Show simple item record

dc.contributor.authorHofstee
dc.contributor.authorA.W.M.
dc.contributor.authorJanssens
dc.contributor.authorH.
dc.contributor.authorWegman
dc.contributor.authorR.C.C.
dc.date.accessioned2012-12-13T09:27:48Z
dc.date.available2012-12-13T09:27:48Z
dc.date.issued1984-05-28
dc.identifier638226001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262451
dc.description.abstractIn samenwerking met het RIVO en het RIZA werd een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van PCB's in het Ned. aquatische milieu. Doel was een indruk te verkrijgen van het verspreidingspatroon van PCB's in het aquatische milieu en na te gaan of er een relatie bestaat tussen de verschillende milieu- compartimenten, te weten water, sediment en organismen. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het sediment- en zwevend slib-onderzoek dat door het RIV is uitgevoerd. Sediment- en zwevend slib-monsters werden geanalyseerd m.b.v. capillaire gaschromatografie met elektroneninvangdetector. I.h.a. waren de gehalten in de sedimentmonsters hoger dan in de zwevend slib- monsters. De hoogste gehalten werden aangetoond in sedimentmonsters afkomstig uit Boven Merwede en het Haringvliet. Geen duidelijk verband werd aangetoond tussen de gehalten aan PCB's (som van 23 isomeren) en de fys.bestanddelen van de onderz. sediment- en zwevend slib-monsters. De isomeerpatronen van PCB's in sediment en zwevend slib van Lobith en H.Diep vertoonden een positief verband.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 638226001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/638226001.html
dc.subjectmhnl
dc.subjectpalingnl
dc.subject2nl
dc.subject5-2'nl
dc.subject5'-tetrachloorbifenyl;nl
dc.titleBepaling van PCB's in riviersediment en zwevend slibnl
dc.title.alternativeDetermination of PCBs in river sediment and particulate matteren
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2012-12-13T09:27:48Z
html.description.abstractIn samenwerking met het RIVO en het RIZA werd een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van PCB's in het Ned. aquatische milieu. Doel was een indruk te verkrijgen van het verspreidingspatroon van PCB's in het aquatische milieu en na te gaan of er een relatie bestaat tussen de verschillende milieu- compartimenten, te weten water, sediment en organismen. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het sediment- en zwevend slib-onderzoek dat door het RIV is uitgevoerd. Sediment- en zwevend slib-monsters werden geanalyseerd m.b.v. capillaire gaschromatografie met elektroneninvangdetector. I.h.a. waren de gehalten in de sedimentmonsters hoger dan in de zwevend slib- monsters. De hoogste gehalten werden aangetoond in sedimentmonsters afkomstig uit Boven Merwede en het Haringvliet. Geen duidelijk verband werd aangetoond tussen de gehalten aan PCB's (som van 23 isomeren) en de fys.bestanddelen van de onderz. sediment- en zwevend slib-monsters. De isomeerpatronen van PCB's in sediment en zwevend slib van Lobith en H.Diep vertoonden een positief verband.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record