Show simple item record

dc.contributor.authorMulder YM
dc.contributor.authorAmeling CB
dc.contributor.authorBreugelmans ORP
dc.contributor.authorDusseldorp A
dc.date.accessioned2017-02-20T06:45:27
dc.date.issued2014-10-30
dc.identifier200112002
dc.description.abstractHet RIVM heeft onderzocht of de mate waarin leukemie bij kinderen en jongeren voorkwam tussen 1995 en 2010 varieerde tussen regio's en jaren. De verschillen blijken klein te zijn. GGD'en krijgen geregeld meldingen van bezorgde bewoners die vermoeden dat er de laatste jaren in hun buurt opvallend veel kankerpatiënten zijn of die het idee hebben dat een andere ziekte veel voorkomt (clustermelding). Vaak wordt dan een oorzaak in de omgeving verondersteld, zoals industrie, hoogspanningslijnen of bodemverontreiniging. Bij dergelijke clustermeldingen gebruikt de GGD een stappenplan waarbij wordt gekeken of het lokale aantal patiënten afwijkt van het landelijke of regionale gemiddelde. De GGD zoekt uit of blootstelling aan eventuele omgevingsfactoren hier invloed op kan hebben gehad, en besteedt veel aandacht aan de communicatie hierover met de melders. De resultaten van het RIVM-onderzoek bevestigen dat dit een goede eerste aanpak is bij een clustermelding. Als hiermee niet kan worden uitgesloten dat er sprake is van een cluster, bestaat de mogelijkheid om nader onderzoek uit te voeren. Daarvoor worden dan aanvullende gegevens verzameld en geanalyseerd. In dit RIVM-rapport staan enkele methoden beschreven die daarvoor in aanmerking komen. Er zal naar verwachting niet vaak aanleiding zijn om deze in te zetten, omdat met het stappenplan het merendeel van de meldingen adequaat kan worden afgehandeld. De in het rapport beschreven methoden zijn geschikt om landelijk in beeld te brengen in welke mate ziekten, waaronder leukemie, voorkomen en of daarin variatie optreedt in ruimte en tijd. De gegevens en resultaten uit dit onderzoek kunnen op kaarten worden weergegeven, indien daarbij rekening wordt gehouden met privacy regels. De getoonde informatie mag immers niet tot personen herleidbaar zijn. Een dergelijke presentatie van de gegevens kan bijdragen aan de communicatie door de GGD over de mate waarin leukemie en andere vormen van kanker in Nederland variëren.
dc.description.abstractThe Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has analyzed the incidence of leukaemia in children and adolescents during the 1995-2010 period, to determine if there were any variations between regions and/or between years. Only minor variations were found. Municipal health authorities in the Netherlands are frequently contacted by concerned citizens who believe they have observed a suspicious increase in the number of local cancer patients over the past few years, or who believe that certain other diseases occur more frequently in their neighbourhood than elsewhere (so-called 'reported disease clusters'). These reports often assume that environmental factors like heavy industry, high-voltage lines or soil pollution are the cause of higher disease incidence. Municipal health authorities investigate such cluster reports by implementing a phased plan to establish if the number of local patients deviates significantly from expected values based on national or regional data. The health authorities then try to determine if potential environmental exposures might have been a risk factor. A great deal of attention is devoted to careful communication with the citizens who submitted the reports. The results of the RIVM investigation confirm that this method of dealing with cluster reports is an effective initial response. If the presence of a disease cluster cannot be ruled out, further research may be required to collect and analyze additional data. This RIVM report describes a number of methods that may be used for this purpose. RIVM does not expect that such methods will need to be used frequently, as most cluster reports can be handled adequately using the aforementioned stepwise protocol. The methods described in the report can be used to analyze the national incidence of diseases as well as the space-time variation in incidence. Such analyses yield data and results that can be visualized in maps, provided the applicable privacy legislation is adhered to. After all, it must not be possible to use this information to identify individual patients. Municipal health authorities can use such data visualisations during communication with the public on the variation in the incidence of leukaemia and other types of.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent75 p
dc.format.extent710 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 200112002
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/557179
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/200112002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/200112002.pdf
dc.subjectruimtelijke analysenl
dc.subjectleukemienl
dc.subjectkankerclusternl
