Show simple item record

dc.contributor.authorStefess GC
dc.date.accessioned2017-02-20T07:17:36
dc.date.issued2015-11-04
dc.identifier2015-00151
dc.identifier.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/581770
dc.description.abstractDe concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op de twee permanente meetlocaties in Hilversum en Laren voldoen in 2014 aan de normen, net als in eerdere jaren. Deze meetpunten zijn representatief voor respectievelijk een locatie met veel verkeer en een zogeheten stedelijke achtergrondlocatie in de omgeving van Hilversum. Van 2009 tot en met 2014 wordt op de stations een licht dalende trend waargenomen in concentraties van fijnstof en stikstofdioxide. Deze trend volgt de landelijke trend in het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML). In 2014 verschillen de daggemiddelde concentraties van fijnstof op de twee stations niet betekenisvol. De concentratieniveaus zijn bovendien vergelijkbaar met die op andere stedelijke meetstations van het LML. De concentraties van stikstofoxiden variëren sterk gedurende de dag. De hoogste waarden zijn tijdens de ochtendspits gemeten op de locatie met veel verkeer. De jaargemiddelde stikstof(di)oxidegehaltes op de stations van het Hilversumse meetnet zijn iets lager dan die van gelijksoortige type stations van het LML. Dit blijkt uit de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum om gegevens te leveren over de luchtkwaliteit voor het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum. Het IBP is ingesteld om de doorstroom van verkeer in en rond Hilversum te verbeteren.
dc.description.abstractConcentrations of particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2) on the two permanent measurement locations in Hilversum and Laren are within legal limits, as in previous years. These measurement locations are representative for locations exposed to traffic and locations in the city background in the Hilversum region, respectively. In 2014, daily averaged concentrations of particulate matter on the two stations did not differ significantly. They were also comparable to those on other stations of the Dutch Air Quality Monitoring Network (LML) in a city environment. Concentrations of nitrogen oxides vary substantially during the day. The highest values were recorded during the morning rush hour on locations with heavy traffic. Annual averaged levels of nitrogen (di)oxides on the stations in Hilversum are a little lower than those at similar stations of LML elsewhere. For the years 2009-2014 the Hilversum stations show a downward trend in the concentration levels of PM10 and NO2. This trend follows the general trend in the Netherlands at similar LML stations. The annual averaged concentration levels of NO2 in Hilversum are lower than the national average of similar type stations in the LML. The results above summarize the air quality measurements by RIVM. This research is performed under contract from the city of Hilversum, to provide air quality data for the Integral Accessibility Plan (IBP) for Hilversum. The IBP aims to improve traffic streams in and around Hilversum.
dc.description.sponsorshipGemeente Hilversum
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent46 p
dc.format.extent1918 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2015-0171
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0171.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0171.pdf
dc.subjectfijnstofnl
dc.subjectPM10nl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectstikstofdioxidenl
dc.subjectstikstofoxidenl
dc.subjectparticulate matteren
dc.subjectPM10en
dc.subjecttrafficen
dc.subjectair qualityen
dc.subjectnitrogen dioxideen
dc.subjectnitrogen oxideen
dc.subjectRIVM rapport 2015-0171
dc.titleJaarrapportage 2014 : Luchtmeetnet IBP Hilversumnl
dc.title.alternativeAnnual report 2014 : Air Quality Monitoring Network Hilversumen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMLG
dc.date.updated2017-02-20T06:17:36Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:07:41Z
html.description.abstractDe concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op de twee permanente meetlocaties in Hilversum en Laren voldoen in 2014 aan de normen, net als in eerdere jaren. Deze meetpunten zijn representatief voor respectievelijk een locatie met veel verkeer en een zogeheten stedelijke achtergrondlocatie in de omgeving van Hilversum. Van 2009 tot en met 2014 wordt op de stations een licht dalende trend waargenomen in concentraties van fijnstof en stikstofdioxide. Deze trend volgt de landelijke trend in het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML). <br> <br>In 2014 verschillen de daggemiddelde concentraties van fijnstof op de twee stations niet betekenisvol. De concentratieniveaus zijn bovendien vergelijkbaar met die op andere stedelijke meetstations van het LML. <br> <br>De concentraties van stikstofoxiden variëren sterk gedurende de dag. De hoogste waarden zijn tijdens de ochtendspits gemeten op de locatie met veel verkeer. De jaargemiddelde stikstof(di)oxidegehaltes op de stations van het Hilversumse meetnet zijn iets lager dan die van gelijksoortige type stations van het LML. <br> <br>Dit blijkt uit de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum om gegevens te leveren over de luchtkwaliteit voor het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum. Het IBP is ingesteld om de doorstroom van verkeer in en rond Hilversum te verbeteren.<br>
html.description.abstractConcentrations of particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2) on the two permanent measurement locations in Hilversum and Laren are within legal limits, as in previous years. These measurement locations are representative for locations exposed to traffic and locations in the city background in the Hilversum region, respectively. <br> <br>In 2014, daily averaged concentrations of particulate matter on the two stations did not differ significantly. They were also comparable to those on other stations of the Dutch Air Quality Monitoring Network (LML) in a city environment.<br> <br>Concentrations of nitrogen oxides vary substantially during the day. The highest values were recorded during the morning rush hour on locations with heavy traffic. Annual averaged levels of nitrogen (di)oxides on the stations in Hilversum are a little lower than those at similar stations of LML elsewhere.<br> <br>For the years 2009-2014 the Hilversum stations show a downward trend in the concentration levels of PM10 and NO2. This trend follows the general trend in the Netherlands at similar LML stations. The annual averaged concentration levels of NO2 in Hilversum are lower than the national average of similar type stations in the LML.<br> <br>The results above summarize the air quality measurements by RIVM. This research is performed under contract from the city of Hilversum, to provide air quality data for the Integral Accessibility Plan (IBP) for Hilversum. The IBP aims to improve traffic streams in and around Hilversum. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2015-0171.pdf
Size:
2.004Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record