Show simple item record

dc.contributor.authorNguyen PL
dc.contributor.authorStefess G
dc.contributor.authorde Jonge D
dc.contributor.authorSnijder A
dc.contributor.authorHermans PMJA
dc.contributor.authorvan Loon S
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.date.accessioned2017-02-20T07:24:31
dc.date.issued2013-08-08
dc.identifier680704021
dc.description.abstractNederlandse meetstations voor de luchtkwaliteit van diverse Meetnetten Luchtkwaliteit worden onderverdeeld in bepaalde categorieën: regionale, stadsachtergrond- en straatstation. Dit onderscheid is nodig om de meetresultaten te kunnen interpreteren en wordt gemaakt op basis van de omgeving van de stations. Deze 'classificatie' klopt bij de overgrote meerderheid van de meetstations, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. In sommige gevallen gaat de classificatie door lokale omstandigheden niet op voor alle gemeten stoffen. Als er bijvoorbeeld een boerderij in de buurt van een achtergrondstation is komen te staan, kunnen de meeste stoffen overeenkomen met de achtergrondwaarden maar kan de ammoniakconcentratie hoog zijn. Deze informatie is nodig bij het vergelijken van luchtkwaliteitsmodellen met de meetresultaten. In het onderzoek is ook vastgesteld welke stations van andere meetnetten dan het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) voor landelijke doeleinden zijn te gebruiken, zoals voor de grootschalige concentratiekaart Nederland (GCN). Vooral bij stikstofdioxide (NO2) was het verschil tussen de stationstypen duidelijk terug te zien in de gemeten waarden. Tegelijkertijd gaven gelijksoortige stations door heel Nederland vergelijkbare concentraties stikstof aan. Bij PM10 (fijn stof) was het onderscheid tussen de achtergrond- en verkeerstations minder duidelijk. De invloed van verkeer op de hoeveelheid fijn stof is minder groot. Bij sommige stations was wel de invloed van industriebronnen duidelijk terug te zien in de gemeten PM10-waarden. Voor dit onderzoek zijn data gebruikt van alle LML-stations, die in beheer zijn van het RIVM. Daarnaast zijn gegevens gebruikt die de meetnetten van de GGD Amsterdam, de Milieudienst Rijnmond (DCMR), de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg beschikbaar hebben gesteld. De omgeving van de stations is beoordeeld op basis van foto's en landkaarten van deze locaties
dc.description.abstractIn the Netherlands, stations measuring air quality for various measurement networks are sub-categorised as follows: rural, urban and street stations. This distinction is necessary for the interpretation of measurements and is based on where the station is located. A study by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has shown that for most stations, this classification is correct. In some cases, however, due to local activities, the classification does not hold for all components. For example, if a farm is located nearby a rural station, then the concentration of most components may correspond to the background concentrations but the concentration of ammoniac may be high. This information is necessary when modelled concentrations are compared with measurements . This study has also investigated which stations from other networks can be used on a national scale, for example, for the production of the Dutch concentration map. The difference in measurements between the various types of station was particularly prominent for nitrogen dioxide (NO2). At the same time, stations in the same category showed comparable concentrations of nitrogen dioxide. For particulate matter (PM10) the distinction between the background and traffic stations was less clear. At some stations, the influence of industrial sources was clearly observed by the concentrations of particulate matter that were measured. For this study, data from all the measurement stations of the Dutch National Quality Monitoring Network were used. In addition, data provided by the networks of the Municipal Health Service (GGD) Amsterdam, the Environmental Protection Agency Rijnmond (DCMR), the provinces of Noord-Brabant and Limburg, were used. The vicinity of measurement stations was assessed by using photographs and maps of these stations.
