Show simple item record

dc.contributor.authorHagens W
dc.contributor.authorIJzermans J
dc.contributor.authorAlting D
dc.date.accessioned2017-02-20T08:09:03
dc.date.issued2015-12-16
dc.identifier2015-0038
dc.identifier.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/584013
dc.description.abstractNa een (grootschalig) incident met gevaarlijke stoffen kunnen onrust, gezondheidsklachten en vragen over de gezondheid ontstaan bij de bevolking. Het is van belang om hier snel en uniform op te reageren. Daarvoor kan het meerwaarde hebben om de bevolking op locatie gezondheidskundige ondersteuning aan te bieden, als aanvulling op reguliere werkzaamheden vanuit de bestaande zorg. Dat blijkt uit een evaluatie van de gezondheidskundige ondersteuning op locatie die is opgezet na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari 2011. Deze vorm van ondersteuning op locatie is altijd maatwerk. Per casus kan gekeken worden hoe groot de inzet moet worden. De ondersteuning kan heel beperkt van omvang zijn, bijvoorbeeld door alleen een telefoonlijn open te stellen. Maar ze kan ook worden opgeschaald tot een groot operationeel centrum, bijvoorbeeld om lokale medische faciliteiten te ondersteunen. In Moerdijk bijvoorbeeld kreeg de ondersteuning de vorm van een gezondheidskundige unit op het bedrijventerrein die twee weken operationeel is geweest. De GGD kan zelf afwegen of de aanvullende gezondheidskundige ondersteuning op locatie moet worden ingezet en welke vorm het meest geschikt is. Indien gewenst kan de GGD hierover advies inwinnen bij het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM. Dit centrum kan op zijn beurt een beroep doen op een breed scala aan deskundigen die zijn verbonden aan de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten. Deze Expertgroep geeft een afgewogen en onafhankelijk advies over het nut en de noodzaak van een gezondheidsonderzoek en over de psychosociale hulpverlening na incidenten. Het is altijd een regionale afweging om het advies van de Expertgroep over te nemen.
dc.description.abstractAfter a (large) incident involving hazardous materials, people might experience anxiety and health complaints, and they may have questions concerning their health. In such cases, it is important to respond quickly and uniformly. After the fire at Chemie-Pack in Moerdijk in January 2011, an on-site health care unit was deployed. The evaluation of this deployment concluded that additional on-site health support can be of added value, in addition to regular activities of existing health care providers. This type of on-site support should always be tailor-made. Case-by- case, a decision should be made on what this on-site health care support should comprise. For example, the support can be very limited in size, such as setting up a telephone helpline, but can also be scaled up to a large operational centre to support local medical facilities, for example. In Moerdijk, the support consisted of a health care unit located at the industrial site which was operational for two weeks. The Municipal Public Health Service (GGD) can make the decision as to whether additional on-site health care support should be deployed and decide which form is the most appropriate. If necessary, the GGD can ask the RIVM Centre for Environmental Health for advice. This Centre, in turn, can consult a wide range of experts attached to the so-called Expert Group on health outcome assessment and aftercare after disasters and (environmental) incidents. This Expert Group provides a balanced and independent advice on the usefulness and necessity of health outcome assessment and psychosocial care after incidents. It is up to the regional authorities whether they follow the advice of the Expert Group.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent32 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherNIVEL
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2015-0038
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0038.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0038.pdf
dc.subjectgezondheidskundige ondersteuningnl
dc.subjectMoerdijknl
dc.subjectincidentnl
dc.subjectnazorgnl
dc.subjectgezondheidsonderzoeknl
dc.subjecthealth care supporten
dc.subjectMoerdijken
dc.subjectincidenten
dc.subjectaftercareen
dc.subjecthealth outcome assessmenten
dc.subjectRIVM rapport 2015-0038
dc.titleInzet van aanvullende gezondheidskundige ondersteuning op locatie : Evaluatie van een inzet op locatie en uitkomsten van een workshopnl
dc.title.alternativeDeployment of additional on-site health care supporten
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNS
dc.date.updated2017-02-20T07:09:04Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T09:53:06Z
html.description.abstractNa een (grootschalig) incident met gevaarlijke stoffen kunnen onrust, gezondheidsklachten en vragen over de gezondheid ontstaan bij de bevolking. Het is van belang om hier snel en uniform op te reageren. Daarvoor kan het meerwaarde hebben om de bevolking op locatie gezondheidskundige ondersteuning aan te bieden, als aanvulling op reguliere werkzaamheden vanuit de bestaande zorg. Dat blijkt uit een evaluatie van de gezondheidskundige ondersteuning op locatie die is opgezet na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari 2011. <br> <br>Deze vorm van ondersteuning op locatie is altijd maatwerk. Per casus kan gekeken worden hoe groot de inzet moet worden. De ondersteuning kan heel beperkt van omvang zijn, bijvoorbeeld door alleen een telefoonlijn open te stellen. Maar ze kan ook worden opgeschaald tot een groot operationeel centrum, bijvoorbeeld om lokale medische faciliteiten te ondersteunen. In Moerdijk bijvoorbeeld kreeg de ondersteuning de vorm van een gezondheidskundige unit op het bedrijventerrein die twee weken operationeel is geweest. <br> <br>De GGD kan zelf afwegen of de aanvullende gezondheidskundige ondersteuning op locatie moet worden ingezet en welke vorm het meest geschikt is. Indien gewenst kan de GGD hierover advies inwinnen bij het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM. Dit centrum kan op zijn beurt een beroep doen op een breed scala aan deskundigen die zijn verbonden aan de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten. Deze Expertgroep geeft een afgewogen en onafhankelijk advies over het nut en de noodzaak van een gezondheidsonderzoek en over de psychosociale hulpverlening na incidenten. Het is altijd een regionale afweging om het advies van de Expertgroep over te nemen.<br>
html.description.abstractAfter a (large) incident involving hazardous materials, people might experience anxiety and health complaints, and they may have questions concerning their health. In such cases, it is important to respond quickly and uniformly. After the fire at Chemie-Pack in Moerdijk in January 2011, an on-site health care unit was deployed. The evaluation of this deployment concluded that additional on-site health support can be of added value, in addition to regular activities of existing health care providers.<br> <br>This type of on-site support should always be tailor-made. Case-by- case, a decision should be made on what this on-site health care support should comprise. For example, the support can be very limited in size, such as setting up a telephone helpline, but can also be scaled up to a large operational centre to support local medical facilities, for example. In Moerdijk, the support consisted of a health care unit located at the industrial site which was operational for two weeks. <br> <br>The Municipal Public Health Service (GGD) can make the decision as to whether additional on-site health care support should be deployed and decide which form is the most appropriate. If necessary, the GGD can ask the RIVM Centre for Environmental Health for advice. This Centre, in turn, can consult a wide range of experts attached to the so-called Expert Group on health outcome assessment and aftercare after disasters and (environmental) incidents. This Expert Group provides a balanced and independent advice on the usefulness and necessity of health outcome assessment and psychosocial care after incidents. It is up to the regional authorities whether they follow the advice of the Expert Group. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2015-0038.pdf
Size:
553.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record