Show simple item record

dc.contributor.authorKuijpers AFA
dc.contributor.authorMooijman KA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:44:05
dc.date.issued2014-07-15
dc.identifier330604031
dc.description.abstractIn 2013 waren alle 36 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties Salmonella in een stal met leghennen (kippenmest) aan te tonen. Ze behaalden direct het gewenste niveau. In totaal hebben de laboratoria in 96 procent van de besmette monsters Salmonella opgespoord. Dit blijkt uit het zestiende ringonderzoek met materiaal van de dieren (zoals uitwerpselen) dat werd georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURLSalmonella). Voor dit soort onderzoek zijn monsters van de uitwerpselen van kippen verzameld door met overschoenen door de stal te 'wandelen' (omgevingsmateriaal). Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten Het onderzoek is in maart 2013 gehouden. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in dierlijke mest, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laboratoria toonden de Salmonella-bacterie in de overschoenen met kippenmest aan met behulp van de internationaal voorgeschreven analysemethode (MSRV). Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met overschoenen waaraan kippenmest zat met Salmonella in twee verschillende concentraties of zonder Salmonella. De laboratoria dienden de monsters volgens een protocol te onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. Nieuwe werkwijzen Voor het eerst is het te onderzoeken materiaal (matrix) op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met een verdunde cultuur van een Salmonella Typhimurium. Het laboratorium van het EURL-Salmonella heeft voor dit soort studies onderzocht hoe de monsters op deze wijze optimaal kunnen worden aangeleverd. De NRL's vinden deze werkwijze positief, omdat zijzelf niet meer de monsters met de Salmonella hoeven samen te voegen; dit was in eerdere studies wel het geval. Deze werkwijze wordt daarom voorgezet, al wordt per studie bekeken of het haalbaar is. Een andere vernieuwing is dat de deelnemende laboratoria hun bevindingen via internet konden aanleveren. De NRL's vonden ook dit een verbetering, en voor het analyserend EURL zijn de gegevens eenvoudiger te analyseren. Besloten is deze werkwijze te optimaliseren en voort te zetten.
dc.description.abstractIn 2013, all 36 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken faeces collected from stables with laying hens. The laboratories achieved the desired level of good performance immediately. The laboratories detected Salmonella in 96% of the contaminated samples. This is evident from the 16th interlaboratory comparison study of primary production samples (such as chicken faeces), which was organized by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). In this study, environmental material was collected by researchers walking through the stable wearing overshoes (boot socks). Interlaboratory comparison study obligatory for EU Member States The study was conducted in March 2013. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs which are responsible for the detection of Salmonella in samples from primary production. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The laboratories used the internationally prescribed Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis (MSRV) method to detect the presence of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks. Each laboratory received a package of boot socks containing chicken faeces with two different concentrations of Salmonella, or containing no Salmonella at all. The laboratories were required to analyse the samples for the presence of Salmonella in accordance with the study protocol. New procedures For the first time, the samples (matrix) were artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella Typhimurium at the EURL-Salmonella laboratory. The EURL-Salmonella laboratory investigated the optimal sample delivery procedure for this type of study. The procedure used was positively received by the NRLs because they themselves were no longer required to combine the Salmonella samples, as was the case in previous studies. This procedure will therefore continue to be used in future studies, although its feasibility will be assessed for each study. A further innovation was that the participating laboratories were able to submit their findings via the Internet. This change was also positively received by the NRLs, and made it easier for the EURL to analyse the data. It was decided to optimize this procedure and to continue using it.
