Show simple item record

dc.contributor.authorBerkhout H
dc.contributor.authorvan Langen M
dc.date.accessioned2017-04-04T09:52:13Z
dc.date.available2017-04-04T09:52:13Z
dc.date.issued2017-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620818
dc.description.abstractDe overheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en samenvoegen. Hiervoor worden de gegevens over de leefomgeving samengevoegd in één centraal systeem, het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen het DSO brengen overheden informatie voor vergunningverlening en ruimtelijke planvorming samen in zogenoemde informatiehuizen (lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval). De informatiehuizen leveren de informatie die de aanvrager nodig heeft over wet- en regelgeving, plannen en initiatieven en het milieu. Dit wordt weergegeven in 'informatieproducten', zoals gestructureerde data, kaarten, foto's of teksten. De informatieproducten mogen alleen worden gebruikt als ze beschikbaar, bruikbaar en juridisch bestendig zijn (3B's). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat moeilijk is om in algemene zin voor alle domeinen dezelfde kwaliteitseisen voor informatieproducten te gebruiken. In de praktijk zullen de kwaliteitseisen per informatieproduct verschillen, bijvoorbeeld omdat verschillende onzekerheidsmarges worden geaccepteerd of de wet bepaalde eisen stelt. Om de drie B's toch verder te kunnen concretiseren, moet duidelijk zijn voor welk doel de gebruiker/aanvrager de informatie nodig heeft, bijvoorbeeld voor planvorming, vergunningverlening of toezicht en handhaving. Vandaaruit kunnen de experts van de informatiehuizen bepalen welke gegevens nodig zijn en kunnen kwaliteitseisen voor de informatieproducten worden opgesteld. Aanbevolen is om de informatiehuizen te betrekken bij het opstellen van de gebruikerseisen voor de informatieproducten en de bijbehorende kwaliteitseisen. Er zijn grote overeenkomsten tussen de informatiehuizen en verwante gegevensstelsels wat betreft de aard, complexiteit en speelveld. Het is raadzaam om verder te onderzoeken hoe deze stelsels omgaan met kwaliteitseisen en daar waar mogelijk bij aan te sluiten. Er wordt hierbij vooral aan het stelsel van basisregistraties gedacht. Het RIVM onderzocht wat nodig is om de kwaliteitseisen van informatieproducten verder te concretiseren en geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Een aantal van deze aanbevelingen zijn inmiddels geïmplementeerd
dc.description.abstractWith the introduction of the Environmental Planning Act, the Dutch government is attempting to simplify and merge the legislation for planning projects. The act will be supported by a single digital information system containing environmental information: "het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)". The information provided by national and local governmental authorities to be used for issuing permits and spatial planning, is collected in so-called "information houses" (air, water, noise, nature, external security, space, construction, cultural heritage, soil and waste). These "information houses" provide information on laws and regulations, plans and initiatives, and environmental data to facilitate procedures for environmental permits or planning projects. "Information products" can be provided in the form of structured data, maps, images or texts. Information products are only available in the DSO if quality requirements for availability, usability and consistency (3B's) are met. The RIVM shows that it is hard to use the same general quality objectives for all "information products". User requirements and those imposed by legislation should be investigated as the required data quality depends on these. As the information houses play a major role in the development of information products, we recommend using them when drafting user requirements for information products and determining the quality criteria. Information houses are similar to existing basisregistraties (key registries) regarding their nature, complexity and the playing field. It is therefore advisable to model organizational and legal instruments based on these registries. The RIVM has investigated ways to obtain quality requirements for information products and has provided a number of recommendations. A number of these have been recently implement
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&Mnl
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2016-0091nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0091.pdf
dc.subjectomgevingswetnl
dc.subjectbeschikbaarnl
dc.subjectbruikbaarnl
dc.subjectbestendignl
dc.subjectdata kwaliteitnl
dc.subjectDigitaal Stelsel Omgevingswetnl
dc.subjectDSOnl
dc.subjectgebruikerseisennl
dc.subjectEnvironmental Planning Acten
dc.subjectdata qualityen
