Show simple item record

dc.contributor.authorLolkema DE
dc.contributor.authorGruijter DG de
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.date.accessioned20200421
dc.date.available2017-05-24T11:45:12Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620860
dc.description.abstractMet de Omgevingswet komt er één integrale wet om de fysieke leefomgeving te beschermen en effectief te gebruiken. De Omgevingswet beoogt onder andere de besluitvorming te versnellen en te verbeteren. Het gebruik van de Omgevingswet zal worden ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om de besluitvorming te kunnen versnellen en verbeteren, is het van belang dat alle gegevens over de fysieke leefomgeving zowel eenvoudig beschikbaar als consistent zijn. Gegevens over wegverkeer vormen een belangrijke bron voor de domeinen Lucht en Geluid binnen de fysieke leefomgeving. Het is dan ook essentieel dat via het DSO consistente wegverkeersgegevens beschikbaar komen. Om dit te realiseren heeft het RIVM - vanuit haar verantwoordelijkheid voor de domeinen Lucht en Geluid binnen het DSO - een verkenning uitgevoerd. Het RIVM heeft de verkenning uitgevoerd samen met gebruikers en bronhouders. Deze partijen constateren dat het belangrijk is om de wegverkeersgegevens (zowel over het gebruik als eigenschappen van de weg) beter beschikbaar, toegankelijk en consistent te maken. Dit versterkt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de juridische houdbaarheid van beslissingen. Ook verbetert het een integrale afweging van beslissingen over de leefomgeving. Alle partijen hebben aangegeven gezamenlijk aan verbetering te willen werken. Op basis van de verkenning heeft het RIVM een advies opgesteld, waarin een voorlopig streefbeeld en de vervolgstappen zijn geformuleerd om consistente, landsdekkende wegverkeersgegevens te realiseren.
dc.description.abstractThe Environment and Planning Act [Omgevingswet] brings us one integral environmental law to protect and effectively plan the living environment. Amongst others, the Environmental and Planning Act means to accelerate and improve decision making. This proces will be supported by the Digital System for the Environment and Planning Act (DSO). To accelerate and improve decision making, it is important that all data regarding the living environment are easy accessible as well as consistent. Data on road traffic are an important source for the domains air and noise within the living environment. It is therefore essential that consistent road trafic data are made available via the Digital System for the Environment and Planning Act. To realise this, RIVM, responsible for the domains air and noise in the Digital System for the Environment and Planning Act, made an investigation. In the investigation, RIVM involved both users and source data owners. These parties acknowledge the importance of improving the availibility, accessibility and consistency of road traffic data (both the use of roads as well as the properties of the roads). This enforces the legal tenability of decisions when the Environmental and Planning Act is inforced. Also, it improves a proper weighing up of decisions relating to the living environment. All parties indicated the will to work together on improvement. Based on the investigation, RIVM has drawn up specific recommendations with a temporary envisaged objective and follow-up steps to realize consistent nationwide road traffic data.
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&Mnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2016-0146nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0146.pdf
dc.subjectwegverkeersgegevensnl
dc.subjectDigitaal Stelsel Omgevingswetnl
dc.subjectInformatiehuis Geluidnl
dc.subjectInformatiehuis Luchtnl
dc.subjectgenerieke gegevensverzamelingennl
dc.subjectroad traffic dataen
dc.subjectDigital System for the Environment and Planning Acten
dc.subjectNoise information houseen
dc.subjectAir information houseen
dc.subjectGeneric data setsen
dc.subjectRIVM rapport 2016-0146nl
dc.titleVerkenning & Advies Wegverkeersgegevens DSOnl
dc.title.alternativeDSO Road Traffic Data Report & Adviceen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentDMO
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:04:09Z
html.description.abstractMet de Omgevingswet komt er één integrale wet om de fysieke leefomgeving te beschermen en effectief te gebruiken. De Omgevingswet beoogt onder andere de besluitvorming te versnellen en te verbeteren. Het gebruik van de Omgevingswet zal worden ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).<br> <br>Om de besluitvorming te kunnen versnellen en verbeteren, is het van belang dat alle gegevens over de fysieke leefomgeving zowel eenvoudig beschikbaar als consistent zijn. Gegevens over wegverkeer vormen een belangrijke bron voor de domeinen Lucht en Geluid binnen de fysieke leefomgeving. Het is dan ook essentieel dat via het DSO consistente wegverkeersgegevens beschikbaar komen. Om dit te realiseren heeft het RIVM - vanuit haar verantwoordelijkheid voor de domeinen Lucht en Geluid binnen het DSO - een verkenning uitgevoerd. Het RIVM heeft de verkenning uitgevoerd samen met gebruikers en bronhouders.<br> <br>Deze partijen constateren dat het belangrijk is om de wegverkeersgegevens (zowel over het gebruik als eigenschappen van de weg) beter beschikbaar, toegankelijk en consistent te maken. Dit versterkt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de juridische houdbaarheid van beslissingen. Ook verbetert het een integrale afweging van beslissingen over de leefomgeving. Alle partijen hebben aangegeven gezamenlijk aan verbetering te willen werken.<br> <br>Op basis van de verkenning heeft het RIVM een advies opgesteld, waarin een voorlopig streefbeeld en de vervolgstappen zijn geformuleerd om consistente, landsdekkende wegverkeersgegevens te realiseren.
html.description.abstractThe Environment and Planning Act [Omgevingswet] brings us one integral environmental law to protect and effectively plan the living environment. Amongst others, the Environmental and Planning Act means to accelerate and improve decision making. This proces will be supported by the Digital System for the Environment and Planning Act (DSO). To accelerate and improve decision making, it is important that all data regarding the living environment are easy accessible as well as consistent. Data on road traffic are an important source for the domains air and noise within the living environment. It is therefore essential that consistent road trafic data are made available via the Digital System for the Environment and Planning Act. To realise this, RIVM, responsible for the domains air and noise in the Digital System for the Environment and Planning Act, made an investigation. In the investigation, RIVM involved both users and source data owners. These parties acknowledge the importance of improving the availibility, accessibility and consistency of road traffic data (both the use of roads as well as the properties of the roads). This enforces the legal tenability of decisions when the Environmental and Planning Act is inforced. Also, it improves a proper weighing up of decisions relating to the living environment. All parties indicated the will to work together on improvement. Based on the investigation, RIVM has drawn up specific recommendations with a temporary envisaged objective and follow-up steps to realize consistent nationwide road traffic data.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2016-0146.pdf
Size:
1016.Kb
Format:
PDF
Description:
Onderzoeksrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record