Show simple item record

dc.contributor.authorFolkertsma E
dc.contributor.authorvan der Schaaf M
dc.date.accessioned20200420
dc.date.available2017-11-13T11:37:14Z
dc.date.issued2017-11-06
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2017-0042
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620937
dc.description.abstractHet RIVM heeft op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een geactualiseerd overzicht gemaakt van de niet-nucleaire industrieën in Nederland die handelingen uitvoeren met materialen die van nature radioactiviteit bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de olie- en gasindustrie. Radioactiviteit van natuurlijke oorsprong kan zitten in grondstoffen, maar ook in producten, rest- en afvalstoffen. In veel gevallen zijn de concentraties radioactieve stoffen laag, maar in sommige gevallen kan de radioactiviteit zodanig 'ophopen' dat maatregelen nodig zijn om personen (werknemers en de bevolking) te beschermen tegen onbedoelde blootstelling aan straling. Aanleiding voor de uitgevoerde actualisatie zijn nieuwe Europese voorschriften voor het beschermen van mensen tegen bronnen van straling. Op basis van deze actualisatie is op hoofdlijnen bepaald wat de te verwachten gevolgen zijn van deze nieuwe Europese voorschriften. Te denken valt aan bedrijven die door de nieuwe regelgeving in 2018 een (uitgebreidere) vergunning moeten aanvragen. Geconcludeerd wordt dat er over het totaal gezien niet veel wijzigingen zijn maar op individuele materiaalstromen wel. De nieuwe Europese voorschriften moeten uiterlijk 6 februari 2018 zijn opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Als onderdeel van de uitwerking van deze voorschriften is een lijst opgesteld van soorten handelingen waarbij personen kunnen worden blootgesteld aan natuurlijke bronnen van straling.
dc.description.abstractAt the request of the Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS), RIVM has prepared an updated overview of the (types of) non-nuclear industries in the Netherlands that engage in activities involving materials that contain relevant quantities of naturally occurring radioactive materials. In addition, based on this information, the main outlines were determined of the expected consequences of the recent new European regulations regarding the protection against exposure to ionising radiation. Naturally occurring radioactive materials can be present in raw materials as well as in semi-finished products, finished products, residual materials and waste. In many cases, the concentrations of radioactivity are low, but in some cases the radioactivity can 'pile up' to such an extent that measures are required to protect persons (workers and members of the public) against unintended exposure to radiation. The new European regulations must be implemented into the Dutch legal framework by 6 February 2018 at the latest. In addition, member states shall prepare a list of the types of activities that can cause exposure to natural sources of radiation. The list that was prepared for that purpose in 2001 can be updated based on this research.
dc.description.sponsorshipAutoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)nl
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2017-0042nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0042.pdf
dc.subjectnatuurlijke radioactiviteitnl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectradioactiviteit van natuurlijke oorsprongnl
dc.subjectNORMnl
dc.subjectvrijstellingnl
dc.subjectvrijgavenl
dc.subjectbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)nl
dc.subjectrichtlijn 2013/59/Euratomen
dc.subjectnatural radioactivityen
dc.subjectindustryen
dc.subjectradioactivity of natural originen
dc.subjectnaturally occurring radioactive materialen
dc.subjectexemptionsen
dc.subjectclearanceen
dc.subjectguideline 2013/59/Euratomen
dc.subjectbasic safety standardsen
dc.subjectRIVM rapport 2017-0042nl
dc.titleProcessen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratomnl
dc.title.alternativeProcesses involving naturally occurring radioactive materials in the non-nuclear industry in the Netherlands - updated basic information : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratomen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentMSO
dc.contributor.divisionVLH
refterms.dateFOA2018-12-13T10:03:49Z
html.description.abstractHet RIVM heeft op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een geactualiseerd overzicht gemaakt van de niet-nucleaire industrieën in Nederland die handelingen uitvoeren met materialen die van nature radioactiviteit bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de olie- en gasindustrie. Radioactiviteit van natuurlijke oorsprong kan zitten in grondstoffen, maar ook in producten, rest- en afvalstoffen. In veel gevallen zijn de concentraties radioactieve stoffen laag, maar in sommige gevallen kan de radioactiviteit zodanig 'ophopen' dat maatregelen nodig zijn om personen (werknemers en de bevolking) te beschermen tegen onbedoelde blootstelling aan straling. Aanleiding voor de uitgevoerde actualisatie zijn nieuwe Europese voorschriften voor het beschermen van mensen tegen bronnen van straling. Op basis van deze actualisatie is op hoofdlijnen bepaald wat de te verwachten gevolgen zijn van deze nieuwe Europese voorschriften. Te denken valt aan bedrijven die door de nieuwe regelgeving in 2018 een (uitgebreidere) vergunning moeten aanvragen. Geconcludeerd wordt dat er over het totaal gezien niet veel wijzigingen zijn maar op individuele materiaalstromen wel. De nieuwe Europese voorschriften moeten uiterlijk 6 februari 2018 zijn opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Als onderdeel van de uitwerking van deze voorschriften is een lijst opgesteld van soorten handelingen waarbij personen kunnen worden blootgesteld aan natuurlijke bronnen van straling.
html.description.abstractAt the request of the Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS), RIVM has prepared an updated overview of the (types of) non-nuclear industries in the Netherlands that engage in activities involving materials that contain relevant quantities of naturally occurring radioactive materials. In addition, based on this information, the main outlines were determined of the expected consequences of the recent new European regulations regarding the protection against exposure to ionising radiation. Naturally occurring radioactive materials can be present in raw materials as well as in semi-finished products, finished products, residual materials and waste. In many cases, the concentrations of radioactivity are low, but in some cases the radioactivity can 'pile up' to such an extent that measures are required to protect persons (workers and members of the public) against unintended exposure to radiation. The new European regulations must be implemented into the Dutch legal framework by 6 February 2018 at the latest. In addition, member states shall prepare a list of the types of activities that can cause exposure to natural sources of radiation. The list that was prepared for that purpose in 2001 can be updated based on this research.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2017-0042.pdf
Size:
1.829Mb
Format:
PDF
Description:
briefrapport

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record