Show simple item record

dc.contributor.authorMilder I
dc.contributor.authorCloostermans L
dc.contributor.authorvan den Dool R
dc.contributor.authorPreller L
dc.contributor.authorWendel-Vos GCW
dc.date.accessioned2018-07-16T06:32:07
dc.date.issued2013-08-16
dc.identifier260003001
dc.description.abstractRuimtelijke factoren (determinanten) die samenhangen met sporten en bewegen bij volwassenen en ouderen zijn o.a. de aanwezigheid van parken en/of recreatieve voorzieningen in de buurt, goede voetgangersinfrastructuur en een aantrekkelijke buurt. Bij kinderen en adolescenten lijken, naast de aanwezigheid van formele en informele speelvoorzieningen, ook de aanwezigheid van groen of water, de verkeersveiligheid en verscheidenheid in routes van belang. Er is nog niet veel bekend over financiële determinanten van sporten en bewegen. Bij volwassenen en ouderen hangt een lage sociaaleconomische status samen met minder lichamelijke activiteit, sporten en recreatief wandelen. Voor sedentair gedrag (alle laag intensieve activiteiten die zittend of liggend worden uitgevoerd, zoals computeren en tv kijken) zijn deze determinanten nog weinig onderzocht. Dit blijkt uit een verkenning van de internationale literatuur door het RIVM. Deze kennis kan worden gebruikt voor het vormgeven van beleid om bewegen te stimuleren.<br> <br>Financiële factoren vaker een belemmering dan ruimtelijke factoren<br>In samenwerking met het W.J.H. Mulier Instituut en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is in twee Nederlandse studies (SportersMonitor 2011 en NL de maat 2009/2010) bekeken hoe vaak een aantal omgevingskenmerken en kosten als belemmering om te sporten en bewegen worden ervaren. Kosten vormen vaker een belemmering dan omgevingskenmerken. Dit is het geval in alle leeftijdsgroepen. Kosten zijn een belemmering voor 11% van de kinderen, 17% van de adolescenten, 13-17% van de volwassenen en 7-8% van de ouderen. Ruimtelijke factoren zijn minder vaak een belemmering (maximaal 8%). Hierbij dient echter in ogenschouw te worden gehouden dat slechts een beperkt aantal potentiële belemmeringen is geïnventariseerd. Er waren geen grote verschillen in belemmeringen tussen sporters en niet-sporters en mensen met en zonder chronische aandoening(en).<br>
dc.description.abstractBased on international literature reviews, RIVM has provided an overview of potential physical environmental determinants of sports and physical activity. For adults and elderly persons these are, among others, availability of parks and recreational facilities in the vicinity, a pedestrian infrastructure, and the attractiveness of the neighbourhood. For children and adolescents, the presence of formal and informal playing areas, parks, water, road safety, and diversity in cycling and walking routes are of importance. These international reviews provided little information on the influence of the financial environment on sports and physical activity. However, in several studies it was shown that a low socioeconomic status is correlated with a lower level of physical activity, sports and recreational walking.<br> <br>Little research is available on potential physical environmental and financial determinants of sedentary behaviour (activities with a low activity level that are performed while in a sitting or reclining posture), e.g. screen-related activities such as computer work, playing video games or watching television. This research was commissioned by the ministry of Health, Welfare, and Sports. The results can be used to develop policies to stimulate physical activity.<br> <br>Financial factors more often a barrier than physical environmental factors<br>Dutch research using questionnaires shows that costs more often are perceived as a barrier than physical environmental factors. In each age category, less than 8% of respondents indicated that physical environmental factors were a barrier to become physically active. Whereas costs were a barrier for 11% of children, 17% of adolescents, 13 to 17 % of adults, and 7 to 8 % of elderly. However, for the interpretation of these figures, it should be considered that only a limited number of all potential barriers were listed, such as lack of facilities in the vicinity, and safety of facilities. There were no substantial differences in barriers between people who do or do not practise sports on a regular basis, or between people with or without physical limitations.<br>
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent25 p
dc.format.extent2102 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherMulierInstituut
dc.publisherNISB
dc.relation.ispartofRIVM briefrapport 260003001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260003001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260003001.pdf
dc.subjectlichamelijke activiteitnl
dc.subjectomgevingnl
dc.subjectbelemmeringennl
