Show simple item record

dc.contributor.authorCoenen PWHG
dc.contributor.authorvan der Maas CWM
dc.contributor.authorZijlema PJ
dc.contributor.authorArets EJMM
dc.contributor.authorBaas K
dc.contributor.authorvan den Berghe ACWM
dc.contributor.authorNijkamp MM
dc.contributor.authorvan Huis EP
dc.contributor.authorGeilenkirchen G
dc.contributor.authorVersluijs CW
dc.contributor.authorte Molder R
dc.contributor.authorDröge R
dc.contributor.authorMontfoort JA
dc.contributor.authorPeek CJ
dc.contributor.authorVonk J
dc.contributor.authorOude Voshaar S
dc.date.accessioned2017-02-20T08:06:18
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier2016-0047
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/617991nl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/617991nl
dc.descriptionalleen digitaal verschenenen
dc.description.abstractIn 2014 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland met ongeveer 4 procent gedaald ten opzichte van de emissie in 2013. Deze daling komt vooral doordat er als gevolg van de relatief warme winter minder brandstof is gebruikt. De totale emissie van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2014 187,1 miljard kilogram (megaton of teragram). Ten opzichte van het zogeheten Kyoto-basisjaar (223,8 miljard kilogram CO2-equivalenten) is dit een afname van ongeveer 16,4 procent. Dit basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyoto-protocol als referentie voor de uitstoot van broeikasgassen. De afname in de broeikasgasemissies wordt voor het grootste deel (78 procent) veroorzaakt doordat de emissies van methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen (CH4, N2O en F-gassen) afnemen. De CO2-uitstoot is beduidend minder afgenomen (-3 procent ten opzichte van het basisjaar 1990). Dit blijkt uit een inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM jaarlijks op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2016 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissiecijfers uit brandstoffen zijn in absolute zin gewijzigd ten opzichte van eerdere rapportages om de Nederlandse cijfers beter te laten aansluiten bij de internationale definities. De inventarisatie bevat verder trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2014, een analyse van belangrijkste emissiebronnen ('sleutelbronnen'), evenals de onzekerheid in hun emissies. Daarnaast zijn in de inventarisatie de gebruikte berekeningsmethoden beschreven, evenals databronnen en gebruikte emissiefactoren. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers door de Nederlandse Emissieregistratie.
dc.description.abstractTotal greenhouse gas (GHG) emissions from the Netherlands in 2014 decreased by approximately 4.1%, compared with 2013 emissions. This decrease was mainly the result of decreased fuel combustion in all sectors as a result of the mild winter. In 2014, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 187.1 Tg CO2 eq. This is approximately 16.4% below the emissions in the base year2 (223.8 Tg CO2 eq). This report documents the Netherlands' 2016 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report includes explanations of observed trends in emissions; an assessment of the sources with the highest contribution to the national emissions (key sources) and the uncertainty in their emissions; an itemization of methods, data sources and emission factors (EFs) applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.
dc.description.sponsorshipDirectorate-General for the Environment and International Affairs
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent352 p
dc.format.extent9512 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 2016-0047
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0047.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0047.pdf
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjecttrendsnl
dc.subjectmethodieknl
dc.subjectklimaatnl
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectemissionsen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectclimateen
dc.subjectRVM report 2016-0047en
dc.titleGreenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2014 : National Inventory Report 2016en
dc.title.alternativeEmissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2014nl
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentL&E
dc.date.updated2017-02-20T07:06:18Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:48:56Z
html.description.abstractIn 2014 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland met ongeveer 4 procent gedaald ten opzichte van de emissie in 2013. Deze daling komt vooral doordat er als gevolg van de relatief warme winter minder brandstof is gebruikt.<br> <br>De totale emissie van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2014 187,1 miljard kilogram (megaton of teragram). Ten opzichte van het zogeheten Kyoto-basisjaar (223,8 miljard kilogram CO2-equivalenten) is dit een afname van ongeveer 16,4 procent. Dit basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyoto-protocol als referentie voor de uitstoot van broeikasgassen. De afname in de broeikasgasemissies wordt voor het grootste deel (78 procent) veroorzaakt doordat de emissies van methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen (CH4, N2O en F-gassen) afnemen. De CO2-uitstoot is beduidend minder afgenomen (-3 procent ten opzichte van het basisjaar 1990).<br> <br>Dit blijkt uit een inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM jaarlijks op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2016 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissiecijfers uit brandstoffen zijn in absolute zin gewijzigd ten opzichte van eerdere rapportages om de Nederlandse cijfers beter te laten aansluiten bij de internationale definities.<br> <br>De inventarisatie bevat verder trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2014, een analyse van belangrijkste emissiebronnen ('sleutelbronnen'), evenals de onzekerheid in hun emissies. Daarnaast zijn in de inventarisatie de gebruikte berekeningsmethoden beschreven, evenals databronnen en gebruikte emissiefactoren. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers door de Nederlandse Emissieregistratie.<br>
html.description.abstractTotal greenhouse gas (GHG) emissions from the Netherlands in 2014 decreased by approximately 4.1%, compared with 2013 emissions. This decrease was mainly the result of decreased fuel combustion in all sectors as a result of the mild winter.<br> <br>In 2014, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 187.1 Tg CO2 eq. This is approximately 16.4% below the emissions in the base year2 (223.8 Tg CO2 eq).<br> <br>This report documents the Netherlands' 2016 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.<br> <br>The report includes explanations of observed trends in emissions; an assessment of the sources with the highest contribution to the national emissions (key sources) and the uncertainty in their emissions; an itemization of methods, data sources and emission factors (EFs) applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2016-0047.pdf
Size:
9.288Mb
Format:
PDF
Description:
Onderzoeksrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record