Show simple item record

dc.contributor.authorHagens W
dc.contributor.authorBogers R
dc.contributor.authorPutman E
dc.date.accessioned2017-02-20T07:09:19
dc.date.issued2016-11-16
dc.identifier2016-0132
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620781nl
dc.description.abstractHet RIVM heeft verkennend onderzocht welke informatie in openbare literatuur beschikbaar is over de samenstelling van isolatiematerialen en welke stoffen eruit kunnen vrijkomen. Over de precieze samenstelling blijkt weinig te vinden in de openbare literatuur. Het is daarom met de gevonden gegevens niet mogelijk te bepalen aan welke stoffen en in welke mate mensen die met isolatiematerialen werken blootgesteld worden, en dus of er sprake is van een risico voor hun gezondheid. Hetzelfde geldt voor bewoners van gebouwen waarin het wordt gebruikt. Uit voorzorg is het dan ook vooral belangrijk om bij het plaatsen van het isolatiemateriaal de veiligheidsvoorschriften van het product te volgen en de juiste beschermende maatregelen te nemen. Daarnaast is het van belang om geïsoleerde woningen goed te ventileren. Door een woning te isoleren verandert namelijk de luchtcirculatie en de ventilatiecapaciteit, wat het binnenmilieu negatief kan beïnvloeden. Voor een gezond binnenmilieu kan het daarom nodig zijn bestaande ventilatievoorzieningen na isolatie aan te passen. De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn tijdens een workshop in december 2015 besproken met belanghebbenden (de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), brancheorganisaties van producenten van isolatiematerialen, professionals uit de gezondheidszorg, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, TNO en een organisatie van consumenten die gezondheidsklachten kregen nadat isolatiemateriaal in hun woning is aangebracht). De standpunten van deze partijen zijn overgenomen in dit rapport.
dc.description.abstractIn an exploratory study, RIVM has investigated which information is available in open source literature on the composition of thermal insulation materials and on which substances may be released from them. Little information seems to be available in open source literature on the precise composition of these materials. Therefore, given the available information, it is not possible to determine to which substances and to what extent people who work with insulation materials are exposed to them, and whether there is a risk to their health. The same applies to occupants of buildings in which these materials are used. As a precaution, it is therefore particularly important to follow the safety instructions of the product when applying the insulation material and to take the appropriate protective measures. In addition, it is important to ventilate well in insulated homes. When a home is insulated, this leads to changes in air circulation and ventilation capacity, which can negatively affect the indoor air quality. For a healthy indoor environment, it may therefore be necessary to adjust existing ventilation systems after insulation. The results of this literature study were discussed at a workshop in December 2015 with stakeholders (the Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) and the Ministry of Interior and Kingdom Relations (BZK), associations of producers of insulation materials, health professionals, the public information organisation Milieu Centraal, TNO and an organisation of consumers who experienced health complaints after their homes were insulated). The opinions of these parties have been included in this report.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent26 p
dc.format.extent327 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2016-0132
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0132.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0132.pdf
dc.subjectisolatienl
dc.subjectisolatiemateriaalnl
dc.subjectbinnenmilieunl
dc.subjectinsulationen
dc.subjectthermal insulation materialsen
dc.subjectindoor environmenten
dc.subjectRIVM rapport 2016-0132nl
dc.titleIsolatiematerialen en gezondheid : Een verkenningnl
dc.title.alternativeThermal insulation materials and health : An exploratory studyen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentMNS
dc.date.updated2017-02-20T06:09:19Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:32:52Z
html.description.abstractHet RIVM heeft verkennend onderzocht welke informatie in openbare literatuur beschikbaar is over de samenstelling van isolatiematerialen en welke stoffen eruit kunnen vrijkomen. Over de precieze samenstelling blijkt weinig te vinden in de openbare literatuur. Het is daarom met de gevonden gegevens niet mogelijk te bepalen aan welke stoffen en in welke mate mensen die met isolatiematerialen werken blootgesteld worden, en dus of er sprake is van een risico voor hun gezondheid. Hetzelfde geldt voor bewoners van gebouwen waarin het wordt gebruikt. <br> <br>Uit voorzorg is het dan ook vooral belangrijk om bij het plaatsen van het isolatiemateriaal de veiligheidsvoorschriften van het product te volgen en de juiste beschermende maatregelen te nemen. Daarnaast is het van belang om geïsoleerde woningen goed te ventileren. Door een woning te isoleren verandert namelijk de luchtcirculatie en de ventilatiecapaciteit, wat het binnenmilieu negatief kan beïnvloeden. Voor een gezond binnenmilieu kan het daarom nodig zijn bestaande ventilatievoorzieningen na isolatie aan te passen. <br> <br>De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn tijdens een workshop in december 2015 besproken met belanghebbenden (de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), brancheorganisaties van producenten van isolatiematerialen, professionals uit de gezondheidszorg, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, TNO en een organisatie van consumenten die gezondheidsklachten kregen nadat isolatiemateriaal in hun woning is aangebracht). De standpunten van deze partijen zijn overgenomen in dit rapport. <br>
html.description.abstractIn an exploratory study, RIVM has investigated which information is available in open source literature on the composition of thermal insulation materials and on which substances may be released from them. Little information seems to be available in open source literature on the precise composition of these materials. Therefore, given the available information, it is not possible to determine to which substances and to what extent people who work with insulation materials are exposed to them, and whether there is a risk to their health. The same applies to occupants of buildings in which these materials are used. <br> <br>As a precaution, it is therefore particularly important to follow the safety instructions of the product when applying the insulation material and to take the appropriate protective measures. In addition, it is important to ventilate well in insulated homes. When a home is insulated, this leads to changes in air circulation and ventilation capacity, which can negatively affect the indoor air quality. For a healthy indoor environment, it may therefore be necessary to adjust existing ventilation systems after insulation. <br> <br>The results of this literature study were discussed at a workshop in December 2015 with stakeholders (the Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) and the Ministry of Interior and Kingdom Relations (BZK), associations of producers of insulation materials, health professionals, the public information organisation Milieu Centraal, TNO and an organisation of consumers who experienced health complaints after their homes were insulated). The opinions of these parties have been included in this report. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2016-0132.pdf
Size:
326.4Kb
Format:
PDF
Description:
Report

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record