Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Broek IVF
dc.contributor.authorvan Aar F
dc.contributor.authorvan Oeffelen AAM
dc.contributor.authorWoestenberg PJ
dc.contributor.authorHeijne JCM
dc.contributor.authorden Daas C
dc.contributor.authorHofstraat SHI
dc.contributor.authorHoenderboom BM
dc.contributor.authorvan Wees D
dc.contributor.authorvan Sighem AI
dc.contributor.authorNielen MMJ
dc.contributor.authorvan Benthem BHB
dc.date.accessioned2017-02-20T06:48:34
dc.date.issued2016-06-24
dc.identifier2016-0027
dc.identifier.isbn9789069602844
dc.description.abstractHet aantal mensen dat zich bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) heeft laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) is, na een jarenlange stijging, in 2015 gedaald. De daling hangt samen met een sterkere focus op de doelgroep van de CSG en de bevroren budgetten met betrekking tot het aantal consulten dat kan worden afgehandeld. Het percentage bezoekers bij wie een soa werd vastgesteld, is wel verder toegenomen, tot 17,2 procent. Bij huisartsen zijn de aantallen soa-consulten ook gedaald. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa. De CSG's bieden hoog-risicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa's. In totaal waren er in 2015 136.347 consulten bij de CSG, een daling van 3,4 procent ten opzichte van 2014. De meeste soa's zijn vastgesteld bij personen die voor een soa zijn gewaarschuwd door een (voormalige) partner, bij personen met soa-gerelateerde klachten en bij hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM). Ook jongeren onder de 20 jaar met een lagere opleiding en personen die voor een tweede keer in hetzelfde jaar op consult komen hebben vaker een soa. Chlamydia In 2015 had 13,7 procent van de CSG-bezoekers een chlamydia-infectie (18.585 diagnoses); een stijging van 1,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste toename is te zien bij heteroseksuele mannen (van 13,9 procent in 2014 naar 16,1 procent in 2014). Chlamydia wordt het meest aangetroffen bij vrouwen en heteroseksuele mannen onder de 20 jaar (21,0 procent) en bij mensen die hiervoor zijn gewaarschuwd (34,0 procent). Bij MSM is het percentage chlamydia al jaren stabiel op 10 procent. Gonorroe Het aantal gonorroe-diagnoses is met 17 procent gestegen naar 5.391 diagnoses. Deze soa wordt vooral vaker bij MSM gevonden (10,7 procent), terwijl het percentage stabiel blijft bij vrouwen en heteroseksuele mannen (respectievelijk 1,6 en 1,9 procent). Een op de vijf gonorroediagnoses is opgespoord na een waarschuwing door een partner. Ook in 2015 zijn er geen gonorroegevallen gevonden die resistent zijn tegen eerstelijns antibiotica. Minder dan de helft van de positief bevonden monsters is getest op resistentie. Syfilis Het aantal diagnoses van syfilis is in 2015 gestegen met 27 procent tot 942, hoewel vanwege het aangepaste testbeleid minder jongeren onder de 25 jaar zijn getest. Het percentage MSM met een syfilisinfectie steeg van 2,3 procent in 2014 naar 2,6 procent in 2015. Het afgelopen jaar is opnieuw een sterke stijging bij bekend hiv-positieve MSM gezien: van 6,6 procent in 2014 naar 8,0 procent in 2015. Van alle MSM met syfilis was 22 procent gewaarschuwd voor syfilis en wist 40 procent dat hij hiv had. Hiv Het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij de CSG is in 2015 met 11 procent gedaald (288 in 2015 versus 323 in 2014). Van deze diagnoses was 90 procent bij MSM. Het percentage nieuwe hiv-diagnoses bij MSM daalde van 3,0 procent in 2008 naar 0,9 procent in 2015. Het aantal hiv-patiënten dat bij de Nederlandse hiv-behandelcentra werd aangemeld daalde ook, van 1.311 in 2008 naar 1.033 in 2015.
