Show simple item record

dc.contributor.authorZwakhals SLN
dc.contributor.authorLuijben AHP
dc.date.accessioned2017-02-20T07:14:09
dc.date.issued2015-08-18
dc.identifier2015-0125
dc.identifier.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/575435
dc.description.abstractHet RIVM heeft in samenwerking met de GGD'en de zogeheten gemeentelijke gezondheidsprofielen gemaakt. Hierop staat per gemeente het beeld van de gezondheid van de lokale bevolking weergegeven. Informatie over de volksgezondheid van alle gemeenten in Nederland zijn in de profielen uniform weergegeven. Ook kunnen de cijfers uit het profiel worden vergeleken met het gemiddelde van de GGD-regio waar de gemeente in ligt en het landelijke gemiddelde. De gemeentelijke gezondheidsprofielen zijn te vinden op: www.rivm.nl/gemeentelijke-gezondheidsprofielen. Een gezondheidsprofiel geeft cijfers weer zoals de levensverwachting, sterftecijfers naar doodsoorzaak, en de mate waarin een aantal ziekten en aandoeningen voorkomen. Ook is een aantal demografische gegevens opgenomen, zoals de bevolkingsgroei, het verschil tussen het totaal aantal sterfgevallen en het aantal geboortes (het geboorteoverschot), het migratiesaldo en de opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht. Bezoekers kunnen ook zien hoe gemeenten scoren op verschillende leefstijlfactoren, zoals roken, drinken en overgewicht. Verder staan de vaccinatiegraad, de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen en sociaaleconomische verschillen (naar inkomen en opleiding) in grafieken weergegeven. De gezondheidsprofielen zijn op verzoek van het ministerie van VWS gemaakt, op basis van bestaande data van onder meer de GGD'en, het CBS en het RIVM. Zo wordt de geografische informatie uit www.volksgezondheidenzorg.info niet op onderwerpen ontsloten, maar per gemeente. In dit rapport worden onder andere een overzicht en verantwoording gegeven van de gekozen indicatoren. Daarnaast is beschreven wat nodig is om de profielen te onderhouden en worden mogelijke uitbreidingen aangereikt.
dc.description.abstractIn collaboration with the Dutch Municipal Health Services (MHS) the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has produced a set of municipal health profiles. Every municipality has now a profile that displays the image of the health of the local population. These profiles display a uniform set of indicators about the public health of all municipalities in the Netherlands. These local indicator data can now be compared with the average of the regions where the municipality belongs to as well as the national average. The data and graphs of these Dutch municipal health profiles are published on a website: www.rivm.nl/gemeentelijke-gezondheidsprofielen A municipal health profile contains data for indicators such as life expectancy, mortality (by several causes of death), as well as the prevalence of a number of diseases and disorders. A number of demographic indicators are also presented, such as population composition by age and sex, the difference between the total number of deaths and the number of births and the net migration. Visitors of the website can also see how the municipality scores for various risk factors such as smoking, alcohol intake and obesity as compared to regional and national averages. Finally, some other indicators such as the vaccination rate, the accessibility of certain healthcare services and socio-economic health differences (by income and education) are visualized in a number of ways. The Dutch Ministry of Health commissioned the RIVM to create these health profiles. They are based on existing data coming from the regional health authorities, from Statistics Netherlands and the RIVM. For example, the geographic information that is normally presented in the RIVM website www.volksgezondheidenzorg.info is presented here not in maps. The data is 'rotated' here and presented topic wise for each municipality separately. This report presents an overview and justification of the indicators chosen and methodology applied. Additionally, maintenance requirements to keep these municipal health profiles up to date are described and possible extensions are suggested.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent53 p
dc.format.extent705 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2015-0125
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0125.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0125.pdf
dc.subjectgemeentelijke gezondheidsprofielennl
dc.subjectZorgatlas gekanteldnl
dc.subjectgezondheidsinformatienl
dc.subjectgrafiekennl
dc.subjectvisualisatiesnl
dc.subjectverantwoording indicatorennl
dc.subjectonderhoudnl
