
html.description.abstractDe stoffen PCP, 2,3,4,6-TCP, PCB's, HCB, de alfa, beta en gamma- isomeren van HCH, beta-HEPO en p,p'-DDE zijn in plasma dan wel bloed aangetoond. Vergeleken met de beschikbare gegevens uit de literatuur kan gezegd worden dat deze concentraties deels van dezelfde orde van grootte zijn en deels duidelijk lager zijn dan die in de literatuur. In tegenstelling tot de literatuurgegevens zijn in dit onderzoek de stoffen p,p'-DDT, o,p'-DDT, TDE en dieldrin niet aangetoond. Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden, is dat wanneer bij een milieu-incident meerdere malen plasma- of bloedconcentraties worden bepaald als maat voor de lichaamsbelasting met bovengenoemde verontreinigende stoffen, men bij de interpretatie van deze gegevens terdege rekening dient te houden met de "normale" individuele variatie in de concentraties.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record