Show simple item record

dc.contributor.authorGraven C
dc.contributor.authorZeilmaker MJ
dc.contributor.authorvan Gils PF
dc.contributor.authorVerhoeven JK
dc.contributor.authorJongeneel WP
dc.contributor.authorEvers EG
dc.contributor.authorOssendorp BC
dc.date.accessioned20200420
dc.date.issued2018-02-28
dc.identifier.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/621506
dc.description.abstractIn Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Zo mag voedsel zo min mogelijk stoffen bevatten die een gezondheidsrisico vormen. Hiervoor zijn onder andere zogenoemde voedselveiligheidstandaarden ingesteld voor de maximaal toegestane concentraties van stoffen in een product. Voedselveiligheidstandaarden worden voornamelijk op internationaal niveau (EU en wereldwijd) bepaald en zijn getoetst door middel van een wetenschappelijke analyse van de schadelijke effecten van stoffen in voedsel. <br> <br>Ook andere factoren dan schadelijke effecten van stoffen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de voedselveiligheidstandaarden en worden daarom bij de besluitvorming over de standaarden betrokken. Dit gebeurt nu echter niet op een gestandaardiseerde en transparante manier. Een voorbeeld is maatschappelijke bezorgdheid als gevolg van onzekerheid in de wetenschappelijke analyse. Ook kan een grote economische impact van de vastgestelde voedselveiligheidsstandaard worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere prijs. Het RIVM heeft daarom een stappenplan (SEATS) ontwikkeld zodat in de besluitvorming over de voedselveiligheidstandaarden breder wordt gekeken dan alleen naar de schadelijke effecten van stoffen. <br> <br>SEATS combineert een afweging van kosten en baten vanuit een economische invalshoek met maatschappelijke aspecten, zoals risicoperceptie, onzekerheid en vertrouwen. SEATS is voor twee voorbeeldsituaties (lood en pesticiden) uitgewerkt. Er is onderzocht wat de impact is als de voedselveiligheidstandaard wordt verlaagd. Het blijkt dat SEATS goed bruikbaar is. <br>
dc.description.abstractThere are stringent food safety requirements applicable in Europe. The concentration of any substance which could adversely affect our health in food must be as low as possible. To ensure this, food safety standards are set to enforce a maximum permitted concentration of substances in products. Food safety standards are determined mainly at international level (European and worldwide) and their safety is assessed based on scientific analyses of the hazardous effects of substances in food. <br> <br>Factors other than hazardous properties can also influence the level of the food safety standards that are set and are, therefore, included in the decision-making process. Currently, there is no standardized and transparent method for doing this. One such example is the societal concern that is created by uncertainties in the scientific assessment. A large economic impact of the established food safety standards can also be expected, for example, in the form of higher prices. RIVM has, therefore, developed a framework (SEATS) to broaden the decision-making process in regard to food safety standards by including criteria other than just the hazardous properties of substances. <br> <br>SEATS combines a cost benefit analysis with societal concerns like risk perception, uncertainty and trust. SEATS was tested in two case studies (lead and pesticides) in which the impact of lowering the food safety standard was investigated. It was concluded that SEATS works well. <br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent122 p
dc.format.extent1546 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM report 2017-0079
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0079.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0079.pdf
dc.subjectmaatschappelijk economische afwegingnl
dc.subjectchemische voedselveiligheidnl
dc.subjectvoedselveiligheidstandaardennl
dc.subjectsocio-economic assessmenten
dc.subjectchemical food safetyen
dc.subjectfood safety standardsen
dc.subjectRIVM report 2017-0079
dc.titleEstimation of the socio-economic consequences of regulatory measures on toxic substances in food : A proposed framework: SEATSen
dc.title.alternativeHet schatten van de economische en maatschappelijke gevolgen van beleidsmaatregelen voor schadelijke stoffen in voedsel : Een voorgesteld kader : SEATSnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVVH
dc.date.updated2018-07-16T04:31:04Z
dc.contributor.divisionV&amp;Z
refterms.dateFOA2020-04-20T17:32:49Z
html.description.abstractIn Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Zo mag voedsel zo min mogelijk stoffen bevatten die een gezondheidsrisico vormen. Hiervoor zijn onder andere zogenoemde voedselveiligheidstandaarden ingesteld voor de maximaal toegestane concentraties van stoffen in een product. Voedselveiligheidstandaarden worden voornamelijk op internationaal niveau (EU en wereldwijd) bepaald en zijn getoetst door middel van een wetenschappelijke analyse van de schadelijke effecten van stoffen in voedsel. &lt;br&gt; &lt;br&gt;Ook andere factoren dan schadelijke effecten van stoffen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de voedselveiligheidstandaarden en worden daarom bij de besluitvorming over de standaarden betrokken. Dit gebeurt nu echter niet op een gestandaardiseerde en transparante manier. Een voorbeeld is maatschappelijke bezorgdheid als gevolg van onzekerheid in de wetenschappelijke analyse. Ook kan een grote economische impact van de vastgestelde voedselveiligheidsstandaard worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere prijs. Het RIVM heeft daarom een stappenplan (SEATS) ontwikkeld zodat in de besluitvorming over de voedselveiligheidstandaarden breder wordt gekeken dan alleen naar de schadelijke effecten van stoffen. &lt;br&gt; &lt;br&gt;SEATS combineert een afweging van kosten en baten vanuit een economische invalshoek met maatschappelijke aspecten, zoals risicoperceptie, onzekerheid en vertrouwen. SEATS is voor twee voorbeeldsituaties (lood en pesticiden) uitgewerkt. Er is onderzocht wat de impact is als de voedselveiligheidstandaard wordt verlaagd. Het blijkt dat SEATS goed bruikbaar is. &lt;br&gt;
html.description.abstractThere are stringent food safety requirements applicable in Europe. The concentration of any substance which could adversely affect our health in food must be as low as possible. To ensure this, food safety standards are set to enforce a maximum permitted concentration of substances in products. Food safety standards are determined mainly at international level (European and worldwide) and their safety is assessed based on scientific analyses of the hazardous effects of substances in food. &lt;br&gt; &lt;br&gt;Factors other than hazardous properties can also influence the level of the food safety standards that are set and are, therefore, included in the decision-making process. Currently, there is no standardized and transparent method for doing this. One such example is the societal concern that is created by uncertainties in the scientific assessment. A large economic impact of the established food safety standards can also be expected, for example, in the form of higher prices. RIVM has, therefore, developed a framework (SEATS) to broaden the decision-making process in regard to food safety standards by including criteria other than just the hazardous properties of substances. &lt;br&gt; &lt;br&gt;SEATS combines a cost benefit analysis with societal concerns like risk perception, uncertainty and trust. SEATS was tested in two case studies (lead and pesticides) in which the impact of lowering the food safety standard was investigated. It was concluded that SEATS works well. &lt;br&gt;


Files in this item

Thumbnail
Name:
2017-0079.pdf
Size:
1.508Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record