Show simple item record

dc.contributor.authorZweers PGPC
dc.contributor.authorde Groot GM
dc.contributor.authorBakker J
dc.date.accessioned2017-02-20T07:31:07
dc.date.issued2015-02-11
dc.identifier2014-0124
dc.descriptionAlleen digitaal beschikbaar<br>nl
dc.description.abstractHet RIVM heeft van een breed scala aan stofgroepen geïnventariseerd welke daarvan de grootste risico's vormen voor milieu, consumenten en werknemers. De risico-inventarisatie is bedoeld om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te helpen om prioriteiten te stellen bij het toezicht op het gebied van gevaarlijke stoffen. In de inventarisatie staat beschreven op welke manier de stoffen voor de 55 stofgroepen zijn geselecteerd, welke criteria zijn gebruikt om de risico's te beoordelen, en welke beslisregels zijn gebruikt om te komen tot een rangorde van de stofgroepen. Eerst zijn voor de risico-inventarisatie per stofgroep 4 tot 8 stoffen geselecteerd die de stofgroep representeren. Vervolgens zijn de stoffen beoordeeld op hun gevaarseigenschappen, zoals de mate waarin ze brandgevaarlijk, explosief of giftig zijn, en de kans dat mensen of het milieu eraan blootstaan. Ten slotte zijn de stofgroepen, afhankelijk van het beschermingsdoel (milieu, werknemer of consument), door middel van beslisregels ingedeeld in verschillende risicoklassen. Als andere risicocriteria of beslisregels worden gebruikt, kan dat tot andere uitkomsten leiden. De risico-inventarisatie is gemaakt in samenwerking met TNO-Triskelion, in opdracht van de ILT. Als vervolgstap op deze inventarisatie is voor een aantal stofgroepen die hoog scoren onderzocht welke branches de desbetreffende stofgroep produceren, importeren, distribueren en/of verwerken in chemische producten of voorwerpen. Dit rapport is in het Engels verschenen met nummer 2014-0159
dc.description.abstractRIVM has inventoried a broad spectrum of groups of substances that pose the greatest risk to the environment, consumers and workers. The risk inventory is intended to help the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) set priorities for the supervision of hazardous substances. This inventory describes the method used for selecting substances from the 55 groups of substances, the criteria applied to assess their related risks, and the decision rules used for ranking the groups of substances. For the risk inventory, 4 to 8 substances were selected to represent each group of substances. Subsequently, these substances were assessed for their hazardous properties, such as the degree to which they are flammable, explosive or poisonous, as well as the likelihood of human or environmental exposure to them. Finally, using decision rules, the groups of substances were categorised in various risk classes, depending on the protection objective (environment, workers or consumers). Other decision rules or risk criteria may deliver different results. The risk inventory was conducted in collaboration with TNO-Triskelion, by order of the ILT. As a follow-up to the inventory, for a number of high scoring groups of substances, the economic sectors that produce, import, distribute and/or process them also were investigated.
dc.description.sponsorshipInspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent50 p
dc.format.extent441 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2014-0124
dc.relation.uriRIVM briefrapport 2014-0124
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0124.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0124.pdf
dc.subjectrisico-inventarisatienl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectrisk inventoryen
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectRIVM briefrapport 2014-0124
dc.titleRisico-inventarisatie gevaarlijke stofgroepen : Samenvattingnl
dc.title.alternativeRisk inventory of groups of hazardous substances : Summaryen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentABI
dc.date.updated2017-02-20T06:31:07Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:19:20Z
html.description.abstractHet RIVM heeft van een breed scala aan stofgroepen geïnventariseerd welke daarvan de grootste risico's vormen voor milieu, consumenten en werknemers. De risico-inventarisatie is bedoeld om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te helpen om prioriteiten te stellen bij het toezicht op het gebied van gevaarlijke stoffen. In de inventarisatie staat beschreven op welke manier de stoffen voor de 55 stofgroepen zijn geselecteerd, welke criteria zijn gebruikt om de risico's te beoordelen, en welke beslisregels zijn gebruikt om te komen tot een rangorde van de stofgroepen.<br> <br>Eerst zijn voor de risico-inventarisatie per stofgroep 4 tot 8 stoffen geselecteerd die de stofgroep representeren. Vervolgens zijn de stoffen beoordeeld op hun gevaarseigenschappen, zoals de mate waarin ze brandgevaarlijk, explosief of giftig zijn, en de kans dat mensen of het milieu eraan blootstaan. Ten slotte zijn de stofgroepen, afhankelijk van het beschermingsdoel (milieu, werknemer of consument), door middel van beslisregels ingedeeld in verschillende risicoklassen. Als andere risicocriteria of beslisregels worden gebruikt, kan dat tot andere uitkomsten leiden.<br> <br>De risico-inventarisatie is gemaakt in samenwerking met TNO-Triskelion, in opdracht van de ILT. Als vervolgstap op deze inventarisatie is voor een aantal stofgroepen die hoog scoren onderzocht welke branches de desbetreffende stofgroep produceren, importeren, distribueren en/of verwerken in chemische producten of voorwerpen.<br> <br>Dit rapport is in het Engels verschenen met nummer 2014-0159<br>
html.description.abstractRIVM has inventoried a broad spectrum of groups of substances that pose the greatest risk to the environment, consumers and workers. The risk inventory is intended to help the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) set priorities for the supervision of hazardous substances. This inventory describes the method used for selecting substances from the 55 groups of substances, the criteria applied to assess their related risks, and the decision rules used for ranking the groups of substances.<br> <br>For the risk inventory, 4 to 8 substances were selected to represent each group of substances. Subsequently, these substances were assessed for their hazardous properties, such as the degree to which they are flammable, explosive or poisonous, as well as the likelihood of human or environmental exposure to them. Finally, using decision rules, the groups of substances were categorised in various risk classes, depending on the protection objective (environment, workers or consumers). Other decision rules or risk criteria may deliver different results.<br> <br>The risk inventory was conducted in collaboration with TNO-Triskelion, by order of the ILT. As a follow-up to the inventory, for a number of high scoring groups of substances, the economic sectors that produce, import, distribute and/or process them also were investigated.<br> <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2014-0124.pdf
Size:
440.8Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record