dc.description.abstractThe number of people who were tested for a Sexually Transmitted Infection (STI) at a Dutch STI clinic has dropped for the first time in years. The drop is linked to a stronger focus on the target group of STI clinics and the cap on the number of STI consultations that can be done due to budget freezes. The percentage of attendees diagnosed with an STI did increase to 17.2 per cent. The number of STI consultations in GP practices went down as well. Chlamydia continues to be the most prevalent STI. STI clinics offer free STI tests for high-risk groups. The total number of STI clinic consultations in 2015 was 136,347, a drop of 3.4 per cent compared to 2014. The majority of STIs concerned people who had been warned of possible STI exposure by their (former) partner, people with STI-related complaints, and HIV positive men who have sex with men (MSM). Young adults under 20 years of age with low-level qualifications and people who visit an STI clinic a second time in the same year are diagnosed with STIs more frequently. Chlamydia In 2015, 13.7 per cent of STI clinic attendees had a chlamydia infection (18,585 diagnoses). This figure represents an increase of 1.1 per cent compared to 2014. The biggest increase was seen in heterosexual men (up from 13.9 per cent in 2014 to 16.1 per cent in 2015). Chlamydia was diagnosed most frequently in women and heterosexual men under 20 years of age (21.0 per cent) and in people who had been warned about potential exposure (34.0 per cent). The percentage of MSM diagnosed with chlamydia has been stable for years at around 10 per cent. Gonorrhoea The number of gonorrhoea diagnoses increased by 17 per cent to 5,391 diagnoses. This STI is more frequently seen in MSM (10.7 per cent), while the percentage in women and heterosexual men remained stable (1.6 and 1.9 per cent, respectively). One in five gonorrhoea cases was diagnosed following a warning from a partner. To date, no gonorrhoea infections have been found with resistance against first-line antibiotics in the Netherlands. Less than half of the samples testing positive were also tested resistance, a drop compared to previous years. Syphilis In 2015, the number of syphilis diagnoses increased by 27 per cent to 942, even though fewer young adults under 25 years of age were tested due to changed testing policies. The percentage of MSM with a syphilis infection increased further, from 2.3 per cent in 2014 to 2.6 per cent in 2015. The past year once again saw a strong increase of syphilis cases in known HIV-positive MSM: up from 6.6 per cent in 2014 to 8.0 per cent in 2015. Of all MSM with syphilis, 22 per cent had been warned about it and 40 per cent were known HIV-positive. HIV In 2015, the number of people newly diagnosed with HIV at STI clinics decreased by 11 per cent (from 323 cases in 2014 to 288 in 2015). MSM accounted for nearly 90 per cent of this group. The percentage of new HIV diagnoses in MSM declined from 3.0 per cent in 2008 to 0.9 per cent in 2015. The number of HIV patients newly registered at Dutch HIV treatment centres also dropped, from 1,311 in 2008 to 1,033 in 2014.
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent170 p
dc.format.extent2421 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherHIV Monitoring Foundation
dc.publisherNIVEL
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 2016-0027
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0027.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0027.pdf
dc.subjectsoanl
dc.subjectMSMnl
dc.subjectchlamydianl
dc.subjectsyfilisnl
dc.subjecthivnl
dc.subjectantibioticaresistentienl
dc.subjectjongerennl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectcentrum seksuele gezondheidnl
dc.subjectSTIen
dc.subjectMSMen
dc.subjectchlamydiaen
dc.subjectgonorrhoeaen
dc.subjectsyphilisen
dc.subjectHIV resistanceen
dc.subjectyoung peopleen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectSTI clinicen
dc.titleSexually transmitted infections in the Netherlands in 2015en
dc.title.alternativeSeksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2015nl
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentSOA
dc.date.updated2017-02-20T05:48:35Z
dc.contributor.divisionI&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:58:38Z
html.description.abstractHet aantal mensen dat zich bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) heeft laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) is, na een jarenlange stijging, in 2015 gedaald. De daling hangt samen met een sterkere focus op de doelgroep van de CSG en de bevroren budgetten met betrekking tot het aantal consulten dat kan worden afgehandeld. Het percentage bezoekers bij wie een soa werd vastgesteld, is wel verder toegenomen, tot 17,2 procent. Bij huisartsen zijn de aantallen soa-consulten ook gedaald. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa.<br>De CSG's bieden hoog-risicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa's. In totaal waren er in 2015 136.347 consulten bij de CSG, een daling van 3,4 procent ten opzichte van 2014. De meeste soa's zijn vastgesteld bij personen die voor een soa zijn gewaarschuwd door een (voormalige) partner, bij personen met soa-gerelateerde klachten en bij hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM). Ook jongeren onder de 20 jaar met een lagere opleiding en personen die voor een tweede keer in hetzelfde jaar op consult komen hebben vaker een soa.