Show simple item record

dc.contributor.authorKruize H
dc.contributor.authorHouweling DA
dc.contributor.authorMooij M
dc.contributor.authorStaatsen BAM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:47:18
dc.date.issued2014-05-08
dc.identifier630789011
dc.description.abstractHet ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil nieuwe milieugezondheidsrisico's vroegtijdig en gestructureerd signaleren om tijdig te kunnen handelen. In 2011 is daarom aan verschillende maatschappelijke groepen (nongouvernementele organisaties, bedrijfsleven en wetenschap) gevraagd welke nieuwe milieugezondheidsrisico's zij belangrijk vinden om in de peiling te houden. Het RIVM heeft in 2012 en 2013 het wetenschappelijke perspectief voor zijn rekening genomen, door een jaar lang te volgen welke signalen uit de wetenschap naar voren komen. Daarnaast geeft het een nieuw overzicht van signalen, waarbij aandacht is voor de nieuwe vorm van signalering, de zogeheten horizonverkenning. Het blijkt dat er veel activiteiten zijn om mogelijke nieuwe milieugezondheidsrisico's te signaleren. De afstemming en uitwisseling van kennis tussen wetenschap, maatschappij en beleid blijft echter een verbeterpunt. Op structurele basis worden risico's gesignaleerd op het gebied van (drink)water, luchtverontreiniging, nanotechnologie, straling en elektromagnetische velden. Dit geldt echter niet voor bodem, geluid en binnenmilieu. Om de samenwerking te stimuleren adviseert het RIVM een multidisciplinair platform op te richten. Dit platform kan signalen verzamelen en het eventuele risico ervan beoordelen. Uit de inventarisatie van de wetenschappelijke signalering blijkt dat gesprekken met experts sneller en completere informatie leveren dan wanneer het RIVM zelf literatuurattenderingen bijhoudt. Het RIVM heeft verder een onderscheid gemaakt tussen twee signaleringsvormen. De eerste, meest voorkomende vorm is reactieve signalering, waarbij nieuwe inzichten over bekende stoffen en bronnen worden gesignaleerd. Dit zijn risico's die nu al zichtbaar zijn, zoals antibiotica in drinkwater. De tweede manier van signaleren is een meer verkennende blik in de toekomst: horizonverkenning. Het betreft nieuwe ontwikkelingen waarvan de effecten nog onbekend zijn, bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen zoals de inzet van nieuwe energiebronnen en duurzame bouw. Om tijdig te kunnen handelen is het wenselijk dat dit structureler gebeurt.
dc.description.abstractThe Dutch ministry of Infrastructure and the Environment wants new environmental health risks to be identified early and more structured in order to act timely. Therefore. in 2011 various social groups (non-governmental, commercial and scientific organizations) were asked what new environmental health risks they deem important to keep an eye on. The RIVM has taken responsibility for the scientific perspective in 2012 and 2013. This sequel study specifies the way in which signaling could be done best in more depth, and gives an updated overview of signals. It appears that many activities take place to signal emerging environmental health risks. The consultation and exchange of knowledge between science, commerce and society remains a point for improvement. (Drinking) water, air pollution, nanotechnology, radiation and electromagnetic fields are watched on a structural basis. This does not apply for soil, noise and indoor environment. To stimulate the cooperation, the RIVM advises to establish a platform with participants from various fields of expertise (multi-disciplinary). This platform can collect signals and judge them on possible risks. For the RIVM research, signals from scientific sources were registered for a period of one year (2012). Meetings with experts produce faster and more complete information than when we have to keep up with literature ourselves. The RIVM made an overview of two types of signaling. The first and most common one is 'reactive', in which new insights on known substances and sources are pointed out. These are risks that are currently visible, for example antibiotics in drinking water. The second type of signaling is more focused on the future, 'horizon scanning'; New developments of which the effects are yet unknown, for example technological developments like the use of new energy sources and sustainable construction. This type of signaling is much less common. However, more attention for early signaling and developments is desirable, enabling timely action.
