Show simple item record

dc.contributor.authorde Goffau A
dc.contributor.authorvan Leeuwen TC
dc.contributor.authorvan den Ham A
dc.contributor.authorDoornewaard GJ
dc.contributor.authorFraters B
dc.date.accessioned2017-02-20T07:22:07
dc.date.issued2013-01-29
dc.identifier680717018
dc.description.abstractSinds 2006 zijn de taken van het Landelijke Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) verbreed. Dit is van invloed is geweest op de organisatie, en op de methoden en procedures die in het meetnet zijn gebruikt. Het RIVM en LEI Wageningen UR hebben de veranderingen in de meetnetopzet evenals de methoden en procedures in dit rapport beschreven. De meetresultaten zelf verschijnen separaat. Doel LMM, voor en na 2006 Het doel van het LMM is om de kwaliteit van water op landbouwbedrijven te volgen en te verklaren in relatie tot de bedrijfsvoering op die landbouwbedrijven. Tot 2006 zijn de resultaten van het LMM hoofdzakelijk gebruikt om de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid te toetsen. Sindsdien is het LMM uitgebreid met een zogenoemd derogatiemeetnet. Dit meetnet volgt de effecten van de uitzonderingspositie die de EU aan Nederland heeft verleend (derogatie) voor de toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op graslandbedrijven. Veranderingen Als gevolg van de uitbreiding van taken zijn een aantal veranderingen in het LMM doorgevoerd. Als eerste is het aantal bedrijven dat het LMM monitort aanzienlijk vergroot. Ten tweede bestaat sinds 2006 het meetnet uit een vaste groep bedrijven. Voor die tijd werd uit het totale aantal geselecteerde bedrijven steeds een wisselende groep bedrijven gevolgd. Ten derde is de frequentie van waterbemonstering verhoogd. Ten slotte is de aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater gaandeweg toegenomen; oorspronkelijk richtte het LMM zich vooral op grondwater, drainwater en bodemvocht.
dc.description.abstractSince 2006, the role of the Minerals Policy Monitoring Network (LMM) has widened. This change in scope has affected the organisation of the programme, as well as its methods and procedures. In this report RIVM and LEI Wageningen UR have documented these changes in the set-up of the programme and the associated changes in methods and procedures. Monitoring results are reported separately. Objective of the LMM, prior and after 2006 The objectives of LMM are monitoring the water quality on farms and explaining the results in relation to agricultural practice on those farms. Up to 2006, the results of the LMM were primarily used to assess the effectiveness of Dutch agricultural mineral policies. Since then, LMM was expanded with a so-called derogation-monitoring network. This network monitors the impacts associated with the EU derogation, adjudicated to the Netherlands, for the permissible amounts of nitrogen from manure on grassland farms. Modifications The expansion of LMM tasks was accompanied by various modifications in the programme. First, the number of farms monitored has increased considerably. Secondly, since 2006 the network consists of a stationary group of farms. Prior to that, monitoring was done on a revolving group of farms from the total number of participating farms. Thirdly, the sampling frequency for water quality monitoring has gone up. Finally, the interest in the quality of surface water has gradually increased; at the onset, LMM focused largely on groundwater, water from drains and soil moisture.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Economische Zaken
dc.description.sponsorshipLandbouw en Innovatie
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent99 p
dc.format.extent2955 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherLEI Wageningen UR
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680717018
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717018.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717018.pdf
dc.subjectmestbeleidnl
dc.subjectnitraatrichtlijnnl
dc.subjectmonitoring waterkwaliteitnl
dc.subjectminerals policyen
dc.subjectnitrate directiveen
dc.subjectwater quality monitoringen
dc.titleMinerals Policy Monitoring Programme Report 2007-2010 : Methods and proceduresen
dc.title.alternativeLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport periode 2007-2010 : Methoden en proceduresnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2017-02-20T06:22:07Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:03:52Z
html.description.abstractSinds 2006 zijn de taken van het Landelijke Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) verbreed. Dit is van invloed is geweest op de organisatie, en op de methoden en procedures die in het meetnet zijn gebruikt. Het RIVM en LEI Wageningen UR hebben de veranderingen in de meetnetopzet evenals de methoden en procedures in dit rapport beschreven. De meetresultaten zelf verschijnen separaat.<br> <br>Doel LMM, voor en na 2006<br>Het doel van het LMM is om de kwaliteit van water op landbouwbedrijven te volgen en te verklaren in relatie tot de bedrijfsvoering op die landbouwbedrijven. Tot 2006 zijn de resultaten van het LMM hoofdzakelijk gebruikt om de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid te toetsen. Sindsdien is het LMM uitgebreid met een zogenoemd derogatiemeetnet. Dit meetnet volgt de effecten van de uitzonderingspositie die de EU aan Nederland heeft verleend (derogatie) voor de toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op graslandbedrijven.<br> <br>Veranderingen<br>Als gevolg van de uitbreiding van taken zijn een aantal veranderingen in het LMM doorgevoerd. Als eerste is het aantal bedrijven dat het LMM monitort aanzienlijk vergroot. Ten tweede bestaat sinds 2006 het meetnet uit een vaste groep bedrijven. Voor die tijd werd uit het totale aantal geselecteerde bedrijven steeds een wisselende groep bedrijven gevolgd. Ten derde is de frequentie van waterbemonstering verhoogd. Ten slotte is de aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater gaandeweg toegenomen; oorspronkelijk richtte het LMM zich vooral op grondwater, drainwater en bodemvocht.<br>
html.description.abstractSince 2006, the role of the Minerals Policy Monitoring Network (LMM) has widened. This change in scope has affected the organisation of the programme, as well as its methods and procedures. In this report RIVM and LEI Wageningen UR have documented these changes in the set-up of the programme and the associated changes in methods and procedures. Monitoring results are reported separately.<br> <br>Objective of the LMM, prior and after 2006<br>The objectives of LMM are monitoring the water quality on farms and explaining the results in relation to agricultural practice on those farms. Up to 2006, the results of the LMM were primarily used to assess the effectiveness of Dutch agricultural mineral policies. Since then, LMM was expanded with a so-called derogation-monitoring network. This network monitors the impacts associated with the EU derogation, adjudicated to the Netherlands, for the permissible amounts of nitrogen from manure on grassland farms.<br> <br>Modifications<br>The expansion of LMM tasks was accompanied by various modifications in the programme. First, the number of farms monitored has increased considerably. Secondly, since 2006 the network consists of a stationary group of farms. Prior to that, monitoring was done on a revolving group of farms from the total number of participating farms. Thirdly, the sampling frequency for water quality monitoring has gone up. Finally, the interest in the quality of surface water has gradually increased; at the onset, LMM focused largely on groundwater, water from drains and soil moisture.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680717018.pdf
Size:
2.885Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record