<br> <br>Chlamydia<br>In 2015 had 13,7 procent van de CSG-bezoekers een chlamydia-infectie (18.585 diagnoses); een stijging van 1,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste toename is te zien bij heteroseksuele mannen (van 13,9 procent in 2014 naar 16,1 procent in 2014). Chlamydia wordt het meest aangetroffen bij vrouwen en heteroseksuele mannen onder de 20 jaar (21,0 procent) en bij mensen die hiervoor zijn gewaarschuwd (34,0 procent). Bij MSM is het percentage chlamydia al jaren stabiel op 10 procent. <br> <br>Gonorroe<br>Het aantal gonorroe-diagnoses is met 17 procent gestegen naar 5.391 diagnoses. Deze soa wordt vooral vaker bij MSM gevonden (10,7 procent), terwijl het percentage stabiel blijft bij vrouwen en heteroseksuele mannen (respectievelijk 1,6 en 1,9 procent). Een op de vijf gonorroediagnoses is opgespoord na een waarschuwing door een partner. Ook in 2015 zijn er geen gonorroegevallen gevonden die resistent zijn tegen eerstelijns antibiotica. Minder dan de helft van de positief bevonden monsters is getest op resistentie.<br> <br>Syfilis<br>Het aantal diagnoses van syfilis is in 2015 gestegen met 27 procent tot 942, hoewel vanwege het aangepaste testbeleid minder jongeren onder de 25 jaar zijn getest. Het percentage MSM met een syfilisinfectie steeg van 2,3 procent in 2014 naar 2,6 procent in 2015. Het afgelopen jaar is opnieuw een sterke stijging bij bekend hiv-positieve MSM gezien: van 6,6 procent in 2014 naar 8,0 procent in 2015. Van alle MSM met syfilis was 22 procent gewaarschuwd voor syfilis en wist 40 procent dat hij hiv had.<br> <br>Hiv<br>Het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij de CSG is in 2015 met 11 procent gedaald (288 in 2015 versus 323 in 2014). Van deze diagnoses was 90 procent bij MSM. Het percentage nieuwe hiv-diagnoses bij MSM daalde van 3,0 procent in 2008 naar 0,9 procent in 2015. Het aantal hiv-patiënten dat bij de Nederlandse hiv-behandelcentra werd aangemeld daalde ook, van 1.311 in 2008 naar 1.033 in 2015.<br>
html.description.abstractThe number of people who were tested for a Sexually Transmitted Infection (STI) at a Dutch STI clinic has dropped for the first time in years. The drop is linked to a stronger focus on the target group of STI clinics and the cap on the number of STI consultations that can be done due to budget freezes. The percentage of attendees diagnosed with an STI did increase to 17.2 per cent. The number of STI consultations in GP practices went down as well. Chlamydia continues to be the most prevalent STI.<br> <br>STI clinics offer free STI tests for high-risk groups. The total number of STI clinic consultations in 2015 was 136,347, a drop of 3.4 per cent compared to 2014. The majority of STIs concerned people who had been warned of possible STI exposure by their (former) partner, people with STI-related complaints, and HIV positive men who have sex with men (MSM). Young adults under 20 years of age with low-level qualifications and people who visit an STI clinic a second time in the same year are diagnosed with STIs more frequently.<br> <br>Chlamydia<br>In 2015, 13.7 per cent of STI clinic attendees had a chlamydia infection (18,585 diagnoses). This figure represents an increase of 1.1 per cent compared to 2014. The biggest increase was seen in heterosexual men (up from 13.9 per cent in 2014 to 16.1 per cent in 2015). Chlamydia was diagnosed most frequently in women and heterosexual men under 20 years of age (21.0 per cent) and in people who had been warned about potential exposure (34.0 per cent). The percentage of MSM diagnosed with chlamydia has been stable for years at around 10 per cent.<br> <br>Gonorrhoea<br>The number of gonorrhoea diagnoses increased by 17 per cent to 5,391 diagnoses. This STI is more frequently seen in MSM (10.7 per cent), while the percentage in women and heterosexual men remained stable (1.6 and 1.9 per cent, respectively). One in five gonorrhoea cases was diagnosed following a warning from a partner. To date, no gonorrhoea infections have been found with resistance against first-line antibiotics in the Netherlands. Less than half of the samples testing positive were also tested resistance, a drop compared to previous years.<br> <br>Syphilis<br>In 2015, the number of syphilis diagnoses increased by 27 per cent to 942, even though fewer young adults under 25 years of age were tested due to changed testing policies. The percentage of MSM with a syphilis infection increased further, from 2.3 per cent in 2014 to 2.6 per cent in 2015. The past year once again saw a strong increase of syphilis cases in known HIV-positive MSM: up from 6.6 per cent in 2014 to 8.0 per cent in 2015. Of all MSM with syphilis, 22 per cent had been warned about it and 40 per cent were known HIV-positive.<br> <br>HIV<br>In 2015, the number of people newly diagnosed with HIV at STI clinics decreased by 11 per cent (from 323 cases in 2014 to 288 in 2015). MSM accounted for nearly 90 per cent of this group. The percentage of new HIV diagnoses in MSM declined from 3.0 per cent in 2008 to 0.9 per cent in 2015. The number of HIV patients newly registered at Dutch HIV treatment centres also dropped, from 1,311 in 2008 to 1,033 in 2014.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2016-0027.pdf
Size:
2.364Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record