Show simple item record

dc.contributor.authorJansen EHJM
dc.contributor.authorKienhuis A
dc.date.accessioned2017-02-20T08:06:38
dc.date.issued2014-05-13
dc.identifier090143001
dc.description.abstractDe industrie heeft een veelheid aan supplementen ontwikkeld die specifiek voor ouderen zijn. Sommige van deze supplementen bevatten hoge doseringen van bepaalde vitaminen en mineralen. Deze doseringen blijven onder de 'maximaal aanvaardbare bovengrens' (Upper Limit), en zijn meestal niet hoger dan drie keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze supplementen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Verder zijn er in supplementen voor ouderen hoge doseringen gevonden van stoffen waarvoor geen UL bestaat: B-vitamines, vitamine C en ijzer. Daardoor kunnen voor deze stoffen geen conclusies worden getrokken over de veiligheid van de doseringen. In algemene zin is daarom voorzichtigheid geboden als deze producten langere tijd worden gebruikt. Er zijn algemene supplementen op de markt, niet specifiek gericht op ouderen, die een dosering bevatten boven de Upper Limit. Ook ouderen kunnen deze producten gebruiken. Het gaat om bepaalde preparaten die hoge gehalten bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D en E, en de mineralen zink en selenium. Het is niet uitgesloten dat een te hoge inname van de vitaminen B6 en E op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. Te hoge doseringen van vitamine B6 kan neurologische klachten veroorzaken, het gebruik van te veel vitamine E kan bloedstollingen veroorzaken. Samenvattend, supplementen die specifiek voor ouderen ontwikkeld zijn, kunnen beschouwd worden als niet gevaarlijk. Er zijn echter een aantal producten verkrijgbaar die niet specifiek op ouderen gericht zijn maar die wel door ouderen gebruikt kunnen worden, die de Upper Limit van toxiciteit overschrijden. Dagelijks gebruik van deze producten gedurende langere perioden is mogelijk schadelijk voor de gezondheid van ouderen. Voor dit onderzoek zijn alle supplementen die ouderen kunnen gebruiken geïnventariseerd.
dc.description.abstractOn the consumer market, supplements are available that are specifically designed and targeted for the elderly. Some of these supplements contain high doses of certain vitamins and minerals. These doses remain below the Upper Limit (UL), and do usually not rise above the Recommended Daily Allowance (RDA). RIVM research shows that these supplements can be considered as nontoxic. Some supplements specifically targeted for the elderly contain high doses of vitamins and minerals for which no UL exists, namely, B vitamins, vitamin C, and iron. As a result, for these vitamins and minerals, no conclusions can be drawn about the safety of the doses. Therefore, caution should be exercised when these products are used long time. There are supplements on the market that are targeted for the general population, that contain doses of vitamins and/or minerals above the UL. The elderly can use these products as well. Some of these supplements contain high levels of the vitamins folate , B6 , D and E , and/or the minerals zinc and selenium. It is not excluded that a high and long-term intake of vitamin B6 and E may be harmful to the elderly. High doses of vitamin B6 can cause neurological symptoms, the use of too much vitamin E increases the risk of blood clotting. In conclusion, all available supplements advised for the elderly can be considered as non-toxic. There are, however, a number of products available, that or not specifically targeted to, but may be commonly used by the elderly, that exceed the UL. A daily consumption of these products during longer periods cannot exclude a possible occurrence of detrimental effects on health and wellbeing for elderly people. For this research, an inventory was made of all supplements that can be used by the elderly.