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&M
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent37 p
dc.format.extent255 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 630789011
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/316479
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630789011.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630789011.pdf
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectsignaleringnl
dc.subjectrisksen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecthealthen
dc.subjectearly warning approachen
dc.subjectRIVM rapport 630789011
dc.titleNieuwe inzichten wetenschappelijke signalering milieugezondheidsrisico's : Suggesties voor verbetering van het proces en een overzicht van nieuwe signalennl
dc.title.alternativeNew insights in scientific signaling of environmental health risksen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIRV
dc.date.updated2017-02-20T06:47:19Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:07:17Z
html.description.abstractHet ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil nieuwe milieugezondheidsrisico's vroegtijdig en gestructureerd signaleren om tijdig te kunnen handelen. In 2011 is daarom aan verschillende maatschappelijke groepen (nongouvernementele organisaties, bedrijfsleven en wetenschap) gevraagd welke nieuwe milieugezondheidsrisico's zij belangrijk vinden om in de peiling te houden. Het RIVM heeft in 2012 en 2013 het wetenschappelijke perspectief voor zijn rekening genomen, door een jaar lang te volgen welke signalen uit de wetenschap naar voren komen. Daarnaast geeft het een nieuw overzicht van signalen, waarbij aandacht is voor de nieuwe vorm van signalering, de zogeheten horizonverkenning.<br> <br>Het blijkt dat er veel activiteiten zijn om mogelijke nieuwe milieugezondheidsrisico's te signaleren. De afstemming en uitwisseling van kennis tussen wetenschap, maatschappij en beleid blijft echter een verbeterpunt. Op structurele basis worden risico's gesignaleerd op het gebied van (drink)water, luchtverontreiniging, nanotechnologie, straling en elektromagnetische velden. Dit geldt echter niet voor bodem, geluid en binnenmilieu. Om de samenwerking te stimuleren adviseert het RIVM een multidisciplinair platform op te richten. Dit platform kan signalen verzamelen en het eventuele risico ervan beoordelen.<br> <br>Uit de inventarisatie van de wetenschappelijke signalering blijkt dat gesprekken met experts sneller en completere informatie leveren dan wanneer het RIVM zelf literatuurattenderingen bijhoudt. Het RIVM heeft verder een onderscheid gemaakt tussen twee signaleringsvormen. De eerste, meest voorkomende vorm is reactieve signalering, waarbij nieuwe inzichten over bekende stoffen en bronnen worden gesignaleerd. Dit zijn risico's die nu al zichtbaar zijn, zoals antibiotica in drinkwater.<br> <br>De tweede manier van signaleren is een meer verkennende blik in de toekomst: horizonverkenning. Het betreft nieuwe ontwikkelingen waarvan de effecten nog onbekend zijn, bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen zoals de inzet van nieuwe energiebronnen en duurzame bouw. Om tijdig te kunnen handelen is het wenselijk dat dit structureler gebeurt.<br>
html.description.abstractThe Dutch ministry of Infrastructure and the Environment wants new environmental health risks to be identified early and more structured in order to act timely. Therefore. in 2011 various social groups (non-governmental, commercial and scientific organizations) were asked what new environmental health risks they deem important to keep an eye on. The RIVM has taken responsibility for the scientific perspective in 2012 and 2013. This sequel study specifies the way in which signaling could be done best in more depth, and gives an updated overview of signals. <br> <br>It appears that many activities take place to signal emerging environmental health risks. The consultation and exchange of knowledge between science, commerce and society remains a point for improvement. (Drinking) water, air pollution, nanotechnology, radiation and electromagnetic fields are watched on a structural basis. This does not apply for soil, noise and indoor environment. To stimulate the cooperation, the RIVM advises to establish a platform with participants from various fields of expertise (multi-disciplinary). This platform can collect signals and judge them on possible risks.<br> <br>For the RIVM research, signals from scientific sources were registered for a period of one year (2012). Meetings with experts produce faster and more complete information than when we have to keep up with literature ourselves. The RIVM made an overview of two types of signaling. The first and most common one is 'reactive', in which new insights on known substances and sources are pointed out. These are risks that are currently visible, for example antibiotics in drinking water.<br> <br>The second type of signaling is more focused on the future, 'horizon scanning'; New developments of which the effects are yet unknown, for example technological developments like the use of new energy sources and sustainable construction. This type of signaling is much less common. However, more attention for early signaling and developments is desirable, enabling timely action.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
630789011.pdf
Size:
254.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record