Show simple item record

dc.contributor.authorScheepmaker JWA
dc.contributor.authorde Jong FMW
dc.contributor.authorvan der Grinten E
dc.contributor.authorAlkadhimi M
dc.date.accessioned2017-02-20T08:02:51
dc.date.issued2013-01-25
dc.identifier609021120
dc.description.abstractDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de biocidenregelgeving. Op verzoek van de ILT heeft het RIVM een systeem ontwikkeld dat per bedrijfstype aangeeft over welke biociden het kan beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen middelen die wettelijk zijn toegelaten, middelen die niet zijn toegelaten, en middelen die wel zijn toegelaten maar verkeerd worden gebruikt. Deze laatste twee typen worden hierna samengevat onder de term Niet Toegestane middelen (NT-middelen). De gegevens zijn ondergebracht in een database. De biociden zijn aan bedrijfstypen gekoppeld op basis van de beoogde toepassing van de biociden. Bij de bedrijfstypen is aangegeven hoeveel NT-middelen zij mogelijk gebruiken ten opzichte van het totale pakket aan biociden. Op basis hiervan kan de ILT een idee krijgen bij welke bedrijfstypen de kans het grootst is dat ze NTmiddelen gebruiken. Dit is slechts een indicatie, omdat in deze fase van het onderzoek het feitelijke gebruik niet bekend was. Vervolgens kan de inspectie daar het toezicht op richten. De database bevat biociden die in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn toegelaten. Biociden die in het buitenland zijn toegelaten maar in Nederland niet, zijn aangemerkt als NT-middelen. Tevens zijn biociden toegevoegd die in Nederland voorlopig zijn toegelaten, biociden waarvan de toelating is ingetrokken, en biociden die op internet zijn aangetroffen hoewel ze niet zijn toegelaten.
dc.description.abstractThe Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) of the Netherlands is responsible for supervising and enforcing government regulations on the use of biocides. Upon request of the ILT, the RIVM has developed a system that specifies which biocides may be used in the various economic sectors. The system distinguishes between biocides that are registered, those that are not registered and those that are registered but not used according to the manufacturer's specifications. For the purposes of the report, the last two types of biocides are grouped together under the term 'off-label' biocides. All of the data collected were inserted into a database. Each biocide was linked to economic sectors based on the intended use of the respective biocide. The number of off-label biocides that each economic sector possibly uses is presented as a percentage of the total package of biocides used by that economic sector. The ILT can use these data to identify those economic sectors having the highest potential for off-label biocide use. This inventory provides only an indication of the potential for use of these off-label biocides - at this stage the actual extent of the use of off-label biocides is still unknown. Based on these data, however, the ILT can select those economic sectors in which the use of off-label biocides seems to be relatively high as targets for further enforcement measures. he database contains biocides that are registered in the Netherlands, Belgium and United Kingdom. Those biocides registered abroad, but not in the Netherlands, are tagged as off-label biocides in the database. Other biocides included in the database are those with a temporary license for use in the Netherlands, those which have been taken off the market and those available on the Internet despite being unregistered. This report describes the database and how the study was conducted. For illustrative purposes, a number of core tables are included in the report.
dc.description.sponsorshipILT
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent56 p
dc.format.extent637 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 609021120
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021120.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021120.pdf
dc.subjectIn dit rapport staat beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en wordt de database toegelicht. Het rapport bevat ter illustratie representatieve gegevens uit de database.nl
dc.titleDatabase biocidengebruik in verschillende bedrijftypes : Inventarisatie van toegelaten en niet-toegelaten middelennl
dc.title.alternativeDatabase of use of biocides in various economic sectors : Inventory of registered and off-label usesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC ; LER ; EMI
dc.date.updated2017-02-20T07:02:52Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T10:53:14Z
html.description.abstractDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de biocidenregelgeving. Op verzoek van de ILT heeft het RIVM een systeem ontwikkeld dat per bedrijfstype aangeeft over welke biociden het kan beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen middelen die wettelijk zijn toegelaten, middelen die niet zijn toegelaten, en middelen die wel zijn toegelaten maar verkeerd worden gebruikt. Deze laatste twee typen worden hierna samengevat onder de term Niet Toegestane middelen (NT-middelen).<br> <br>De gegevens zijn ondergebracht in een database. De biociden zijn aan bedrijfstypen gekoppeld op basis van de beoogde toepassing van de biociden. Bij de bedrijfstypen is aangegeven hoeveel NT-middelen zij mogelijk gebruiken ten opzichte van het totale pakket aan biociden. Op basis hiervan kan de ILT een idee krijgen bij welke bedrijfstypen de kans het grootst is dat ze NTmiddelen gebruiken. Dit is slechts een indicatie, omdat in deze fase van het onderzoek het feitelijke gebruik niet bekend was. Vervolgens kan de inspectie daar het toezicht op richten.<br> <br>De database bevat biociden die in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn toegelaten. Biociden die in het buitenland zijn toegelaten maar in Nederland niet, zijn aangemerkt als NT-middelen. Tevens zijn biociden toegevoegd die in Nederland voorlopig zijn toegelaten, biociden waarvan de toelating is ingetrokken, en biociden die op internet zijn aangetroffen hoewel ze niet zijn toegelaten.<br> <br>
html.description.abstractThe Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) of the Netherlands is responsible for supervising and enforcing government regulations on the use of biocides. Upon request of the ILT, the RIVM has developed a system that specifies which biocides may be used in the various economic sectors. The system distinguishes between biocides that are registered, those that are not registered and those that are registered but not used according to the manufacturer's specifications. For the purposes of the report, the last two types of biocides are grouped together under the term 'off-label' biocides.<br> <br>All of the data collected were inserted into a database. Each biocide was linked to economic sectors based on the intended use of the respective biocide. The number of off-label biocides that each economic sector possibly uses is presented as a percentage of the total package of biocides used by that economic sector. The ILT can use these data to identify those economic sectors having the highest potential for off-label biocide use. This inventory provides only an indication of the potential for use of these off-label biocides - at this stage the actual extent of the use of off-label biocides is still unknown. Based on these data, however, the ILT can select those economic sectors in which the use of off-label biocides seems to be relatively high as targets for further enforcement measures.<br> <br>he database contains biocides that are registered in the Netherlands, Belgium and United Kingdom. Those biocides registered abroad, but not in the Netherlands, are tagged as off-label biocides in the database. Other biocides included in the database are those with a temporary license for use in the Netherlands, those which have been taken off the market and those available on the Internet despite being unregistered.<br> <br>This report describes the database and how the study was conducted. For illustrative purposes, a number of core tables are included in the report.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
609021120.pdf
Size:
636.7Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record