Show simple item record

dc.contributor.authorvan Giessen A
dc.contributor.authorde Wit GA
dc.contributor.authorWendel-Vos A
dc.contributor.authorFeenstra TL
dc.date.accessioned2018-07-09T11:40:23Z
dc.date.available2018-07-09T11:40:23Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2018-0092
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/622046
dc.description.abstractEen Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een behandeling voor mensen met obesitas (BMI 30-35), voor mensen met overgewicht (BMI 25-30) én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes, en voor mensen met overgewicht in combinatie met artrose of slaapapneu. De GLI is een gecombineerde aanpak om mensen te leren gezonder te eten en meer te bewegen. De behandeling duurt in totaal 2 jaar. Per 1 januari 2019 wordt een gecombineerde leefstijlinterventies vergoed uit de basisverzekering. Circa 3,5 miljoen Nederlanders tussen 18 en 75 jaar (28 procent van de bevolking) komen hiervoor in aanmerking. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM geschat welke kosten dit de eerste vijf jaar voor de zorgverzekeraars met zich meebrengt. De kosten zullen oplopen van 5 miljoen euro in het eerste jaar naar bijna 15 miljoen euro in het vijfde jaar. Dat is het geval als per jaar 1,03 procent van de doelgroep wordt doorverwezen door de huisarts. Als meer mensen worden doorverwezen (2,5 procent per jaar), lopen de kosten op van 12 miljoen euro in het eerste jaar tot maximaal 35 miljoen euro na vijf jaar. Als er meer mensen uitvallen dan nu is geschat, zullen de kosten lager zijn; met een maximum van 24 miljoen euro in het vijfde jaar bij het hoogste verwijspercentage van 2,5 procent per jaar. De kosten zijn geschat met een Budget Impact Analyse (BIA). Hiervoor is bepaald hoeveel mensen in Nederland onder de doelgroep vallen. Vervolgens is stapsgewijs geschat hoeveel mensen door de huisarts worden doorverwezen, een intakegesprek houden, aan de behandeling beginnen en deze volledig afmaken. De cijfers van dit onderzoek zijn ontleend aan drie Nederlandse studies naar de effectiviteit van de GLI.
dc.description.abstractA combined lifestyle intervention (Dutch abbreviation GLI) is a treatment for people with (a) obesity (BMI 303-35), (b) for people who are overweight (BMI 25-30) and are also at risk of cardiovascular disease or diabetes, (c) and for people who are overweight and suffer from arthrosis or sleep apnea. GLI takes a combined approach with the aim of teaching people how to have a healthy diet and how to increase physical activity levels. The entire treatment programme takes two years. As of January 1st, 2019, the combined lifestyle intervention will be covered and reimbursed by the basic healthcare package, as provided by the Dutch Health Insurance Act. An estimated 3.5 million Dutch people aged between 18-75 years of age (28 percent of the population) will qualify for this treatment. The Dutch Ministry of Health commissioned the Dutch National Institute of Public health and the Environment (RIVM) to estimate the associated cost for health insurance companies in the first five years following introduction of GLI. Total costs would increase from 5 million euro in 2019 to almost 15 million euro by 2023, assuming that each year, 1.03 percent of the target population will be referred for the treatment by their general practitioners. In the event that more people are referred (2.5 percent per year), associated costs would increase from 12 million euro in the first year to a maximum of 35 million by the fifth year. However, if dropout rates turn out to be higher than is currently expected, the costs would be lower, with a maximum of 24 million euro by the fifth year at the highest expected referral rate of 2.5 percent annually. These estimated costs have been based on a Budget Impact Analysis (BIA). For this analysis, researchers first estimated the number of Dutch people who are likely to fall under the GLI terms of reimbursement. Then, a stepped approach was taken to estimate how many people would be referred by their general practitioner, how many people would then have an intake assessment, how many people would start treatment, and how many people would finish the entire treatment programme. These figures are based on three different Dutch studies regarding the effectiveness of GLI treatment.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWSen
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2018-0092nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0092.pdf
dc.subjectBudgetImpact Analysenl
dc.subjectgecombineerde leefstijlinterventienl
dc.subjectovergewichtnl
dc.subjectbewegennl
dc.subjectdiabetes preventienl