dc.subjectRIVM rapport 2016-0091nl
dc.titleOmgevingswet: Aanbevelingen voor verdere concretisering kwaliteitscriteria (3 B's) : Kwaliteitseisen in het digitaal stelsel omgevingswetnl
dc.title.alternativeEnvironmental Planning Act: Recommendations to formulate quality objectives (3 B's) : Quality requirements within the digital system supporting the Environmental Planning Acten
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentLKG
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:32:50Z
html.description.abstractDe overheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en samenvoegen. Hiervoor worden de gegevens over de leefomgeving samengevoegd in één centraal systeem, het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen het DSO brengen overheden informatie voor vergunningverlening en ruimtelijke planvorming samen in zogenoemde informatiehuizen (lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval). <br> <br>De informatiehuizen leveren de informatie die de aanvrager nodig heeft over wet- en regelgeving, plannen en initiatieven en het milieu. Dit wordt weergegeven in 'informatieproducten', zoals gestructureerde data, kaarten, foto's of teksten. De informatieproducten mogen alleen worden gebruikt als ze beschikbaar, bruikbaar en juridisch bestendig zijn (3B's). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat moeilijk is om in algemene zin voor alle domeinen dezelfde kwaliteitseisen voor informatieproducten te gebruiken. <br> <br>In de praktijk zullen de kwaliteitseisen per informatieproduct verschillen, bijvoorbeeld omdat verschillende onzekerheidsmarges worden geaccepteerd of de wet bepaalde eisen stelt. Om de drie B's toch verder te kunnen concretiseren, moet duidelijk zijn voor welk doel de gebruiker/aanvrager de informatie nodig heeft, bijvoorbeeld voor planvorming, vergunningverlening of toezicht en handhaving. Vandaaruit kunnen de experts van de informatiehuizen bepalen welke gegevens nodig zijn en kunnen kwaliteitseisen voor de informatieproducten worden opgesteld. Aanbevolen is om de informatiehuizen te betrekken bij het opstellen van de gebruikerseisen voor de informatieproducten en de bijbehorende kwaliteitseisen. <br> <br>Er zijn grote overeenkomsten tussen de informatiehuizen en verwante gegevensstelsels wat betreft de aard, complexiteit en speelveld. Het is raadzaam om verder te onderzoeken hoe deze stelsels omgaan met kwaliteitseisen en daar waar mogelijk bij aan te sluiten. Er wordt hierbij vooral aan het stelsel van basisregistraties gedacht. <br> <br>Het RIVM onderzocht wat nodig is om de kwaliteitseisen van informatieproducten verder te concretiseren en geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Een aantal van deze aanbevelingen zijn inmiddels geïmplementeerd
html.description.abstractWith the introduction of the Environmental Planning Act, the Dutch government is attempting to simplify and merge the legislation for planning projects. The act will be supported by a single digital information system containing environmental information: "het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)". The information provided by national and local governmental authorities to be used for issuing permits and spatial planning, is collected in so-called "information houses" (air, water, noise, nature, external security, space, construction, cultural heritage, soil and waste). <br> <br>These "information houses" provide information on laws and regulations, plans and initiatives, and environmental data to facilitate procedures for environmental permits or planning projects. "Information products" can be provided in the form of structured data, maps, images or texts. Information products are only available in the DSO if quality requirements for availability, usability and consistency (3B's) are met. The RIVM shows that it is hard to use the same general quality objectives for all "information products". <br> <br>User requirements and those imposed by legislation should be investigated as the required data quality depends on these. As the information houses play a major role in the development of information products, we recommend using them when drafting user requirements for information products and determining the quality criteria. <br> <br>Information houses are similar to existing basisregistraties (key registries) regarding their nature, complexity and the playing field. It is therefore advisable to model organizational and legal instruments based on these registries. <br> <br>The RIVM has investigated ways to obtain quality requirements for information products and has provided a number of recommendations. A number of these have been recently implement


Files in this item

Thumbnail
Name:
2016-0091.pdf
Size:
1016.Kb
Format:
PDF
Description:
Report

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record