Show simple item record

dc.contributor.authorVelstra J
dc.contributor.authorKovar K
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.contributor.authorFraters B
dc.contributor.authorGrekov V
dc.contributor.authorPanasenko V
dc.date.accessioned2017-02-20T07:34:12
dc.date.issued2013-01-11
dc.identifier680272001
dc.descriptionDit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680272001-Aen
dc.description.abstractDit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft rapportnummer 680272001A Oekraïne kampt met een groot aantal puntbronnen van pesticiden en meststoffen die de landbouwgronden en het drinkwater bedreigen. Risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om het grote aantal verontreinigde locaties te identificeren en prioriteren als een eerste stap naar sanering van de locaties Toenemende behoeften en afnemende budgetten Centerderzhrodyuchist, het Oekraïense Staatsinstituut voor Bodemvruchtbaarheid en Productkwaliteit, is verantwoordelijk voor zowel de monitoring van bodemkwaliteit als voor bodemvruchtbaarheidanalysen en bemestingsadvies. Het budget voor beide taken neemt af, terwijl de behoefte aan gedetailleerde monitoring en informatieverzameling toeneemt om een voldoende en een veilige voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen. Het veiligstellen van landbouwgrond en voedselveiligheid De risico's van grondwaterverontreiniging zijn reëel door uitspoeling van pesticiden en meststoffen uit verlaten en onbeheerde opslagplaatsen voor deze producten in het landelijk gebied. De verontreiniging van het grondwater vormt een bedreiging voor zowel de landbouwproductie (gewasopbrengst en de voedselveiligheid) als voor de drinkwatervoorziening van kleine dorpen. Deze dorpen zijn voor hun drinkwater meestal afhankelijk van locale drinkwaterputten. Prioriteren en differentiëren van puntbronnen Teruglopende budgetten en de hoge kosten gerelateerd aan het saneren van al deze locaties vragen om een methodologie voor risicobeoordeling van puntbronnen. Hieronder wordt verstaan, ten eerste, het uitvoeren van een inventarisatie van relevante puntbronnen en/of processen die de mobiliteit van verontreinigingen beïnvloeden. Ten tweede betekent dit het bepalen in welke mate verontreinigingen in het freatische grondwater terechtkomen en op welke wijze deze worden getransporteerd via grondwaterstroming door de ondergrond. Ten derde houdt het in het uitvoeren van een risicobeoordeling met betrekking tot de land- en watergebruiksfuncties in de nabijheid van puntbronnen. Deze methodologie is uitgewerkt door de Nederlandse en Oekraïense deskundigen en vastgelegd in een leidraad. Financiering en team Bovenstaande bevindingen zijn het resultaat van een project, gefinancierd door Agenschap NL, om de opties te onderzoeken voor het gebruik van aardobservatie en GIS in de bodemkwaliteitsmonitoring in de Oekraïne. Een team van Nederlandse experts, afkomstig van het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het adviesbureau Acacia Water BV, heeft dit project in 2011 en 2012 uitgevoerd samen met experts van Centerderzhrodyuchist en experts van twee andere Oekraïense instituten en organisaties, zowel overheid als bedrijfsleven.
dc.description.abstractUkraine faces large challenges, as point sources of contamination endanger its highly productive, but vulnerable soils and drinking water wells. Risk assessment provides a methodology to prioritize and differentiate the vast amount of potentially contaminated sites in a first step towards remediation. Increasing needs and decreasing budget Centerderzhrodyuchist, the Ukrainian State Centre for Soil Fertility and Product Quality, is responsible for soil quality monitoring in Ukraine as well as soil fertility analysis and advises. The budget for both tasks is decreasing, while the need for detailed monitoring and information collection is increasing to assure sufficient and safe food production in the near future. Safeguarding the agricultural area and food security The risk of groundwater contamination by abandoned on-farm storage sites endangers the agricultural area and drinking water wells. This in turn endangers crop production and as a consequence food security. Prioritizing and differentiate point sources of pollution Decreasing budgets and high costs involved with remediation demand a methodology for risk assessment of point-source contamination. This involves an inventory of relevant point sources and/or contaminant mobilisation processes; secondly, an assessment of the leaching of contaminants into phreatic groundwater and transport in aquifers due to groundwater flow and, thirdly, a risk assessment as regard to land and water use functions in the vicinity of a pointsource of contamination. The Dutch and Ukrainian experts have elaborated this methodology and have laid it down in a guidance document. Sponsor and teams These findings are the result of a project, developed by NL Agency and financed by the Ditch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, to enable Ukrainian experts to carry out risk assessments for the abandoned on-farm storage sites in Ukraine. A Dutch team, with experts from the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and the consultancy firm Acacia Water BV, carried out this project together with experts of Centerderzhrodyuchist and with experts of two other Ukrainian institutes and organisations, both public and private, in 2011 and 2012.