dc.subjectbudget impact analysisnl
dc.subjectcombined lifestyle interventionen
dc.subjectoverweighten
dc.subjectactivityen
dc.subjectdiabetes preventionen
dc.titleBudget impact analyse van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) : Raming van het benodigde budget bij opname van de GLI in de basisverzekeringnl
dc.title.alternativeBudget impact analysis of a combined lifestyle intervention : Estimate of budget impact for health insurersen
dc.typeBriefrapportnl
dc.contributor.departmentKZG
dc.contributor.divisionVPZ
refterms.dateFOA2018-12-13T10:08:01Z
html.description.abstractEen Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een behandeling voor mensen met obesitas (BMI 30-35), voor mensen met overgewicht (BMI 25-30) én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes, en voor mensen met overgewicht in combinatie met artrose of slaapapneu. De GLI is een gecombineerde aanpak om mensen te leren gezonder te eten en meer te bewegen. De behandeling duurt in totaal 2 jaar. Per 1 januari 2019 wordt een gecombineerde leefstijlinterventies vergoed uit de basisverzekering. Circa 3,5 miljoen Nederlanders tussen 18 en 75 jaar (28 procent van de bevolking) komen hiervoor in aanmerking. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM geschat welke kosten dit de eerste vijf jaar voor de zorgverzekeraars met zich meebrengt. De kosten zullen oplopen van 5 miljoen euro in het eerste jaar naar bijna 15 miljoen euro in het vijfde jaar. Dat is het geval als per jaar 1,03 procent van de doelgroep wordt doorverwezen door de huisarts. Als meer mensen worden doorverwezen (2,5 procent per jaar), lopen de kosten op van 12 miljoen euro in het eerste jaar tot maximaal 35 miljoen euro na vijf jaar. Als er meer mensen uitvallen dan nu is geschat, zullen de kosten lager zijn; met een maximum van 24 miljoen euro in het vijfde jaar bij het hoogste verwijspercentage van 2,5 procent per jaar. De kosten zijn geschat met een Budget Impact Analyse (BIA). Hiervoor is bepaald hoeveel mensen in Nederland onder de doelgroep vallen. Vervolgens is stapsgewijs geschat hoeveel mensen door de huisarts worden doorverwezen, een intakegesprek houden, aan de behandeling beginnen en deze volledig afmaken. De cijfers van dit onderzoek zijn ontleend aan drie Nederlandse studies naar de effectiviteit van de GLI.
html.description.abstractA combined lifestyle intervention (Dutch abbreviation GLI) is a treatment for people with (a) obesity (BMI 303-35), (b) for people who are overweight (BMI 25-30) and are also at risk of cardiovascular disease or diabetes, (c) and for people who are overweight and suffer from arthrosis or sleep apnea. GLI takes a combined approach with the aim of teaching people how to have a healthy diet and how to increase physical activity levels. The entire treatment programme takes two years. As of January 1st, 2019, the combined lifestyle intervention will be covered and reimbursed by the basic healthcare package, as provided by the Dutch Health Insurance Act. An estimated 3.5 million Dutch people aged between 18-75 years of age (28 percent of the population) will qualify for this treatment. The Dutch Ministry of Health commissioned the Dutch National Institute of Public health and the Environment (RIVM) to estimate the associated cost for health insurance companies in the first five years following introduction of GLI. Total costs would increase from 5 million euro in 2019 to almost 15 million euro by 2023, assuming that each year, 1.03 percent of the target population will be referred for the treatment by their general practitioners. In the event that more people are referred (2.5 percent per year), associated costs would increase from 12 million euro in the first year to a maximum of 35 million by the fifth year. However, if dropout rates turn out to be higher than is currently expected, the costs would be lower, with a maximum of 24 million euro by the fifth year at the highest expected referral rate of 2.5 percent annually. These estimated costs have been based on a Budget Impact Analysis (BIA). For this analysis, researchers first estimated the number of Dutch people who are likely to fall under the GLI terms of reimbursement. Then, a stepped approach was taken to estimate how many people would be referred by their general practitioner, how many people would then have an intake assessment, how many people would start treatment, and how many people would finish the entire treatment programme. These figures are based on three different Dutch studies regarding the effectiveness of GLI treatment.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2018-0092.pdf
Size:
537.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record