Show simple item record

dc.contributor.authorHogenbirk R
dc.date.accessioned20200416
dc.date.available2017-06-30T13:15:59Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2017-0075
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620881
dc.description.abstractHet RIVM-CIb verstrekt in 2018 namens het ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport subsidies op het gebied van infectieziekte-bestrijding en/of seksuele gezondheid. Bij dergelijke subsidieaanvragen moet worden voldaan aan de algemene, inhoudelijke en procedurele uitgangspunten en criteria, die in dit Subsidiekader RIVM-CIb 2018 zijn beschreven. Momenteel verstrekt het RIVM-CIb subsidie op het gebied van seksuele gezondheid aan Soa Aids Nederland, Rutgers, Hiv Vereniging Nederland en Stichting Hiv Monitoring. Op het gebied van antibioticaresistentie gebeurt dat aan Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en op het gebied van tuberculose aan KNCV Tuberculosefonds. Deze organisaties ontvangen deze subsidies al langere tijd. Een belangrijk aspect van deze subsidies is dat de desbetreffende kenniscentra hiermee mede in stand worden gehouden. Het subsidieprogramma van het RIVM-CIb is open van karakter. Dit betekent dat ook andere organisaties een aanvraag tot subsidieverlening kunnen indienen. Dit kan zowel een instellings- als een projectsubsidie zijn.
dc.description.abstractIn 2018, the Centre for Infectious Disease Control (RIVM-CIb) of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) will grant subsidies for projects in the area of infectious disease control and/or sexual health on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Applications for these subsidies must meet the general, substantive and procedural criteria set out in this document. RIVM-CIb is currently providing subsidies for sexual health projects to Soa Aids Nederland, Rutgers, the Dutch HIV Association (HVN), and the Dutch HIV Monitoring Foundation (SHM). The Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) receives subsidies for projects devoted to antibiotic resistance, and the KNCV Tuberculosis Foundation receives subsidies for activities aimed at combating tuberculosis. These organisations have been subsidised for a considerable period of time. An important aim of granting subsidies is to help support the relevant knowledge centres. RIVM-CIb's subsidy programme has an open character, meaning that other organisations may also submit applications for either an institutional (core-funding) subsidy or a project subsidy.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWSnl
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2017-0075nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0075.pdf
dc.subjectsubsidieverstrekkingnl
dc.subject2018nl
dc.subjectseksuele gezondheidnl
dc.subjectanti-bioticaresistentie en zorggerelateerde infectiesnl
dc.subjecttuberculosenl
dc.subjectvirale hepatitis B en Cnl
dc.subjectsubsidy programmeen
dc.subjectsexual healthen
dc.subjectantibiotic resistance and healthcare-associated infectionsen
dc.subjecttuberculosisen
dc.subjectviral hepatitis B and Cen
dc.subjectRIVM rapport 2017-0075nl
dc.titleSubsidiekader RIVM-CIb 2018nl
dc.title.alternativeSubsidy framework RIVM-CIb 2018en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentRGI
dc.contributor.divisionI&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:52:50Z
html.description.abstractHet RIVM-CIb verstrekt in 2018 namens het ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport subsidies op het gebied van infectieziekte-bestrijding en/of seksuele gezondheid. Bij dergelijke subsidieaanvragen moet worden voldaan aan de algemene, inhoudelijke en procedurele uitgangspunten en criteria, die in dit Subsidiekader RIVM-CIb 2018 zijn beschreven.<br> <br>Momenteel verstrekt het RIVM-CIb subsidie op het gebied van seksuele gezondheid aan Soa Aids Nederland, Rutgers, Hiv Vereniging Nederland en Stichting Hiv Monitoring. Op het gebied van antibioticaresistentie gebeurt dat aan Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en op het gebied van tuberculose aan KNCV Tuberculosefonds. Deze organisaties ontvangen deze subsidies al langere tijd. Een belangrijk aspect van deze subsidies is dat de desbetreffende kenniscentra hiermee mede in stand worden gehouden.<br> <br>Het subsidieprogramma van het RIVM-CIb is open van karakter. Dit betekent dat ook andere organisaties een aanvraag tot subsidieverlening kunnen indienen. Dit kan zowel een instellings- als een projectsubsidie zijn.<br>
html.description.abstractIn 2018, the Centre for Infectious Disease Control (RIVM-CIb) of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) will grant subsidies for projects in the area of infectious disease control and/or sexual health on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Applications for these subsidies must meet the general, substantive and procedural criteria set out in this document.<br> <br>RIVM-CIb is currently providing subsidies for sexual health projects to Soa Aids Nederland, Rutgers, the Dutch HIV Association (HVN), and the Dutch HIV Monitoring Foundation (SHM). The Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) receives subsidies for projects devoted to antibiotic resistance, and the KNCV Tuberculosis Foundation receives subsidies for activities aimed at combating tuberculosis. These organisations have been subsidised for a considerable period of time. An important aim of granting subsidies is to help support the relevant knowledge centres.<br> <br>RIVM-CIb's subsidy programme has an open character, meaning that other organisations may also submit applications for either an institutional (core-funding) subsidy or a project subsidy.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
2017-0075.pdf
Size:
469.1Kb
Format:
PDF
Description:
briefrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record