dc.description.sponsorshipNL Agency
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent58 p
dc.format.extent759 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherAcacia Water BV
dc.publisherPBL
dc.publisherCenterderzhrodyuchist
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 680272001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680272001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680272001.pdf
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectpuntbronnennl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectprioriteringnl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectpoint sourcesen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectsetting prioritiesen
dc.titleAssessment of risks of groundwater contamination from abandoned on-farm storage sites in Ukraine : Project completion reporten
dc.title.alternativeRisicobeoordeling van grondwaterverontreiniging ten gevolge van verlaten opslagplaatsen op landbouwbedrijven in Oekraïne : Afsluitend projectrapport.nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2017-02-20T06:34:13Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T10:54:57Z
html.description.abstractDit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft rapportnummer 680272001A<br> <br>Oekraïne kampt met een groot aantal puntbronnen van pesticiden en meststoffen die de landbouwgronden en het drinkwater bedreigen. Risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om het grote aantal verontreinigde locaties te identificeren en prioriteren als een eerste stap naar sanering van de locaties<br> <br>Toenemende behoeften en afnemende budgetten<br>Centerderzhrodyuchist, het Oekraïense Staatsinstituut voor Bodemvruchtbaarheid en Productkwaliteit, is verantwoordelijk voor zowel de monitoring van bodemkwaliteit als voor bodemvruchtbaarheidanalysen en bemestingsadvies. Het budget voor beide taken neemt af, terwijl de behoefte aan gedetailleerde monitoring en informatieverzameling toeneemt om een voldoende en een veilige voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen.<br> <br>Het veiligstellen van landbouwgrond en voedselveiligheid<br>De risico's van grondwaterverontreiniging zijn reëel door uitspoeling van pesticiden en meststoffen uit verlaten en onbeheerde opslagplaatsen voor deze producten in het landelijk gebied. De verontreiniging van het grondwater vormt een bedreiging voor zowel de landbouwproductie (gewasopbrengst en de voedselveiligheid) als voor de drinkwatervoorziening van kleine dorpen. Deze dorpen zijn voor hun drinkwater meestal afhankelijk van locale drinkwaterputten.<br> <br>Prioriteren en differentiëren van puntbronnen<br>Teruglopende budgetten en de hoge kosten gerelateerd aan het saneren van al deze locaties vragen om een methodologie voor risicobeoordeling van puntbronnen. Hieronder wordt verstaan, ten eerste, het uitvoeren van een inventarisatie van relevante puntbronnen en/of processen die de mobiliteit van verontreinigingen beïnvloeden. Ten tweede betekent dit het bepalen in welke mate verontreinigingen in het freatische grondwater terechtkomen en op welke wijze deze worden getransporteerd via grondwaterstroming door de ondergrond. Ten derde houdt het in het uitvoeren van een risicobeoordeling met betrekking tot de land- en watergebruiksfuncties in de nabijheid van puntbronnen. Deze methodologie is uitgewerkt door de Nederlandse en Oekraïense deskundigen en vastgelegd in een leidraad.<br> <br>Financiering en team<br>Bovenstaande bevindingen zijn het resultaat van een project, gefinancierd door Agenschap NL, om de opties te onderzoeken voor het gebruik van aardobservatie en GIS in de bodemkwaliteitsmonitoring in de Oekraïne. Een team van Nederlandse experts, afkomstig van het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het adviesbureau Acacia Water BV, heeft dit project in 2011 en 2012 uitgevoerd samen met experts van Centerderzhrodyuchist en experts van twee andere Oekraïense instituten en organisaties, zowel overheid als bedrijfsleven.<br>
html.description.abstractUkraine faces large challenges, as point sources of contamination endanger its highly productive, but vulnerable soils and drinking water wells. Risk assessment provides a methodology to prioritize and differentiate the vast amount of potentially contaminated sites in a first step towards remediation.<br> <br>Increasing needs and decreasing budget<br>Centerderzhrodyuchist, the Ukrainian State Centre for Soil Fertility and Product Quality, is responsible for soil quality monitoring in Ukraine as well as soil fertility analysis and advises. The budget for both tasks is decreasing, while the need for detailed monitoring and information collection is increasing to assure sufficient and safe food production in the near future.<br> <br>Safeguarding the agricultural area and food security<br>The risk of groundwater contamination by abandoned on-farm storage sites endangers the agricultural area and drinking water wells. This in turn endangers crop production and as a consequence food security.<br> <br>Prioritizing and differentiate point sources of pollution<br>Decreasing budgets and high costs involved with remediation demand a methodology for risk assessment of point-source contamination. This involves an inventory of relevant point sources and/or contaminant mobilisation processes; secondly, an assessment of the leaching of contaminants into phreatic groundwater and transport in aquifers due to groundwater flow and, thirdly, a risk assessment as regard to land and water use functions in the vicinity of a pointsource of contamination. The Dutch and Ukrainian experts have elaborated this methodology and have laid it down in a guidance document. <br> <br>Sponsor and teams<br>These findings are the result of a project, developed by NL Agency and financed by the Ditch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, to enable Ukrainian experts to carry out risk assessments for the abandoned on-farm storage sites in Ukraine. A Dutch team, with experts from the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and the consultancy firm Acacia Water BV, carried out this project together with experts of Centerderzhrodyuchist and with experts of two other Ukrainian institutes and organisations, both public and private, in 2011 and 2012.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680272001.pdf
Size:
758.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record