Show simple item record

dc.contributor.authorJabben J
dc.contributor.authorPotma CJM
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorvan Wijnen HJ
dc.date.accessioned2017-02-20T06:47:32
dc.date.issued2014-08-27
dc.identifier2014-0021
dc.description.abstractIn 2012 is nieuwe geluidwetgeving voor Nederlandse rijkswegen en spoorwegen ingevoerd. Deze wet stelt grenswaarden aan het geluid langs het gehele rijksen spoorwegnet. De beheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, moeten ervoor zorgen de grenswaarden niet worden overschreden en dit door een jaarlijkse berekening verantwoorden. De wet bepaalt dat rekenresultaten van de beheerders door een onafhankelijk meetprogramma moeten worden gevalideerd. Het RIVM voert dit onderzoek uit en zal hier jaarlijks over rapporteren. Dit rapport beschrijft het meetprogramma en geeft de eerste resultaten verkregen in 2013 op 52 locaties langs Nederlandse rijkswegen en spoorwegen. Het programma voorziet in vervolgmetingen en onderzoek naar verschillen met rekenresultaten zodra deze voor 2013 beschikbaar komen.
dc.description.abstractIn 2012, new noise legislation was introduced to Dutch national roads and railways. This legislation sets limits on noise levels along the entire infrastructure. The road and railway authorities, Rijkswaterstaat and ProRail, must ensure the limits are not exceeded, and justify this by an annual calculation. The legislation provides that the calculation results must be validated by independent measurements. The RIVM conducts this research and will report on it annually. This report describes the measurement program and gives the first results obtained in 2013 at 52 locations along the Dutch major roads and railways. The program provides for continued measurements and research into differences with calculation results as soon as they become available for 2013.
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&M
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent43 p
dc.format.extent1236 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2014-0021
dc.relation.uriRIVM rapport 2014-0021
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0021.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0021.pdf
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectmetingennl
dc.subjectvalidatienl
dc.subjectgeluidproductieplafondsnl
dc.subjectSWUNGnl
dc.subjectnoiseen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectnoise emission limitsen
dc.subjectSWUNGen
dc.subjectRIVM rapport 2014-0021
dc.titleGeluidmonitor 2013 : Meetwaarden op referentiepunten uit SWUNG-1nl
dc.title.alternativeNoise monitor 2013en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentILG
dc.date.updated2017-02-20T05:47:32Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:45:28Z
html.description.abstractIn 2012 is nieuwe geluidwetgeving voor Nederlandse rijkswegen en spoorwegen ingevoerd. Deze wet stelt grenswaarden aan het geluid langs het gehele rijksen spoorwegnet. De beheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, moeten ervoor zorgen de grenswaarden niet worden overschreden en dit door een jaarlijkse berekening verantwoorden. De wet bepaalt dat rekenresultaten van de beheerders door een onafhankelijk meetprogramma moeten worden gevalideerd. Het RIVM voert dit onderzoek uit en zal hier jaarlijks over rapporteren.<br> <br>Dit rapport beschrijft het meetprogramma en geeft de eerste resultaten verkregen in 2013 op 52 locaties langs Nederlandse rijkswegen en spoorwegen. Het programma voorziet in vervolgmetingen en onderzoek naar verschillen met rekenresultaten zodra deze voor 2013 beschikbaar komen.<br>
html.description.abstractIn 2012, new noise legislation was introduced to Dutch national roads and railways. This legislation sets limits on noise levels along the entire infrastructure. The road and railway authorities, Rijkswaterstaat and ProRail, must ensure the limits are not exceeded, and justify this by an annual calculation. The legislation provides that the calculation results must be validated by independent measurements. The RIVM conducts this research and will report on it annually.<br> <br>This report describes the measurement program and gives the first results obtained in 2013 at 52 locations along the Dutch major roads and railways. The program provides for continued measurements and research into differences with calculation results as soon as they become available for 2013.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2014-0021.pdf
Size:
1.206Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record