dc.subjectmunicipal health profilesen
dc.subjectDutch National public health atlas rotateden
dc.subjecthealth informationen
dc.subjectgraphsen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectjustificationen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectRIVM rapport 2015-0125
dc.titleGemeentelijke gezondheidsprofielen : Rapportage instrumentontwikkelingnl
dc.title.alternativeHealth profiles of Dutch municipalitiesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVZP
dc.date.updated2017-02-20T06:14:09Z
dc.contributor.divisionV&Z
refterms.dateFOA2018-12-13T10:43:34Z
html.description.abstractHet RIVM heeft in samenwerking met de GGD'en de zogeheten gemeentelijke gezondheidsprofielen gemaakt. Hierop staat per gemeente het beeld van de gezondheid van de lokale bevolking weergegeven. Informatie over de volksgezondheid van alle gemeenten in Nederland zijn in de profielen uniform weergegeven. Ook kunnen de cijfers uit het profiel worden vergeleken met het gemiddelde van de GGD-regio waar de gemeente in ligt en het landelijke gemiddelde. De gemeentelijke gezondheidsprofielen zijn te vinden op: www.rivm.nl/gemeentelijke-gezondheidsprofielen.<br> <br>Een gezondheidsprofiel geeft cijfers weer zoals de levensverwachting, sterftecijfers naar doodsoorzaak, en de mate waarin een aantal ziekten en aandoeningen voorkomen. Ook is een aantal demografische gegevens opgenomen, zoals de bevolkingsgroei, het verschil tussen het totaal aantal sterfgevallen en het aantal geboortes (het geboorteoverschot), het migratiesaldo en de opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht. Bezoekers kunnen ook zien hoe gemeenten scoren op verschillende leefstijlfactoren, zoals roken, drinken en overgewicht. Verder staan de vaccinatiegraad, de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen en sociaaleconomische verschillen (naar inkomen en opleiding) in grafieken weergegeven.<br> <br>De gezondheidsprofielen zijn op verzoek van het ministerie van VWS gemaakt, op basis van bestaande data van onder meer de GGD'en, het CBS en het RIVM. Zo wordt de geografische informatie uit www.volksgezondheidenzorg.info niet op onderwerpen ontsloten, maar per gemeente. In dit rapport worden onder andere een overzicht en verantwoording gegeven van de gekozen indicatoren. Daarnaast is beschreven wat nodig is om de profielen te onderhouden en worden mogelijke uitbreidingen aangereikt. <br>
html.description.abstractIn collaboration with the Dutch Municipal Health Services (MHS) the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has produced a set of municipal health profiles. Every municipality has now a profile that displays the image of the health of the local population. These profiles display a uniform set of indicators about the public health of all municipalities in the Netherlands. These local indicator data can now be compared with the average of the regions where the municipality belongs to as well as the national average. The data and graphs of these Dutch municipal health profiles are published on a website: www.rivm.nl/gemeentelijke-gezondheidsprofielen<br> <br>A municipal health profile contains data for indicators such as life expectancy, mortality (by several causes of death), as well as the prevalence of a number of diseases and disorders. A number of demographic indicators are also presented, such as population composition by age and sex, the difference between the total number of deaths and the number of births and the net migration. Visitors of the website can also see how the municipality scores for various risk factors such as smoking, alcohol intake and obesity as compared to regional and national averages. Finally, some other indicators such as the vaccination rate, the accessibility of certain healthcare services and socio-economic health differences (by income and education) are visualized in a number of ways.<br> <br>The Dutch Ministry of Health commissioned the RIVM to create these health profiles. They are based on existing data coming from the regional health authorities, from Statistics Netherlands and the RIVM. For example, the geographic information that is normally presented in the RIVM website www.volksgezondheidenzorg.info is presented here not in maps. The data is 'rotated' here and presented topic wise for each municipality separately. This report presents an overview and justification of the indicators chosen and methodology applied. Additionally, maintenance requirements to keep these municipal health profiles up to date are described and possible extensions are suggested. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2015-0125.pdf
Size:
1.193Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record