Show simple item record

dc.contributor.authorKuijpers AFA
dc.contributor.authorvan de Kassteele J
dc.contributor.authorMooijman KA
dc.date.accessioned2017-02-20T08:12:09
dc.date.issued2015-01-19
dc.identifier2014-0010
dc.description.abstractIn 2013 waren 32 van de 35 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties Salmonella in kippengehakt aan te tonen. Twee NRL's behaalden een matig resultaat als gevolg van een foutieve verwerking van de ruwe data. Een laboratorium scoorde ook tijdens de herkansing onvoldoende. Ondanks grote verbeteringen had het nog steeds problemen met aantonen van Salmonella. In totaal hebben de laboratoria, afhankelijk van de gebruikte methoden, Salmonella aangetoond in 61 tot 78 procent van de besmette monsters. Het aantonen van de Salmonella werd in deze studie bemoeilijkt doordat er veel "storende" bacteriën in het kippengehakt zaten. Dit blijkt uit het zesde voedselringonderzoek dat werd georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella). Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten Het onderzoek is in september 2013 gehouden, de herkansing was in januari 2014. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in voedsel, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laboratoria toonden de Salmonella-bacteria in kippengehakt aan met behulp van internationaal erkende analysemethoden (RVS, MKTTn en MSRV). Elk laboratorium kreeg een pakket tyoegestuurd met kippengehakt dat besmet was met Salmonella Infantis in twee verschillende concentraties, of zonder Salmonella. De laboratoria dienden de monsters volgens een protocol te onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. De analysemethoden RVS en MSRV bleken in deze studie significant betere resultaten te geven dan MKTTn. Dit bewijst het nut om met meerdere analysemethoden te werken. Nieuwe werkwijzen Er zijn twee nieuwe werkwijzen ingevoerd die positief zijn ervaren. Dit keer is voor het eerst te onderzoeken voedselmateriaal (matrix) op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met een verdunde cultuur van Salmonella. De NRL's hoeven hierdoor niet meer zelf de monsters met de Salmonella samen te voegen. Per studie wordt bekeken of deze werkwijze haalbaar is. Daarnaast konden de deelnemende laboratoria hun bevindingen via internet aanleveren. Deze werkwijze wordt geoptimaliseerd en voortgezet.
dc.description.abstractIn 2013, it was shown that 32 out of 35 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union were able to detect high and low levels of Salmonella in minced chicken meat. Two laboratories made an initial transcription error when processing the raw data, which led to their performance being rated as 'moderate'. One laboratory continued to underperform during the follow-up study. Despite a significant improvement, this laboratory still had a sensitivity problem in the detection of Salmonella. Depending on the method used, the laboratories detected Salmonella in 61 to 78% of the contaminated samples. The detection of Salmonella in this study was made more difficult because of high levels of "interfering" bacteria in the minced chicken meat. These are some of the conclusions of the Sixth EU Interlaboratory Comparative Study of Food Samples, which was organized by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). Interlaboratory comparative study obligatory for EU Member States The study was conducted in September 2013, with a follow-up study in January 2014. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs that are responsible for the detection of Salmonella in food samples. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The laboratories used three internationally accepted analysis methods (RVS, MKTTn and MSRV) to detect the presence of Salmonella in minced chicken meat. Each laboratory received a package of minced chicken meat contaminated with two different concentrations of Salmonella Infantis, or containing no Salmonella at all. The laboratories were required to analyse the samples for the presence of Salmonella in accordance with the study protocol. In this study, the RVS and MSRV analysis methods produced significantly better results than the MKTTn method in terms of detecting Salmonella in minced chicken meat. This underscores the benefits of using more than one analysis method. New procedures Two new procedures were introduced and were positively received. For the first time, a food matrix was artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella at the EURL-Salmonella laboratory. The NRLs were no longer required to combine the Salmonella samples. The feasibility of this procedure for subsequent studies will be assessed for each study. Furthermore, the participating laboratories were able to submit their findings via the Internet. This procedure will be optimized and continued.