dc.subjectfinanciële determinantennl
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectbarriersen
dc.subjectfinancial determinantsen
dc.titleRuimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag : Verkenning van de literatuur en cijfers uit twee Nederlandse studiesnl
dc.title.alternativePhysical environmental and financial determinants of sports, physical activity and sedentary behaviouren
dc.typeBriefrapport
dc.contributor.departmentPZO
dc.date.updated2018-07-16T04:32:07Z
dc.contributor.divisionvz
html.description.abstractRuimtelijke factoren (determinanten) die samenhangen met sporten en bewegen bij volwassenen en ouderen zijn o.a. de aanwezigheid van parken en/of recreatieve voorzieningen in de buurt, goede voetgangersinfrastructuur en een aantrekkelijke buurt. Bij kinderen en adolescenten lijken, naast de aanwezigheid van formele en informele speelvoorzieningen, ook de aanwezigheid van groen of water, de verkeersveiligheid en verscheidenheid in routes van belang. Er is nog niet veel bekend over financiële determinanten van sporten en bewegen. Bij volwassenen en ouderen hangt een lage sociaaleconomische status samen met minder lichamelijke activiteit, sporten en recreatief wandelen. Voor sedentair gedrag (alle laag intensieve activiteiten die zittend of liggend worden uitgevoerd, zoals computeren en tv kijken) zijn deze determinanten nog weinig onderzocht. Dit blijkt uit een verkenning van de internationale literatuur door het RIVM. Deze kennis kan worden gebruikt voor het vormgeven van beleid om bewegen te stimuleren.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Financiële factoren vaker een belemmering dan ruimtelijke factoren&lt;br&gt;In samenwerking met het W.J.H. Mulier Instituut en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is in twee Nederlandse studies (SportersMonitor 2011 en NL de maat 2009/2010) bekeken hoe vaak een aantal omgevingskenmerken en kosten als belemmering om te sporten en bewegen worden ervaren. Kosten vormen vaker een belemmering dan omgevingskenmerken. Dit is het geval in alle leeftijdsgroepen. Kosten zijn een belemmering voor 11% van de kinderen, 17% van de adolescenten, 13-17% van de volwassenen en 7-8% van de ouderen. Ruimtelijke factoren zijn minder vaak een belemmering (maximaal 8%). Hierbij dient echter in ogenschouw te worden gehouden dat slechts een beperkt aantal potentiële belemmeringen is geïnventariseerd. Er waren geen grote verschillen in belemmeringen tussen sporters en niet-sporters en mensen met en zonder chronische aandoening(en).&lt;br&gt;
html.description.abstractBased on international literature reviews, RIVM has provided an overview of potential physical environmental determinants of sports and physical activity. For adults and elderly persons these are, among others, availability of parks and recreational facilities in the vicinity, a pedestrian infrastructure, and the attractiveness of the neighbourhood. For children and adolescents, the presence of formal and informal playing areas, parks, water, road safety, and diversity in cycling and walking routes are of importance. These international reviews provided little information on the influence of the financial environment on sports and physical activity. However, in several studies it was shown that a low socioeconomic status is correlated with a lower level of physical activity, sports and recreational walking.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Little research is available on potential physical environmental and financial determinants of sedentary behaviour (activities with a low activity level that are performed while in a sitting or reclining posture), e.g. screen-related activities such as computer work, playing video games or watching television. This research was commissioned by the ministry of Health, Welfare, and Sports. The results can be used to develop policies to stimulate physical activity.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Financial factors more often a barrier than physical environmental factors&lt;br&gt;Dutch research using questionnaires shows that costs more often are perceived as a barrier than physical environmental factors. In each age category, less than 8% of respondents indicated that physical environmental factors were a barrier to become physically active. Whereas costs were a barrier for 11% of children, 17% of adolescents, 13 to 17 % of adults, and 7 to 8 % of elderly. However, for the interpretation of these figures, it should be considered that only a limited number of all potential barriers were listed, such as lack of facilities in the vicinity, and safety of facilities. There were no substantial differences in barriers between people who do or do not practise sports on a regular basis, or between people with or without physical limitations.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record