Show simple item record

dc.contributor.authorHall EF
dc.contributor.authorRijs KJ
dc.contributor.authorStam R
dc.contributor.authorBolte JFB
dc.contributor.authorPruppers MJM
dc.date.accessioned2017-02-20T06:39:14
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier2015-0073
dc.identifier.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/617928
dc.description.abstractIn opdracht van de Ierse overheid heeft het RIVM de huidige wetenschappelijke kennis over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden op een rij gezet. De nadruk ligt op de elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen en basisstations voor mobiele telefonie. Daarnaast heeft het RIVM het beleid van vijf Europese landen en Ierland over de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in kaart gebracht. Ook is beschreven hoe dat beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Allereerst zijn de aard van elektromagnetische velden en de verschillende bronnen die ze produceren toegelicht. Vervolgens zijn de blootstellingslimieten toegelicht die de Europese Unie aanbeveelt. Deze zijn ingesteld om bekende gezondheidseffecten te voorkomen, zoals het prikkelen van zenuwen en het opwarmen van het lichaam of delen daarvan. Ook zijn effecten beschreven waar wel aanwijzingen voor zijn, maar waar geen onomstotelijk bewijs voor bestaat, zoals een mogelijk verhoogde kans op leukemie bij kinderen en tumoren in het hoofd. De vijf onderzochte landen, te weten Frankrijk, Nederland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, verschillen onder andere in de manier waarop ze omgaan met de Europese blootstellingslimieten. Sommige hebben de Europese aanbevelingen hiervoor vertaald naar bindende nationale wetgeving. Andere hebben dat niet gedaan of hanteren andere grenzen. De onderzochte landen hechten ook in verschillende mate aan wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten of monitoringprogramma's. Ook verschilt de mate waarin burgers betrokken zijn bij besluitvorming over de aanleg van hoogspanningslijnen en de plaatsing van basisstations voor mobiele telefonie. Soms zijn burgers van een land van begin tot het eind bij het besluitvormingsproces betrokken, soms alleen aan het einde, en soms helemaal niet. De vijf landen investeren wel allemaal in een vorm van gestructureerde interactie tussen overheid, industrie en burgers. Een andere overeenkomst is dat de overheden de bevolking voorzien van informatie over elektromagnetische velden en gezondheid, bijvoorbeeld via websites of folders.
dc.description.abstractThe Irish Government commissioned the National Institute for Public Health and the Environment of the Netherlands (RIVM) to report on the current scientific knowledge on the possible health effects of exposure to electromagnetic fields. The focus of the report was on electromagnetic fields from high-voltage overhead power lines and from base stations for mobile telecommunication. In addition, RIVM investigated the policies of five European countries and Ireland concerning the exposure of the public to electromagnetic fields. How these policies are implemented in practice was also described. Firstly, the nature of electromagnetic fields and the varied sources that produce them are clarified. Then the exposure limits recommended by the European Union are explained. These limits have been introduced to prevent well-known adverse health effects, such as the stimulation of nerves and the heating of the body or parts of it. In addition, health effects are described for which no conclusive evidence exists, such as a possible increased risk of developing childhood leukaemia and tumours in the head. The five countries investigated (France, the Netherlands, Slovenia, Sweden and the United Kingdom) differ in the way they deal with the European exposure limits. Some countries have translated the European recommendation into binding national legislation. Others have not done so or they apply different limits. Furthermore, the countries investigated differ in their approach to scientific research into the health effects or to monitoring programmes. Moreover, the extent to which citizens are involved in decision-making on the construction of high-voltage overhead power lines and the siting of base stations for mobile communication varies per country. Sometimes citizens are involved in the decision-making process from start to finish, sometimes only at the end or not at all. All the countries invest in some form of structured interaction between government, industry and citizens. In addition, the governments of the countries studied provide the public with information on electromagnetic fields and health, for instance through websites or leaflets.