dc.description.sponsorshipEU
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent60 p
dc.format.extent827 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 2014-0010
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/557196
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0010.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0010.pdf
dc.subjectsalmonellanl
dc.subjectEURLnl
dc.subjectNRLnl
dc.subjectringonderzoeknl
dc.subjectkippengehaktnl
dc.subjectSalmonella-detectiemethodenl
dc.subjectSalmonellaen
dc.subjectEURLen
dc.subjectNRLen
dc.subjectinternlaboratory comparison studyen
dc.subjectSalmonella detection methoden
dc.subjectchicken meaten
dc.subjectRIVM rapport 2014-0010
dc.titleEU Interlaboratory comparison study food VI (2013) : Detection of Salmonella in minced chicken meaten
dc.title.alternativeEU Ringonderzoek voedsel VI (2013) : Detectie van Salmonella in kippengehaktnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVDL
dc.date.updated2017-02-20T07:12:10Z
dc.contributor.divisionI&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:47:36Z
html.description.abstractIn 2013 waren 32 van de 35 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties Salmonella in kippengehakt aan te tonen. Twee NRL's behaalden een matig resultaat als gevolg van een foutieve verwerking van de ruwe data. Een laboratorium scoorde ook tijdens de herkansing onvoldoende. Ondanks grote verbeteringen had het nog steeds problemen met aantonen van Salmonella. In totaal hebben de laboratoria, afhankelijk van de gebruikte methoden, Salmonella aangetoond in 61 tot 78 procent van de besmette monsters. Het aantonen van de Salmonella werd in deze studie bemoeilijkt doordat er veel "storende" bacteriën in het kippengehakt zaten. Dit blijkt uit het zesde voedselringonderzoek dat werd georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella).<br> <br>Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten<br>Het onderzoek is in september 2013 gehouden, de herkansing was in januari 2014. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in voedsel, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).<br> <br>De laboratoria toonden de Salmonella-bacteria in kippengehakt aan met behulp van internationaal erkende analysemethoden (RVS, MKTTn en MSRV). Elk laboratorium kreeg een pakket tyoegestuurd met kippengehakt dat besmet was met Salmonella Infantis in twee verschillende concentraties, of zonder Salmonella. De laboratoria dienden de monsters volgens een protocol te onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. De analysemethoden RVS en MSRV bleken in deze studie significant betere resultaten te geven dan MKTTn. Dit bewijst het nut om met meerdere analysemethoden te werken.<br> <br>Nieuwe werkwijzen<br>Er zijn twee nieuwe werkwijzen ingevoerd die positief zijn ervaren. Dit keer is voor het eerst te onderzoeken voedselmateriaal (matrix) op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met een verdunde cultuur van Salmonella. De NRL's hoeven hierdoor niet meer zelf de monsters met de Salmonella samen te voegen. Per studie wordt bekeken of deze werkwijze haalbaar is. Daarnaast konden de deelnemende laboratoria hun bevindingen via internet aanleveren. Deze werkwijze wordt geoptimaliseerd en voortgezet.<br>
html.description.abstractIn 2013, it was shown that 32 out of 35 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union were able to detect high and low levels of Salmonella in minced chicken meat. Two laboratories made an initial transcription error when processing the raw data, which led to their performance being rated as 'moderate'. One laboratory continued to underperform during the follow-up study. Despite a significant improvement, this laboratory still had a sensitivity problem in the detection of Salmonella. Depending on the method used, the laboratories detected Salmonella in 61 to 78% of the contaminated samples. The detection of Salmonella in this study was made more difficult because of high levels of "interfering" bacteria in the minced chicken meat. These are some of the conclusions of the Sixth EU Interlaboratory Comparative Study of Food Samples, which was organized by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). <br> <br>Interlaboratory comparative study obligatory for EU Member States<br>The study was conducted in September 2013, with a follow-up study in January 2014. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs that are responsible for the detection of Salmonella in food samples. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).<br> <br>The laboratories used three internationally accepted analysis methods (RVS, MKTTn and MSRV) to detect the presence of Salmonella in minced chicken meat. Each laboratory received a package of minced chicken meat contaminated with two different concentrations of Salmonella Infantis, or containing no Salmonella at all. The laboratories were required to analyse the samples for the presence of Salmonella in accordance with the study protocol. In this study, the RVS and MSRV analysis methods produced significantly better results than the MKTTn method in terms of detecting Salmonella in minced chicken meat. This underscores the benefits of using more than one analysis method.<br> <br>New procedures<br>Two new procedures were introduced and were positively received. For the first time, a food matrix was artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella at the EURL-Salmonella laboratory. The NRLs were no longer required to combine the Salmonella samples. The feasibility of this procedure for subsequent studies will be assessed for each study. Furthermore, the participating laboratories were able to submit their findings via the Internet. This procedure will be optimized and continued.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2014-0010.pdf
Size:
826.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record