Show simple item record

dc.contributor.authorBakker J
dc.contributor.authorTheodori D
dc.date.accessioned2017-02-20T07:11:02
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier2015-0063
dc.identifier.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/559097
dc.description.abstractOp verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het RIVM een overzicht gemaakt van Nederlandse bedrijven die brandstoffen en brandstofadditieven produceren, importeren, distribueren, of deze op industriële schaal gebruiken. Daarnaast is informatie over brandstoffen en de hieraan toegevoegde additieven verzameld zoals welke chemische stoffen hiervoor worden gebruikt, wat de gevaarseigenschappen van deze stoffen zijn en welke stoffen niet meer zijn toegestaan. Ten slotte is informatie verzameld over de naleving van de Europese stoffenregelgeving. De ILT wil dit overzicht gebruiken om aandachtspunten in beeld te krijgen bij het toezicht op de naleving van stoffenregelgeving. Het rapport concentreert zich vooral op de toeleveringsketen van brandstoffen die gemaakt zijn van aardolie. Brandstoffen op basis van aardolie worden in alle sectoren van de economie gebruikt, het meeste in de transportsector. De keten voor brandstoffen en additieven is complex en bestaat uit veel schakels. Sommige schakels in de keten vervullen tegelijkertijd meerdere rollen, bijvoorbeeld die van producent, bereider van mengsels (formuleren) en importeur. Als aardolieproducten en additieven schadelijke (kankerverwekkende) eigenschappen hebben, kunnen ze op internationale stoffenlijsten komen te staan die het gebruik ervan verbieden of beperken. Tegenwoordig worden veel brandstoffen op basis van minerale aardolie niet meer als kankerverwekkend en mutageen geclassificeerd. Ze zijn vaak dusdanig geraffineerd dat ze slechts weinig ongewenste stoffen bevatten. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld bunkeroliën voor de scheepvaart en zware stookoliën. Een belangrijk aandachtspunt is dat de kwaliteit van de informatie in de zogeheten veiligheidsinformatiebladen over stoffen en componenten te wensen over laat; producenten van brandstoffen en brandstofadditieven ontvangen deze informatiebladen van hun leveranciers en verwerken die in de veiligheidsinformatiebladen die ze opstellen voor de volgende schakel in de keten. Enkele producenten van brandstoffen en brandstofadditieven hebben daarom aangegeven zelf de juistheid van de informatie te toetsen. Alleen grote bedrijven hebben echter genoeg deskundigheid in huis om dat te kunnen doen.
dc.description.abstractAt the request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), RIVM has prepared an overview of companies that produce, import and distribute fuels and fuel additives or use them on an industrial scale. In addition, information has been collected on these fuels and additives, for instance on the types of substances used and their hazardous properties, as well as on banned substances. Furthermore, information has been gathered on compliance with the European directives on substances. ILT will use the results of this study to determine areas that warrant particular attention in their supervision of compliance with the directives on substances. This study focuses mainly on fuels based on mineral oil. Fuels based on mineral oil are used in all economic sectors, but mainly in the transport sector. The supply chain of fuels and additives is complex and consists of many links. Some companies in the supply chain may fulfil a number of different roles. A fuel producer, for instance, may also be importing fuels and is often also a blender. If products and additives based on mineral oil have hazardous (carcinogenic) properties, they can be placed on international lists of banned or restricted chemicals. Today, many fuels based on mineral oil are no longer classified as carcinogenic because they have been refined to such an extent that they only contain small amounts of undesirable chemicals. Bunker oils for shipping and (heavy) fuel oils constitute an exception to this rule. An important point for attention is the quality of information about substances and components in the so-called safety data sheets. Producers of fuels and fuel additives receive these sheets from their suppliers and incorporate them in the safety data sheets they prepare for the next link in the chain. Some producers of fuels and fuel additives have therefore indicated that they check the accuracy of the information they receive from their suppliers. Only large companies, however, possess sufficient in-house expertise to do this.
