• Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum ; beleidsplan 2017-2020

      Unknown author (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2017-07-25)
      Al in 2014 voerden patiëntenorganisaties, medisch professionals en wetenschappers de eerste inventariserende gesprekken om tot een Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum te komen. De verwachtingen over het expertisecentrum liepen in het begin nog fors uit elkaar. Na twee jaar kennis en ervaringen uitwisselen kwamen de betrokken partijen echter met een gemeenschappelijk fundament voor het expertisecentrum. Het voorliggend document is het beleidsplan 2017-2020. Het beschrijft de samenweking van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum en licht een aantal concrete acties/projecten toe voor deze periode.