Show simple item record

dc.contributor.authorWintersen A
dc.contributor.authorOste L
dc.contributor.authorMesman M
dc.contributor.authorLijzen JPA
dc.date.accessioned2017-02-20T08:05:16
dc.date.issued2014-04-24
dc.identifier607711016
dc.description.abstractIn het milieu zijn verontreinigende stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor de mens en het ecosysteem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen worden diverse soorten rekenmodellen gebruikt. Hiermee kan aan de hand van concentraties van stoffen worden voorspeld welke (mogelijke) effecten zich voordoen. Een voorbeeld van zo'n rekenmodel zijn zogeheten SSD's (Species Sensitivity Distributions), die zijn gebaseerd op effecten die zijn waargenomen bij een verzameling van soorten. Het RIVM heeft uitgezocht hoe en waar binnen het huidige milieubeleid deze SSD's worden gebruikt. Daarnaast wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen hierin en welke verbeteringen hierin kunnen worden aangebracht. De meeste verschillen in het gebruik worden konden verklaard, bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is om verschillende beschermingsniveaus te hanteren, of omdat er voor de verschillende milieucompartimenten bodem, water en grondwater wordt gerekend. In enkele gevallen zijn verschillen tussen de methoden ontstaan omdat het bij de ontwikkeling van de methoden doorgaans niet gebruikelijk is om gebruikte gegevens en keuzes die daarvoor worden gemaakt, op elkaar af te stemmen. Het RIVM geeft enkele adviezen om de afstemming te verbeteren. De belangrijkste hiervan is om de afleiding van SSD's onder te brengen in de bestaande procedures voor de afleiding van ecologische risicogrenzen.
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&M
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent54 p
dc.format.extent1382 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherDeltares
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 607711016
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/316125
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607711016.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607711016.pdf
dc.subjectsoortengevoeligheidsverdelingnl
dc.subjectSSDnl
dc.subjectecologienl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectwaterbodemnl
dc.subjectRIVM briefrapport 607711016
dc.titleToepassing van toxische druk in beoordelingsinstrumentennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentDDB
dc.date.updated2017-02-20T07:05:16Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T09:55:58Z
html.description.abstractIn het milieu zijn verontreinigende stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor de mens en het ecosysteem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen worden diverse soorten rekenmodellen gebruikt. Hiermee kan aan de hand van concentraties van stoffen worden voorspeld welke (mogelijke) effecten zich voordoen. Een voorbeeld van zo'n rekenmodel zijn zogeheten SSD's (Species Sensitivity Distributions), die zijn gebaseerd op effecten die zijn waargenomen bij een verzameling van soorten. Het RIVM heeft uitgezocht hoe en waar binnen het huidige milieubeleid deze SSD's worden gebruikt. Daarnaast wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen hierin en welke verbeteringen hierin kunnen worden aangebracht.<br> <br>De meeste verschillen in het gebruik worden konden verklaard, bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is om verschillende beschermingsniveaus te hanteren, of omdat er voor de verschillende milieucompartimenten bodem, water en grondwater wordt gerekend. In enkele gevallen zijn verschillen tussen de methoden ontstaan omdat het bij de ontwikkeling van de methoden doorgaans niet gebruikelijk is om gebruikte gegevens en keuzes die daarvoor worden gemaakt, op elkaar af te stemmen. Het RIVM geeft enkele adviezen om de afstemming te verbeteren. De belangrijkste hiervan is om de afleiding van SSD's onder te brengen in de bestaande procedures voor de afleiding van ecologische risicogrenzen.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607711016.pdf
Size:
1.349Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record