Show simple item record

dc.contributor.authorFraters B
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:37:18
dc.date.issued2015-10-01
dc.identifier2015-0052
dc.description.abstractIn Zuid-Limburg onderzoeken drie instanties de hoeveelheid nitraat die door landbouwactiviteiten in het grondwater terecht kan komen. Deze instanties hebben verschillen geconstateerd in de gemeten nitraatconcentratie in het bodemvocht dat naar het grondwater wegspoelt. Deze verschillen bleken terug te voeren op de meetmethodiek. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan naar meetmethoden om nitraatconcentraties te meten. Hieruit blijkt dat de wetenschappelijke literatuur geen voorkeur aangeeft voor één bepaalde meetmethodiek. Het is niet zeker of aanvullend laboratorium- of veldonderzoek die duidelijkheid zal opleveren. De betrokken drie instanties zijn Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), provincie Limburg en het RIVM. WML doet in Zuid-Limburg onderzoek in grondwaterbeschermingsgebieden, de provincie Limburg op de belangrijkste lössplateaus en het RIVM in het gehele lössgebied. De studie is uitgevoerd op verzoek van een werkgroep die de oorzaak onderzoekt van geconstateerde verschillen in de nitraatconcentraties. WML constateerde namelijk lagere nitraatconcentraties dan het RIVM. Uit een inventarisatie van de WML en het RIVM bleek dat alle meetprotocollen goed zijn onderbouwd. Doordat de gemeten nitraatconcentraties rond de norm liggen (50 milligram per liter), zijn de verschillen vanuit beleidsmatig oogpunt relevant.
dc.description.abstractThree organisations investigate the potential nitrate load to groundwater due to agricultural activities in the South-Limburg region of the Netherlands. These organisations have recorded discrepancies between networks in measure nitrate concentrations in soil moisture in the unsaturated zone, which is leaching to groundwater. These discrepancies could be attributed to differences in soil moisture extraction methods. RIVM has carried out a review of the scientific, peer review literature about methods that are used to measure nitrate concentrations in and/or leaching from the unsaturated zone. This review showed that there is no preferred method. It is uncertain whether additional laboratory or field research will provide clarification. The institutions involved are the Water Supply Company Limburg (WML), the Province of Limburg and the RIVM. WML carries out research within the groundwater protection zones in the South-Limburg region, the research of the Province of Limburg is performed on the main loess plateaus, and RIVM does research in the entire region. The study is performed on request of a task force that looks into the causes of the found discrepancies in nitrate concentrations. WML discovered to measure lower nitrate concentrations than the RIVM. A survey made by WML and RIVM showed that all protocols are sound and well underpinned. Because the measured nitrate concentrations are close to the target value (50 milligram per litre), the differences are relevant from a policy point of view.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Economische Zaken EZ
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent77 p
dc.format.extent2635 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2015-0052
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0052.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0052.pdf
dc.subjectnitraatnl
dc.subjectlössgrondnl
dc.subjectbodemvochtnl
dc.subjectextractiemethodennl
dc.subjectuitspoelingnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectnitrateen
dc.subjectloess soilen
dc.subjectpore wateren
dc.subjectextraction methoden
dc.subjectleachingen
dc.subjectwater qualityen
dc.titleMeten van nitraatconcentraties in de onverzadigde zone bij lössgronden : Literatuurstudie naar meetmethodennl
dc.title.alternativeMeasuring nitrate concentrations in the vadose zone of loess soilen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIBS
dc.date.updated2017-02-20T06:37:19Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:46:54Z
html.description.abstractIn Zuid-Limburg onderzoeken drie instanties de hoeveelheid nitraat die door landbouwactiviteiten in het grondwater terecht kan komen. Deze instanties hebben verschillen geconstateerd in de gemeten nitraatconcentratie in het bodemvocht dat naar het grondwater wegspoelt. Deze verschillen bleken terug te voeren op de meetmethodiek. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan naar meetmethoden om nitraatconcentraties te meten. Hieruit blijkt dat de wetenschappelijke literatuur geen voorkeur aangeeft voor één bepaalde meetmethodiek. Het is niet zeker of aanvullend laboratorium- of veldonderzoek die duidelijkheid zal opleveren.<br> <br>De betrokken drie instanties zijn Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), provincie Limburg en het RIVM. WML doet in Zuid-Limburg onderzoek in grondwaterbeschermingsgebieden, de provincie Limburg op de belangrijkste lössplateaus en het RIVM in het gehele lössgebied.<br> <br>De studie is uitgevoerd op verzoek van een werkgroep die de oorzaak onderzoekt van geconstateerde verschillen in de nitraatconcentraties. WML constateerde namelijk lagere nitraatconcentraties dan het RIVM. Uit een inventarisatie van de WML en het RIVM bleek dat alle meetprotocollen goed zijn onderbouwd. Doordat de gemeten nitraatconcentraties rond de norm liggen (50 milligram per liter), zijn de verschillen vanuit beleidsmatig oogpunt relevant.<br>
html.description.abstractThree organisations investigate the potential nitrate load to groundwater due to agricultural activities in the South-Limburg region of the Netherlands. These organisations have recorded discrepancies between networks in measure nitrate concentrations in soil moisture in the unsaturated zone, which is leaching to groundwater. These discrepancies could be attributed to differences in soil moisture extraction methods. RIVM has carried out a review of the scientific, peer review literature about methods that are used to measure nitrate concentrations in and/or leaching from the unsaturated zone. This review showed that there is no preferred method. It is uncertain whether additional laboratory or field research will provide clarification.<br> <br>The institutions involved are the Water Supply Company Limburg (WML), the Province of Limburg and the RIVM. WML carries out research within the groundwater protection zones in the South-Limburg region, the research of the Province of Limburg is performed on the main loess plateaus, and RIVM does research in the entire region.<br> <br>The study is performed on request of a task force that looks into the causes of the found discrepancies in nitrate concentrations. WML discovered to measure lower nitrate concentrations than the RIVM. A survey made by WML and RIVM showed that all protocols are sound and well underpinned. Because the measured nitrate concentrations are close to the target value (50 milligram per litre), the differences are relevant from a policy point of view.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2015-0052.pdf
Size:
2.572Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record