Show simple item record

dc.contributor.authorDevilee JLA
dc.contributor.authorvan Kamp I
dc.date.accessioned2017-02-20T06:34:45
dc.date.issued2013-11-11
dc.identifier630650006
dc.description.abstractSnor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor zijn in Nederland al jaren het soort voertuig dat mensen als het meest hinderlijk ervaren. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat dit voor een deel kan worden verklaard doordat dat het geluid als luid (loudness) en ruw (roughness) wordt ervaren. Het feitelijke aantal decibellen (volume) van het geluid is van minder groot belang. Door de aard van het geluid is het waargenomen volume namelijk harder dan het feitelijke aantal decibellen. Daarnaast draagt het negatieve imago van brommers met een verbrandingsmotor bij aan de ervaren hinder. Mensen storen zich aan roekeloos en luidruchtig verkeersgedrag dat bestuurders kunnen vertonen, en de stank van snor- en bromfietsen. Bij hinder is onder andere sprake van irritatie, boosheid en onbehagen. De verkenning is uitgevoerd omdat inzicht in de oorzaken van de hinder door snoren bromfietsen ontbrak. Dit inzicht is relevant voor beleidsmakers die de hinder door deze voertuigen willen terugbrengen. Lokaal probleem Geluidhinder door snor- en bromfietsen blijkt ook een locatie specifiek probleem te zijn. Het komt vooral voor in wijken en buurten waar een hoge milieubelasting wordt ervaren, zoals luchtvervuiling, geluidoverlast en rommel op straat. Specifieker gaat het om de omgeving van uitgaanscentra en in steden nabij een drukke weg. Om deze situatie te verbeteren is het van belang om beleid voor snor- en bromfietsen onderdeel te maken van een lokale wijkaanpak. Daarmee kan het bijdragen aan een verbetering van de leefsituatie in desbetreffende buurten en wijken. Uit de verkenning blijkt echter ook dat deze vorm van hinder hardnekkig is. Een mogelijkheid om de lokale aanpak te ondersteunen lijkt om het aantal snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor terug te brengen. Met welke maatregelen dit het beste kan worden gerealiseerd is een onderwerp voor toekomstig onderzoek.
dc.description.abstractIn the past years mofas and mopeds with a combustion engine have been the type of vehicle that people in The Netherlands consider to be the most annoying. An exploratory study by the RIVM shows that this can be explained partly by the fact that the noise is perceived as loud (loudness) and rough (roughness). The actual number of decibels (volume) of the sound is less important. Because of the character of the sound, the perceived volume is louder than the sound level in decibels indicates. An additional explanation is that the negative image of mopeds with a combustion engine contributes to the annoyance experienced. People are annoyed by the reckless and noisy traffic behavior shown by the drivers, and by the stench of mofas and mopeds. Annoyance includes amongst others irritation, anger and discomfort. The driving factors behind the exploratory study are a lack of understanding of the causes of annoyance by mofas and mopeds. This understanding is relevant for policy makers who want to reduce the annoyance by these vehicles. A Local problem Noise annoyance by mofas and mopeds appears to be a location specific problem. It exists especially in neighborhoods in which one experiences a high environmental burden, like air pollution, noise pollution and rubbish on the street. More specifically this holds for areas nearby entertainment centers and for urban areas nearby busy roads. To improve this situation the policy to prevent annoyance by mofas and moped should be made a part of the local neighborhood approach. As a part of this policy, it can contribute to the improvement of the living conditions in the neighborhoods concerned. However, the exploratory study also shows that this type of annoyance is persistent. A possibility to support the local neighborhood approaches seems to be the reduction of the number of mofas and mopeds with a combustion engine. With which measures this can be accomplished the best, is a subject for future study.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent40 p
dc.format.extent638 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 630650006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630650006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630650006.pdf
dc.subjectbrommersnl
dc.subjectbelevingnl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectMopedsen
dc.subjectperceptionen
dc.subjectnoiseen
dc.titleGeluidhinder door brommers : Over decibellen en betekenissennl
dc.title.alternativeNoise annoyance caused by mopeds : About decibels and meaningsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentM&G
dc.date.updated2017-02-20T05:34:45Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:25:41Z
html.description.abstractSnor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor zijn in Nederland al jaren het soort voertuig dat mensen als het meest hinderlijk ervaren. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat dit voor een deel kan worden verklaard doordat dat het geluid als luid (loudness) en ruw (roughness) wordt ervaren. Het feitelijke aantal decibellen (volume) van het geluid is van minder groot belang. Door de aard van het geluid is het waargenomen volume namelijk harder dan het feitelijke aantal decibellen. Daarnaast draagt het negatieve imago van brommers met een verbrandingsmotor bij aan de ervaren hinder. Mensen storen zich aan roekeloos en luidruchtig verkeersgedrag dat bestuurders kunnen vertonen, en de stank van snor- en bromfietsen.<br> <br>Bij hinder is onder andere sprake van irritatie, boosheid en onbehagen. De verkenning is uitgevoerd omdat inzicht in de oorzaken van de hinder door snoren bromfietsen ontbrak. Dit inzicht is relevant voor beleidsmakers die de hinder door deze voertuigen willen terugbrengen. <br> <br>Lokaal probleem<br>Geluidhinder door snor- en bromfietsen blijkt ook een locatie specifiek probleem te zijn. Het komt vooral voor in wijken en buurten waar een hoge milieubelasting wordt ervaren, zoals luchtvervuiling, geluidoverlast en rommel op straat. Specifieker gaat het om de omgeving van uitgaanscentra en in steden nabij een drukke weg. Om deze situatie te verbeteren is het van belang om beleid voor snor- en bromfietsen onderdeel te maken van een lokale wijkaanpak. Daarmee kan het bijdragen aan een verbetering van de leefsituatie in desbetreffende buurten en wijken.<br> <br>Uit de verkenning blijkt echter ook dat deze vorm van hinder hardnekkig is. Een mogelijkheid om de lokale aanpak te ondersteunen lijkt om het aantal snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor terug te brengen. Met welke maatregelen dit het beste kan worden gerealiseerd is een onderwerp voor toekomstig onderzoek.<br>
html.description.abstractIn the past years mofas and mopeds with a combustion engine have been the type of vehicle that people in The Netherlands consider to be the most annoying. An exploratory study by the RIVM shows that this can be explained partly by the fact that the noise is perceived as loud (loudness) and rough (roughness). The actual number of decibels (volume) of the sound is less important. Because of the character of the sound, the perceived volume is louder than the sound level in decibels indicates. An additional explanation is that the negative image of mopeds with a combustion engine contributes to the annoyance experienced. People are annoyed by the reckless and noisy traffic behavior shown by the drivers, and by the stench of mofas and mopeds.<br> <br>Annoyance includes amongst others irritation, anger and discomfort. The driving factors behind the exploratory study are a lack of understanding of the causes of annoyance by mofas and mopeds. This understanding is relevant for policy makers who want to reduce the annoyance by these vehicles.<br> <br>A Local problem<br>Noise annoyance by mofas and mopeds appears to be a location specific problem. It exists especially in neighborhoods in which one experiences a high environmental burden, like air pollution, noise pollution and rubbish on the street. More specifically this holds for areas nearby entertainment centers and for urban areas nearby busy roads. To improve this situation the policy to prevent annoyance by mofas and moped should be made a part of the local neighborhood approach. As a part of this policy, it can contribute to the improvement of the living conditions in the neighborhoods concerned.<br> <br>However, the exploratory study also shows that this type of annoyance is persistent. A possibility to support the local neighborhood approaches seems to be the reduction of the number of mofas and mopeds with a combustion engine. With which measures this can be accomplished the best, is a subject for future study.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
630650006.pdf
Size:
637.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record