dc.description.sponsorshipEuropean Commission (DG Sanco)
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent47 p
dc.format.extent439 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 330604031
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/557184
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330604031.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330604031.pdf
dc.subjectSalmonellanl
dc.subjectEURLnl
dc.subjectNRLnl
dc.subjectringonderzoeknl
dc.subjectkippenmestnl
dc.subjectomgevingsmateriaalnl
dc.subjectSalmonella-detectiemethodenl
dc.subjectoverschoenennl
dc.subjectSalmonellaen
dc.subjectEURLen
dc.subjectNRLen
dc.subjectinterlaboratory comparison studyen
dc.subjectenvironmental materialen
dc.subjectsalmonella detection methoden
dc.subjectboot socksen
dc.subjectRIVM report 330604031
dc.titleEU Interlaboratory comparison study primary production XVI (2013) : Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socksen
dc.title.alternativeEU Ringonderzoek primaire productie XVI (2013) : Detectie van Salmonella in overschoenen met kippenmestnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVDL
dc.date.updated2017-02-20T05:44:05Z
dc.contributor.divisionI&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:14:45Z
html.description.abstractIn 2013 waren alle 36 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties Salmonella in een stal met leghennen (kippenmest) aan te tonen. Ze behaalden direct het gewenste niveau. In totaal hebben de laboratoria in 96 procent van de besmette monsters Salmonella opgespoord. Dit blijkt uit het zestiende ringonderzoek met materiaal van de dieren (zoals uitwerpselen) dat werd georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURLSalmonella). Voor dit soort onderzoek zijn monsters van de uitwerpselen van kippen verzameld door met overschoenen door de stal te 'wandelen' (omgevingsmateriaal).<br> <br>Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten<br>Het onderzoek is in maart 2013 gehouden. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in dierlijke mest, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).<br> <br>De laboratoria toonden de Salmonella-bacterie in de overschoenen met kippenmest aan met behulp van de internationaal voorgeschreven analysemethode (MSRV). Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met overschoenen waaraan kippenmest zat met Salmonella in twee verschillende concentraties of zonder Salmonella. De laboratoria dienden de monsters volgens een protocol te onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella.<br> <br>Nieuwe werkwijzen<br>Voor het eerst is het te onderzoeken materiaal (matrix) op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met een verdunde cultuur van een Salmonella Typhimurium. Het laboratorium van het EURL-Salmonella heeft voor dit soort studies onderzocht hoe de monsters op deze wijze optimaal kunnen worden aangeleverd. De NRL's vinden deze werkwijze positief, omdat zijzelf niet meer de monsters met de Salmonella hoeven samen te voegen; dit was in eerdere studies wel het geval. Deze werkwijze wordt daarom voorgezet, al wordt per studie bekeken of het haalbaar is. Een andere vernieuwing is dat de deelnemende laboratoria hun bevindingen via internet konden aanleveren. De NRL's vonden ook dit een verbetering, en voor het analyserend EURL zijn de gegevens eenvoudiger te analyseren. Besloten is deze werkwijze te optimaliseren en voort te zetten.<br>
html.description.abstractIn 2013, all 36 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken faeces collected from stables with laying hens. The laboratories achieved the desired level of good performance immediately. The laboratories detected Salmonella in 96% of the contaminated samples. This is evident from the 16th interlaboratory comparison study of primary production samples (such as chicken faeces), which was organized by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). In this study, environmental material was collected by researchers walking through the stable wearing overshoes (boot socks).<br> <br>Interlaboratory comparison study obligatory for EU Member States<br>The study was conducted in March 2013. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs which are responsible for the detection of Salmonella in samples from primary production. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).<br> <br>The laboratories used the internationally prescribed Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis (MSRV) method to detect the presence of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks. Each laboratory received a package of boot socks containing chicken faeces with two different concentrations of Salmonella, or containing no Salmonella at all. The laboratories were required to analyse the samples for the presence of Salmonella in accordance with the study protocol.<br> <br>New procedures<br>For the first time, the samples (matrix) were artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella Typhimurium at the EURL-Salmonella laboratory. The EURL-Salmonella laboratory investigated the optimal sample delivery procedure for this type of study. The procedure used was positively received by the NRLs because they themselves were no longer required to combine the Salmonella samples, as was the case in previous studies. This procedure will therefore continue to be used in future studies, although its feasibility will be assessed for each study. A further innovation was that the participating laboratories were able to submit their findings via the Internet. This change was also positively received by the NRLs, and made it easier for the EURL to analyse the data. It was decided to optimize this procedure and to continue using it.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
330604031.pdf
Size:
438.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record