Show simple item record

dc.contributor.authorGeraets L
dc.contributor.authorte Biesebeek JD
dc.contributor.authorvan Donkersgoed G
dc.contributor.authorKoopman N
dc.contributor.authorBoon PE
dc.date.accessioned2017-02-20T07:56:57
dc.date.issued2014-10-09
dc.identifier2014-0002
dc.description.abstractDe voeding van kinderen (7-15 jaar) en (jong) volwassenen (16-69 jaar) in Nederland is veilig wat betreft de inname van nitraat, dat vooral in groenten zit. De hoeveelheid acrylamide waaraan beide leeftijdsgroepen worden blootgesteld via de voeding zou mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Acrylamide zit in gebakken en gefrituurde producten. Voor ochratoxine A, dat wordt veroorzaakt door schimmels, kan niet worden beoordeeld of de voeding veilig is. Meer onderzoek is nodig om de innameberekening te verfijnen. Dit blijkt uit een studie van het RIVM waarin is berekend hoeveel de Nederlandse bevolking van de drie genoemde stoffen binnenkrijgt via de voeding. Voor alle drie de stoffen, maar vooral voor nitraat en ochratoxine A, zijn concentratiegegevens noodzakelijk die een goede afspiegeling zijn voor de gehalten aanwezig in voedselproducten. Voor acrylamide, een mogelijk kankerverwekkende stof, is aangetoond dat het schadelijk is in dieren, maar dit is (nog) niet overtuigend aangetoond in de mens. Meer kennis is nodig over de werking van deze stof bij de mens om te kunnen vaststellen of de berekende inname inderdaad onveilig is. Om de inname via de voeding te berekenen zijn voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) gecombineerd met beschikbare concentratiegegevens van de stoffen in producten. Vervolgens is de berekende inname vergeleken met gezondheidslimieten die voor de stoffen gelden om per stof mogelijke gezondheidsrisico's te bepalen.
dc.description.abstractThe diet of children (aged 7 to 15) and (young) adults (aged 16 to 69) in the Netherlands is safe with respect to the intake of nitrate, which is mainly present in vegetables. The amount of acrylamide (which is present in baked and fried foods) to which both age groups are exposed may have an adverse health effect. For ochratoxin A (which is produced by fungi), it was not feasible to determine whether the diet was safe. More research is required to refine the intake calculation. These are the results of a study performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) into the dietary intake of acrylamide, nitrate and ochratoxin A in the Dutch population. Concentration data that reflect those present in food products are needed for all three compounds, but especially for nitrate and ochratoxin A. Acrylamide has been shown to be carcinogenic in animals, but (so far) this has not been convincingly shown in humans. A greater insight is required into the toxicological effect of this substance in humans to establish whether the calculated intake is adverse. To calculate the dietary exposure, food consumption data derived from the Dutch National Food Consumption Survey were linked to data on concentration levels in foods. The exposure estimates were compared with the compound-specific health reference values to assess possible health risks.
dc.description.sponsorshipNVWA
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent58 p
dc.format.extent381 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 2014-0002
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/557181
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0002.pdf
dc.subjectAcrylamidenl
dc.subjectnitraatnl
dc.subjectochratoxine Anl
dc.subjectNederlandse populatienl
dc.subjectlangetermijninnamenl
dc.subjectstatistisch modellerennl
dc.subjectAcrylamideen
dc.subjectnitrateen
dc.subjectochratoxin Aen
dc.subjectDutch populationen
dc.subjectlong-term intakeen
dc.subjectstatistical modellingen
dc.subjectRIVM letter report 2014-0002
dc.titleThe intake of acrylamide, nitrate and ochratoxin A in people aged 7 to 69 living in the Netherlandsen
dc.title.alternativeDe inname van acrylamide, nitraat en ochratoxine A in de Nederlandse bevolking van 7 - 69 jaarnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVVH
dc.date.updated2017-02-20T06:56:58Z
dc.contributor.divisionV&Z
refterms.dateFOA2018-12-13T10:26:45Z
html.description.abstractDe voeding van kinderen (7-15 jaar) en (jong) volwassenen (16-69 jaar) in Nederland is veilig wat betreft de inname van nitraat, dat vooral in groenten zit. De hoeveelheid acrylamide waaraan beide leeftijdsgroepen worden blootgesteld via de voeding zou mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Acrylamide zit in gebakken en gefrituurde producten. Voor ochratoxine A, dat wordt veroorzaakt door schimmels, kan niet worden beoordeeld of de voeding veilig is. Meer onderzoek is nodig om de innameberekening te verfijnen.<br> <br>Dit blijkt uit een studie van het RIVM waarin is berekend hoeveel de Nederlandse bevolking van de drie genoemde stoffen binnenkrijgt via de voeding. Voor alle drie de stoffen, maar vooral voor nitraat en ochratoxine A, zijn concentratiegegevens noodzakelijk die een goede afspiegeling zijn voor de gehalten aanwezig in voedselproducten. Voor acrylamide, een mogelijk kankerverwekkende stof, is aangetoond dat het schadelijk is in dieren, maar dit is (nog) niet overtuigend aangetoond in de mens. Meer kennis is nodig over de werking van deze stof bij de mens om te kunnen vaststellen of de berekende inname inderdaad onveilig is.<br> <br>Om de inname via de voeding te berekenen zijn voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) gecombineerd met beschikbare concentratiegegevens van de stoffen in producten. Vervolgens is de berekende inname vergeleken met gezondheidslimieten die voor de stoffen gelden om per stof mogelijke gezondheidsrisico's te bepalen.<br>
html.description.abstractThe diet of children (aged 7 to 15) and (young) adults (aged 16 to 69) in the Netherlands is safe with respect to the intake of nitrate, which is mainly present in vegetables. The amount of acrylamide (which is present in baked and fried foods) to which both age groups are exposed may have an adverse health effect. For ochratoxin A (which is produced by fungi), it was not feasible to determine whether the diet was safe. More research is required to refine the intake calculation.<br> <br>These are the results of a study performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) into the dietary intake of acrylamide, nitrate and ochratoxin A in the Dutch population. Concentration data that reflect those present in food products are needed for all three compounds, but especially for nitrate and ochratoxin A. Acrylamide has been shown to be carcinogenic in animals, but (so far) this has not been convincingly shown in humans. A greater insight is required into the toxicological effect of this substance in humans to establish whether the calculated intake is adverse.<br> <br>To calculate the dietary exposure, food consumption data derived from the Dutch National Food Consumption Survey were linked to data on concentration levels in foods. The exposure estimates were compared with the compound-specific health reference values to assess possible health risks.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2014-0002.pdf
Size:
380.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record