Show simple item record

dc.contributor.authorMangen MJJ
dc.contributor.authorPlass D
dc.contributor.authorKretzschmar MEE
dc.date.accessioned2017-02-20T07:58:41
dc.date.issued2014-05-15
dc.identifier210474001
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>en
dc.description.abstractHet European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm werkt aan een methode om de huidige en toekomstige ziektelast van infectieziekten te bepalen. De ziektelast is de hoeveelheid jaren van gezondheid die verloren gaan. Het is de bedoeling om tot een methode te komen waarmee alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein de ziektelast in kaart kunnen brengen. Hiermee kunnen gegevens en ontwikkelingen daarin beter met elkaar worden vergeleken. Met kennis over de ziektelast kan beter worden afgewogen welke infectieziekten in het Europese beleid de meeste aandacht behoeven. Om tot een goed onderbouwde aanpak te komen heeft het RIVM een overzicht gemaakt van methodologische vraagstukken en de voor- en nadelen van diverse methoden. Daarnaast is beschreven welke gegevens nodig zijn om de ziektelast van infectieziekten te kunnen bepalen. Ook zijn diverse kwesties beschreven die van invloed kunnen zijn op ziektelastschattingen. Voorbeelden zijn onderrapportage, effecten van (preventieve) interventies, zoals medische therapieën, screenings- of vaccinatieprogramma's, en langetermijngevolgen van infecties, zoals kanker en andere chronische ziekten. Daarnaast zijn bepaalde ontwikkelingen meegenomen die van invloed kunnen zijn op de toekomstige ziektelast. Het gaat hierbij onder andere om de samenstelling van de bevolking (leeftijden) en ontwikkelingen in de samenleving (zoals reisgedrag waardoor infectieziekten zich kunnen verspreiden). Op basis van dit overzicht is in 2011 een methode voorgesteld waarbij onder andere de ziekteverwekker centraal staat en niet de aandoening. Bovendien kunnen de effecten van ziekte en sterfte op de ziektelast tezamen in één getal worden weergegeven in plaats van apart. Het RIVM heeft een leidende rol in deze keuze gehad, in samenwerking met een consortium van enkele landen.
dc.description.abstractThe European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm is working on a method to determine the current and future burden of communicable diseases. The disease burden is the amount of years of health lost. The aim is to develop a method that allows all Member States of the European Union plus Norway, Iceland and Liechtenstein to map their disease burden. With this method, data and trends therein can be better compared with each other. With knowledge about the disease burden the choice on which infectious diseases in European policies require most attention can be betterbalanced. To achieve a well-founded approach the RIVM has made an overview of methodological issues, and the pros and cons of various methods. In addition, the data necessary to determine the disease burden of infectious diseases are described. Also various issues that may affect disease burden estimates are described. Examples include underreporting, effects of (preventive) interventions, such as medical therapies, screening or immunisation programmes, and long-term consequences of infection, such as cancer and other chronic diseases. In addition, certain developments that could affect the future disease burden are taken into account. These include the composition of the population (ages) and developments in society (such as travel behaviour through which infectious diseases can spread). On the basis of this overview a method has been proposed in 2011, in which the pathogen is central and not the disease. Furthermore, the effects of disease and death on the burden of disease together are expressed in a single number rather than separately. The RIVM has had a leading role in this choice, in collaboration with a consortium of several countries.
dc.description.sponsorshipEuropean Centre for Disease Prevention and Control
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent196 p
dc.format.extent2419 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherUniversity Medical Centre Utrecht
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 210474001
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/317045
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210474001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210474001.pdf
dc.subjectInfectieziektennl
dc.subjectziekelastnl
dc.subjectDALYnl
dc.subjectEuropanl
dc.subjectInfectious diseasesen
dc.subjectdisease burdenen
dc.subjectDALYen
dc.subjectEuropeen
dc.subjectRIVM rapport 210474001
dc.titleEstimating the current and future burden of communicable diseases in the European Union and EEA/EFTAen
dc.title.alternativeHuidige en toekomstige ziektelast van infectieziekten in Europanl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentBDR
dc.date.updated2017-02-20T06:58:41Z
refterms.dateFOA2018-12-13T11:13:37Z
html.description.abstractHet European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm werkt aan een methode om de huidige en toekomstige ziektelast van infectieziekten te bepalen. De ziektelast is de hoeveelheid jaren van gezondheid die verloren gaan. Het is de bedoeling om tot een methode te komen waarmee alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein de ziektelast in kaart kunnen brengen. Hiermee kunnen gegevens en ontwikkelingen daarin beter met elkaar worden vergeleken. Met kennis over de ziektelast kan beter worden afgewogen welke infectieziekten in het Europese beleid de meeste aandacht behoeven.<br> <br>Om tot een goed onderbouwde aanpak te komen heeft het RIVM een overzicht gemaakt van methodologische vraagstukken en de voor- en nadelen van diverse methoden. Daarnaast is beschreven welke gegevens nodig zijn om de ziektelast van infectieziekten te kunnen bepalen. Ook zijn diverse kwesties beschreven die van invloed kunnen zijn op ziektelastschattingen. Voorbeelden zijn onderrapportage, effecten van (preventieve) interventies, zoals medische therapieën, screenings- of vaccinatieprogramma's, en langetermijngevolgen van infecties, zoals kanker en andere chronische ziekten. Daarnaast zijn bepaalde ontwikkelingen meegenomen die van invloed kunnen zijn op de toekomstige ziektelast. Het gaat hierbij onder andere om de samenstelling van de bevolking (leeftijden) en ontwikkelingen in de samenleving (zoals reisgedrag waardoor infectieziekten zich kunnen verspreiden).<br> <br>Op basis van dit overzicht is in 2011 een methode voorgesteld waarbij onder andere de ziekteverwekker centraal staat en niet de aandoening. Bovendien kunnen de effecten van ziekte en sterfte op de ziektelast tezamen in één getal worden weergegeven in plaats van apart. Het RIVM heeft een leidende rol in deze keuze gehad, in samenwerking met een consortium van enkele landen.<br>
html.description.abstractThe European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm is working on a method to determine the current and future burden of communicable diseases. The disease burden is the amount of years of health lost. The aim is to develop a method that allows all Member States of the European Union plus Norway, Iceland and Liechtenstein to map their disease burden. With this method, data and trends therein can be better compared with each other. With knowledge about the disease burden the choice on which infectious diseases in European policies require most attention can be betterbalanced.<br> <br>To achieve a well-founded approach the RIVM has made an overview of methodological issues, and the pros and cons of various methods. In addition, the data necessary to determine the disease burden of infectious diseases are described. Also various issues that may affect disease burden estimates are described. Examples include underreporting, effects of (preventive) interventions, such as medical therapies, screening or immunisation programmes, and long-term consequences of infection, such as cancer and other chronic diseases. In addition, certain developments that could affect the future disease burden are taken into account. These include the composition of the population (ages) and developments in society (such as travel behaviour through which infectious diseases can spread).<br> <br>On the basis of this overview a method has been proposed in 2011, in which the pathogen is central and not the disease. Furthermore, the effects of disease and death on the burden of disease together are expressed in a single number rather than separately. The RIVM has had a leading role in this choice, in collaboration with a consortium of several countries.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
210474001.pdf
Size:
2.361Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record