dc.description.sponsorshipDepartment of Environment
dc.description.sponsorshipCommunity and Local Government of Ireland
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent88 p
dc.format.extent606 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2015-0073
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0073.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0073.pdf
dc.subjectelektromagnetische veldennl
dc.subjectmogelijke gezondheidseffectennl
dc.subjectpraktijk in andere landennl
dc.subjectbeleidsoptiesnl
dc.subjectelectromagnetic fieldsen
dc.subjectpotential health effectsen
dc.subjectpractices in other countriesen
dc.subjectpolicy optionsen
dc.subjectRIVM rapport 2015-0073
dc.titleElectromagnetic Fields in the Irish Contexten
dc.title.alternativeElektromagnetische velden in de Ierse contextnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIRV
dc.date.updated2017-02-20T05:39:15Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:54:32Z
html.description.abstractIn opdracht van de Ierse overheid heeft het RIVM de huidige wetenschappelijke kennis over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden op een rij gezet. De nadruk ligt op de elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen en basisstations voor mobiele telefonie. Daarnaast heeft het RIVM het beleid van vijf Europese landen en Ierland over de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in kaart gebracht. Ook is beschreven hoe dat beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.<br> <br>Allereerst zijn de aard van elektromagnetische velden en de verschillende bronnen die ze produceren toegelicht. Vervolgens zijn de blootstellingslimieten toegelicht die de Europese Unie aanbeveelt. Deze zijn ingesteld om bekende gezondheidseffecten te voorkomen, zoals het prikkelen van zenuwen en het opwarmen van het lichaam of delen daarvan. Ook zijn effecten beschreven waar wel aanwijzingen voor zijn, maar waar geen onomstotelijk bewijs voor bestaat, zoals een mogelijk verhoogde kans op leukemie bij kinderen en tumoren in het hoofd.<br> <br>De vijf onderzochte landen, te weten Frankrijk, Nederland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, verschillen onder andere in de manier waarop ze omgaan met de Europese blootstellingslimieten. Sommige hebben de Europese aanbevelingen hiervoor vertaald naar bindende nationale wetgeving. Andere hebben dat niet gedaan of hanteren andere grenzen. De onderzochte landen hechten ook in verschillende mate aan wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten of monitoringprogramma's. Ook verschilt de mate waarin burgers betrokken zijn bij besluitvorming over de aanleg van hoogspanningslijnen en de plaatsing van basisstations voor mobiele telefonie. Soms zijn burgers van een land van begin tot het eind bij het besluitvormingsproces betrokken, soms alleen aan het einde, en soms helemaal niet.<br> <br>De vijf landen investeren wel allemaal in een vorm van gestructureerde interactie tussen overheid, industrie en burgers. Een andere overeenkomst is dat de overheden de bevolking voorzien van informatie over elektromagnetische velden en gezondheid, bijvoorbeeld via websites of folders.<br>
html.description.abstractThe Irish Government commissioned the National Institute for Public Health and the Environment of the Netherlands (RIVM) to report on the current scientific knowledge on the possible health effects of exposure to electromagnetic fields. The focus of the report was on electromagnetic fields from high-voltage overhead power lines and from base stations for mobile telecommunication. In addition, RIVM investigated the policies of five European countries and Ireland concerning the exposure of the public to electromagnetic fields. How these policies are implemented in practice was also described.<br> <br>Firstly, the nature of electromagnetic fields and the varied sources that produce them are clarified. Then the exposure limits recommended by the European Union are explained. These limits have been introduced to prevent well-known adverse health effects, such as the stimulation of nerves and the heating of the body or parts of it. In addition, health effects are described for which no conclusive evidence exists, such as a possible increased risk of developing childhood leukaemia and tumours in the head.<br> <br>The five countries investigated (France, the Netherlands, Slovenia, Sweden and the United Kingdom) differ in the way they deal with the European exposure limits. Some countries have translated the European recommendation into binding national legislation. Others have not done so or they apply different limits. Furthermore, the countries investigated differ in their approach to scientific research into the health effects or to monitoring programmes. Moreover, the extent to which citizens are involved in decision-making on the construction of high-voltage overhead power lines and the siting of base stations for mobile communication varies per country. Sometimes citizens are involved in the decision-making process from start to finish, sometimes only at the end or not at all.<br> <br>All the countries invest in some form of structured interaction between government, industry and citizens. In addition, the governments of the countries studied provide the public with information on electromagnetic fields and health, for instance through websites or leaflets.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2015-0073.pdf
Size:
605.2Kb
Format:
PDF
Description:
Onderzoeksrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record