dc.description.sponsorshipNVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent16 p
dc.format.extent251 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 090143001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/090143001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/090143001.pdf
dc.subjectsupplementennl
dc.subjectouderennl
dc.subjectvitaminennl
dc.subjectmineralennl
dc.subjectmaximaal aanvaardbare bovengrens (UL)nl
dc.subjectaanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)nl
dc.subjectsupplementsen
dc.subjectthe elderlyen
dc.subjectvitaminsen
dc.subjectmineralsen
dc.subjectUpper Limit (UL)en
dc.subjectRecommended Daily Allowance (RDA)en
dc.titleSupplements for the elderly : An inventory of vitamins and minerals available for elderly in the Netherlandsen
dc.title.alternativeSupplementen voor ouderen : Inventarisatie van vitamine en mineralen die in Nederland voor ouderen beschikbaar zijnnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentPRS
dc.date.updated2017-02-20T07:06:39Z
dc.contributor.divisionV&Z
refterms.dateFOA2018-12-13T10:43:10Z
html.description.abstractDe industrie heeft een veelheid aan supplementen ontwikkeld die specifiek voor ouderen zijn. Sommige van deze supplementen bevatten hoge doseringen van bepaalde vitaminen en mineralen. Deze doseringen blijven onder de 'maximaal aanvaardbare bovengrens' (Upper Limit), en zijn meestal niet hoger dan drie keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze supplementen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.<br> <br>Verder zijn er in supplementen voor ouderen hoge doseringen gevonden van stoffen waarvoor geen UL bestaat: B-vitamines, vitamine C en ijzer. Daardoor kunnen voor deze stoffen geen conclusies worden getrokken over de veiligheid van de doseringen. In algemene zin is daarom voorzichtigheid geboden als deze producten langere tijd worden gebruikt.<br> <br>Er zijn algemene supplementen op de markt, niet specifiek gericht op ouderen, die een dosering bevatten boven de Upper Limit. Ook ouderen kunnen deze producten gebruiken. Het gaat om bepaalde preparaten die hoge gehalten bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D en E, en de mineralen zink en selenium. Het is niet uitgesloten dat een te hoge inname van de vitaminen B6 en E op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. Te hoge doseringen van vitamine B6 kan neurologische klachten veroorzaken, het gebruik van te veel vitamine E kan bloedstollingen veroorzaken.<br> <br>Samenvattend, supplementen die specifiek voor ouderen ontwikkeld zijn, kunnen beschouwd worden als niet gevaarlijk. Er zijn echter een aantal producten verkrijgbaar die niet specifiek op ouderen gericht zijn maar die wel door ouderen gebruikt kunnen worden, die de Upper Limit van toxiciteit overschrijden. Dagelijks gebruik van deze producten gedurende langere perioden is mogelijk schadelijk voor de gezondheid van ouderen.<br> <br>Voor dit onderzoek zijn alle supplementen die ouderen kunnen gebruiken geïnventariseerd.<br>
html.description.abstractOn the consumer market, supplements are available that are specifically designed and targeted for the elderly. Some of these supplements contain high doses of certain vitamins and minerals. These doses remain below the Upper Limit (UL), and do usually not rise above the Recommended Daily Allowance (RDA). RIVM research shows that these supplements can be considered as nontoxic.<br> <br>Some supplements specifically targeted for the elderly contain high doses of vitamins and minerals for which no UL exists, namely, B vitamins, vitamin C, and iron. As a result, for these vitamins and minerals, no conclusions can be drawn about the safety of the doses. Therefore, caution should be exercised when these products are used long time.<br> <br>There are supplements on the market that are targeted for the general population, that contain doses of vitamins and/or minerals above the UL. The elderly can use these products as well. Some of these supplements contain high levels of the vitamins folate , B6 , D and E , and/or the minerals zinc and selenium. It is not excluded that a high and long-term intake of vitamin B6 and E may be harmful to the elderly. High doses of vitamin B6 can cause neurological symptoms, the use of too much vitamin E increases the risk of blood clotting.<br> <br>In conclusion, all available supplements advised for the elderly can be considered as non-toxic. There are, however, a number of products available, that or not specifically targeted to, but may be commonly used by the elderly, that exceed the UL. A daily consumption of these products during longer periods cannot exclude a possible occurrence of detrimental effects on health and wellbeing for elderly people.<br> <br>For this research, an inventory was made of all supplements that can be used by the elderly.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
090143001.pdf
Size:
250.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record