dc.subjectmethodennl
dc.subjectSpatial Analysisen
dc.subjectLeukaemiaen
dc.subjectCancer Clusteren
dc.subjectMethods Paginaen
dc.subjectRIVM rapport 200112002
dc.titleVerkenning van de variatie in ruimte en tijd van de incidentie van leukemie bij kinderen en jongeren in Nederland (1995-2010)nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNS
dc.date.updated2017-02-20T05:45:28Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:19:48Z
html.description.abstractHet RIVM heeft onderzocht of de mate waarin leukemie bij kinderen en jongeren voorkwam tussen 1995 en 2010 varieerde tussen regio's en jaren. De verschillen blijken klein te zijn.<br> <br>GGD'en krijgen geregeld meldingen van bezorgde bewoners die vermoeden dat er de laatste jaren in hun buurt opvallend veel kankerpatiënten zijn of die het idee hebben dat een andere ziekte veel voorkomt (clustermelding). Vaak wordt dan een oorzaak in de omgeving verondersteld, zoals industrie, hoogspanningslijnen of bodemverontreiniging. Bij dergelijke clustermeldingen gebruikt de GGD een stappenplan waarbij wordt gekeken of het lokale aantal patiënten afwijkt van het landelijke of regionale gemiddelde. De GGD zoekt uit of blootstelling aan eventuele omgevingsfactoren hier invloed op kan hebben gehad, en besteedt veel aandacht aan de communicatie hierover met de melders.<br> <br>De resultaten van het RIVM-onderzoek bevestigen dat dit een goede eerste aanpak is bij een clustermelding. Als hiermee niet kan worden uitgesloten dat er sprake is van een cluster, bestaat de mogelijkheid om nader onderzoek uit te voeren. Daarvoor worden dan aanvullende gegevens verzameld en geanalyseerd. In dit RIVM-rapport staan enkele methoden beschreven die daarvoor in aanmerking komen. Er zal naar verwachting niet vaak aanleiding zijn om deze in te zetten, omdat met het stappenplan het merendeel van de meldingen adequaat kan worden afgehandeld.<br> <br>De in het rapport beschreven methoden zijn geschikt om landelijk in beeld te brengen in welke mate ziekten, waaronder leukemie, voorkomen en of daarin variatie optreedt in ruimte en tijd.<br> <br>De gegevens en resultaten uit dit onderzoek kunnen op kaarten worden weergegeven, indien daarbij rekening wordt gehouden met privacy regels. De getoonde informatie mag immers niet tot personen herleidbaar zijn. Een dergelijke presentatie van de gegevens kan bijdragen aan de communicatie door de GGD over de mate waarin leukemie en andere vormen van kanker in Nederland variëren.<br>
html.description.abstractThe Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has analyzed the incidence of leukaemia in children and adolescents during the 1995-2010 period, to determine if there were any variations between regions and/or between years. Only minor variations were found.<br> <br>Municipal health authorities in the Netherlands are frequently contacted by concerned citizens who believe they have observed a suspicious increase in the number of local cancer patients over the past few years, or who believe that certain other diseases occur more frequently in their neighbourhood than elsewhere (so-called 'reported disease clusters'). These reports often assume that environmental factors like heavy industry, high-voltage lines or soil pollution are the cause of higher disease incidence. Municipal health authorities investigate such cluster reports by implementing a phased plan to establish if the number of local patients deviates significantly from expected values based on national or regional data. The health authorities then try to determine if potential environmental exposures might have been a risk factor. A great deal of attention is devoted to careful communication with the citizens who submitted the reports.<br> <br>The results of the RIVM investigation confirm that this method of dealing with cluster reports is an effective initial response. If the presence of a disease cluster cannot be ruled out, further research may be required to collect and analyze additional data. This RIVM report describes a number of methods that may be used for this purpose. RIVM does not expect that such methods will need to be used frequently, as most cluster reports can be handled adequately using the aforementioned stepwise protocol.<br> <br>The methods described in the report can be used to analyze the national incidence of diseases as well as the space-time variation in incidence. <br> <br>Such analyses yield data and results that can be visualized in maps, provided the applicable privacy legislation is adhered to. After all, it must not be possible to use this information to identify individual patients. Municipal health authorities can use such data visualisations during communication with the public on the variation in the incidence of leukaemia and other types of.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
200112002.pdf
Size:
709.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record