dc.description.sponsorshipDirectorate-General for Environmental Protection
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent79 p
dc.format.extent5090 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherGGD Amsterdam
dc.publisherDCMR
dc.publisherProvince of Limburg
dc.publisherProvince of Noord-Brabant
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680704021
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704021.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680704021.pdf
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectrepresentativiteitnl
dc.subjectLMLnl
dc.subjectGGD-Amsterdamnl
dc.subjectDCMRnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectrepresentativenessen
dc.subjectLMLen
dc.subjectGGD-Amsterdamen
dc.subjectDCMRen
dc.titleEvaluation of the presentativeness of the Dutch air quality monitoring stations : The National, Amsterdam, Noord-Holland, Rijnmond-area, Limburg and Noord-Brabant networksen
dc.title.alternativeEvaluatie representativiteit Nederlandse luchtkwaliteitmeetstationsnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2017-02-20T06:24:32Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:24:30Z
html.description.abstractNederlandse meetstations voor de luchtkwaliteit van diverse Meetnetten Luchtkwaliteit worden onderverdeeld in bepaalde categorieën: regionale, stadsachtergrond- en straatstation. Dit onderscheid is nodig om de meetresultaten te kunnen interpreteren en wordt gemaakt op basis van de omgeving van de stations. Deze 'classificatie' klopt bij de overgrote meerderheid van de meetstations, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. In sommige gevallen gaat de classificatie door lokale omstandigheden niet op voor alle gemeten stoffen. Als er bijvoorbeeld een boerderij in de buurt van een achtergrondstation is komen te staan, kunnen de meeste stoffen overeenkomen met de achtergrondwaarden maar kan de ammoniakconcentratie hoog zijn. Deze informatie is nodig bij het vergelijken van luchtkwaliteitsmodellen met de meetresultaten. In het onderzoek is ook vastgesteld welke stations van andere meetnetten dan het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) voor landelijke doeleinden zijn te gebruiken, zoals voor de grootschalige concentratiekaart Nederland (GCN).<br> <br>Vooral bij stikstofdioxide (NO2) was het verschil tussen de stationstypen duidelijk terug te zien in de gemeten waarden. Tegelijkertijd gaven gelijksoortige stations door heel Nederland vergelijkbare concentraties stikstof aan. Bij PM10 (fijn stof) was het onderscheid tussen de achtergrond- en verkeerstations minder duidelijk. De invloed van verkeer op de hoeveelheid fijn stof is minder groot. Bij sommige stations was wel de invloed van industriebronnen duidelijk terug te zien in de gemeten PM10-waarden.<br> <br>Voor dit onderzoek zijn data gebruikt van alle LML-stations, die in beheer zijn van het RIVM. Daarnaast zijn gegevens gebruikt die de meetnetten van de GGD Amsterdam, de Milieudienst Rijnmond (DCMR), de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg beschikbaar hebben gesteld. De omgeving van de stations is beoordeeld op basis van foto's en landkaarten van deze locaties<br>
html.description.abstractIn the Netherlands, stations measuring air quality for various measurement networks are sub-categorised as follows: rural, urban and street stations. This distinction is necessary for the interpretation of measurements and is based on where the station is located. A study by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has shown that for most stations, this classification is correct. In some cases, however, due to local activities, the classification does not hold for all components. For example, if a farm is located nearby a rural station, then the concentration of most components may correspond to the background concentrations but the concentration of ammoniac may be high. This information is necessary when modelled concentrations are compared with measurements . This study has also investigated which stations from other networks can be used on a national scale, for example, for the production of the Dutch concentration map.<br> <br>The difference in measurements between the various types of station was particularly prominent for nitrogen dioxide (NO2). At the same time, stations in the same category showed comparable concentrations of nitrogen dioxide. For particulate matter (PM10) the distinction between the background and traffic stations was less clear. At some stations, the influence of industrial sources was clearly observed by the concentrations of particulate matter that were measured.<br> <br>For this study, data from all the measurement stations of the Dutch National Quality Monitoring Network were used. In addition, data provided by the networks of the Municipal Health Service (GGD) Amsterdam, the Environmental Protection Agency Rijnmond (DCMR), the provinces of Noord-Brabant and Limburg, were used. The vicinity of measurement stations was assessed by using photographs and maps of these stations.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680704021.pdf
Size:
4.969Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record