Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Schaaf M
dc.contributor.authorFolkertsma E
dc.contributor.authorvan Dillen T
dc.date.accessioned20200420
dc.date.available2017-11-13T08:30:17Z
dc.date.issued2017-11-06
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2017-0046
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620935
dc.description.abstractDoor het gebruik van radioactieve materialen kunnen mensen worden blootgesteld aan ioniserende straling. Aangezien deze blootstelling risico's voor de gezondheid met zich meebrengt, zijn voor deze handelingen regels en voorschriften opgesteld. De grootte van het risico is afhankelijk van de blootstelling. Bij een geringe blootstelling kan vrijstelling van deze regels en voorschriften worden verleend ('generieke vrijstelling en vrijgave'). Nieuwe Europese voorschriften hiervoor worden momenteel met zo weinig mogelijk aanpassingen ('beleidsarm') overgenomen in de Nederlandse regelgeving. Als gevolg van de beleidsarme implementatie van deze vernieuwde regelgeving wordt het aantal nucliden waarvoor grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave bestaan, in de Nederlandse regelgeving teruggebracht van circa 800 naar circa 300. Dit komt doordat Nederland in de huidige regelgeving - op verzoek van stakeholders - in het verleden grenswaarden voor een groot aantal nucliden heeft toegevoegd. Stakeholders willen graag dat de voor de door de implementatie vervallende nucliden grenswaarden blijven bestaan. Het RIVM heeft daarom op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gezocht naar grenswaarden die de huidige kunnen vervangen en tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe Europese voorschriften. Deze grenswaarden kunnen door de minister van Infrastructuur en Milieu worden opgenomen in een ministeriële regeling.
dc.description.abstractThe use of radioactive materials can lead to exposure of individuals to ionising radiation. Due to the fact that exposure results in health risks, these practices are subject to rules and regulations. The degree of risk depends upon the level of exposure. Materials that cause very low radiological risks can be exempted from these rules and regulations ('generic exemption and clearance'). At present, new European regulations on this subject are being implemented into Dutch legislation, according to a "minimum additional national requirements approach" ('minimal implementation'). As a result of this 'minimal implementation' of these updated regulations, the number of nuclides for which exemption and clearance levels exist will be reduced from approximately 800 to approximately 300. This is a consequence of the fact that the Netherlands - as requested by stakeholders - in the past introduced exemption and clearance levels for a large number of additional nuclides in current legislation. Stakeholders have indicated that these levels should be maintained for the nuclides that are not covered under the new regulations. Accordingly, at the request of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS), RIVM has investigated exemption and clearance levels that can replace the present ones and comply with the new European regulations. These exemption and clearance levels can be included in a ministerial decree by the minister for Infrastructure and the Environment.
dc.description.sponsorshipAutoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)nl
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2017-0046nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0046.pdf
dc.subjectvrijstellingnl
dc.subjectvrijgavenl
dc.subjectgrenswaardennl
dc.subject2013/59/Euratomen
dc.subjectexemptionen
dc.subjectclearanceen
dc.subjectthreshold limit vlauesen
dc.subjectRIVM rapport 2017-0046nl
dc.titleGrenswaarden voor generieke vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratomnl
dc.title.alternativeGeneric exemption and clearance levels for radioactive materials : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratomen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentM&M
dc.contributor.divisionVLH
refterms.dateFOA2018-12-13T11:15:22Z
html.description.abstractDoor het gebruik van radioactieve materialen kunnen mensen worden blootgesteld aan ioniserende straling. Aangezien deze blootstelling risico's voor de gezondheid met zich meebrengt, zijn voor deze handelingen regels en voorschriften opgesteld. De grootte van het risico is afhankelijk van de blootstelling. Bij een geringe blootstelling kan vrijstelling van deze regels en voorschriften worden verleend ('generieke vrijstelling en vrijgave'). Nieuwe Europese voorschriften hiervoor worden momenteel met zo weinig mogelijk aanpassingen ('beleidsarm') overgenomen in de Nederlandse regelgeving. Als gevolg van de beleidsarme implementatie van deze vernieuwde regelgeving wordt het aantal nucliden waarvoor grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave bestaan, in de Nederlandse regelgeving teruggebracht van circa 800 naar circa 300. Dit komt doordat Nederland in de huidige regelgeving - op verzoek van stakeholders - in het verleden grenswaarden voor een groot aantal nucliden heeft toegevoegd. Stakeholders willen graag dat de voor de door de implementatie vervallende nucliden grenswaarden blijven bestaan. Het RIVM heeft daarom op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gezocht naar grenswaarden die de huidige kunnen vervangen en tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe Europese voorschriften. Deze grenswaarden kunnen door de minister van Infrastructuur en Milieu worden opgenomen in een ministeriële regeling.
html.description.abstractThe use of radioactive materials can lead to exposure of individuals to ionising radiation. Due to the fact that exposure results in health risks, these practices are subject to rules and regulations. The degree of risk depends upon the level of exposure. Materials that cause very low radiological risks can be exempted from these rules and regulations ('generic exemption and clearance'). At present, new European regulations on this subject are being implemented into Dutch legislation, according to a "minimum additional national requirements approach" ('minimal implementation'). As a result of this 'minimal implementation' of these updated regulations, the number of nuclides for which exemption and clearance levels exist will be reduced from approximately 800 to approximately 300. This is a consequence of the fact that the Netherlands - as requested by stakeholders - in the past introduced exemption and clearance levels for a large number of additional nuclides in current legislation. Stakeholders have indicated that these levels should be maintained for the nuclides that are not covered under the new regulations. Accordingly, at the request of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS), RIVM has investigated exemption and clearance levels that can replace the present ones and comply with the new European regulations. These exemption and clearance levels can be included in a ministerial decree by the minister for Infrastructure and the Environment.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2017-0046.pdf
Size:
729.2Kb
Format:
PDF
Description:
briefrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record