• Inschatting gezondheidsrisico's grafietregen Wijk aan Zee

      Geraets, L; Schulpen, S (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019-06-04)
      De afgelopen jaren is er bij het slakverwerkingsproces bij Tata Steel en Harsco verschillende keren een uitstoot geweest waarbij grafietregen in de omgeving terecht kwam. De bewoners van Wijk aan Zee willen inzicht hebben in de samenstelling van deze grafietregen en de mogelijke risico’s voor hun gezondheid. De provincie Noord-Holland heeft het RIVM gevraagd te kijken naar de mogelijkheden tot onderzoek. Hiervoor zijn vragen van de bewoners over de uitstoot van grafietregen in kaart gebracht en, waar mogelijk, beantwoord. Ook is een inschatting gemaakt van de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan stoffen in grafietregen.