dc.description.sponsorshipInspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent90 p
dc.format.extent601 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 2015-0063
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2015-0063
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0063.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0063.pdf
dc.subjectketenanalysenl
dc.subjectbrandstoffennl
dc.subjectILTnl
dc.subjectnalevingnl
dc.subjectREACHnl
dc.subjectCLPnl
dc.subjectsupply chain analysisen
dc.subjectfuelsen
dc.subjectILTen
dc.subjectcomlianceen
dc.subjectREACHen
dc.subjectCLPen
dc.subjectRIVM rapport 2015-0063
dc.titleKetenanalyse brandstoffen en brandstofadditievennl
dc.title.alternativeSupply chain analysis fuels and fuel additivesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentICH
dc.date.updated2017-02-20T06:11:03Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T09:50:56Z
html.description.abstractOp verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het RIVM een overzicht gemaakt van Nederlandse bedrijven die brandstoffen en brandstofadditieven produceren, importeren, distribueren, of deze op industriële schaal gebruiken. Daarnaast is informatie over brandstoffen en de hieraan toegevoegde additieven verzameld zoals welke chemische stoffen hiervoor worden gebruikt, wat de gevaarseigenschappen van deze stoffen zijn en welke stoffen niet meer zijn toegestaan. Ten slotte is informatie verzameld over de naleving van de Europese stoffenregelgeving. De ILT wil dit overzicht gebruiken om aandachtspunten in beeld te krijgen bij het toezicht op de naleving van stoffenregelgeving. Het rapport concentreert zich vooral op de toeleveringsketen van brandstoffen die gemaakt zijn van aardolie.<br> <br>Brandstoffen op basis van aardolie worden in alle sectoren van de economie gebruikt, het meeste in de transportsector. De keten voor brandstoffen en additieven is complex en bestaat uit veel schakels. Sommige schakels in de keten vervullen tegelijkertijd meerdere rollen, bijvoorbeeld die van producent, bereider van mengsels (formuleren) en importeur.<br> <br>Als aardolieproducten en additieven schadelijke (kankerverwekkende) eigenschappen hebben, kunnen ze op internationale stoffenlijsten komen te staan die het gebruik ervan verbieden of beperken. Tegenwoordig worden veel brandstoffen op basis van minerale aardolie niet meer als kankerverwekkend en mutageen geclassificeerd. Ze zijn vaak dusdanig geraffineerd dat ze slechts weinig ongewenste stoffen bevatten. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld bunkeroliën voor de scheepvaart en zware stookoliën.<br> <br>Een belangrijk aandachtspunt is dat de kwaliteit van de informatie in de zogeheten veiligheidsinformatiebladen over stoffen en componenten te wensen over laat; producenten van brandstoffen en brandstofadditieven ontvangen deze informatiebladen van hun leveranciers en verwerken die in de veiligheidsinformatiebladen die ze opstellen voor de volgende schakel in de keten. Enkele producenten van brandstoffen en brandstofadditieven hebben daarom aangegeven zelf de juistheid van de informatie te toetsen. Alleen grote bedrijven hebben echter genoeg deskundigheid in huis om dat te kunnen doen.<br>
html.description.abstractAt the request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), RIVM has prepared an overview of companies that produce, import and distribute fuels and fuel additives or use them on an industrial scale. In addition, information has been collected on these fuels and additives, for instance on the types of substances used and their hazardous properties, as well as on banned substances. Furthermore, information has been gathered on compliance with the European directives on substances. ILT will use the results of this study to determine areas that warrant particular attention in their supervision of compliance with the directives on substances. This study focuses mainly on fuels based on mineral oil.<br> <br>Fuels based on mineral oil are used in all economic sectors, but mainly in the transport sector. The supply chain of fuels and additives is complex and consists of many links. Some companies in the supply chain may fulfil a number of different roles. A fuel producer, for instance, may also be importing fuels and is often also a blender.<br> <br>If products and additives based on mineral oil have hazardous (carcinogenic) properties, they can be placed on international lists of banned or restricted chemicals. Today, many fuels based on mineral oil are no longer classified as carcinogenic because they have been refined to such an extent that they only contain small amounts of undesirable chemicals. Bunker oils for shipping and (heavy) fuel oils constitute an exception to this rule.<br> <br>An important point for attention is the quality of information about substances and components in the so-called safety data sheets. Producers of fuels and fuel additives receive these sheets from their suppliers and incorporate them in the safety data sheets they prepare for the next link in the chain. Some producers of fuels and fuel additives have therefore indicated that they check the accuracy of the information they receive from their suppliers. Only large companies, however, possess sufficient in-house expertise to do this.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2015-0063.pdf
Size:
605.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record