Show simple item record

dc.contributor.authorBrand E
dc.contributor.authorOtte PF
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.contributor.authorWintersen A
dc.contributor.authorJanssen PJCM
dc.contributor.authorRutgers M
dc.contributor.authorHagens WI
dc.contributor.authorBrouwer M
dc.date.accessioned2018-07-10T06:49:52Z
dc.date.available2018-07-10T06:49:52Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2018-0063
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/622055
dc.description.abstractIn Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigende stoffen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt. In de TGG blijken nog verontreinigingen te zitten waardoor het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen van de geldende bodemwetgeving voldoet. Deze verontreinigingen hebben tijdens het aanbrengen van de TGG geen gezondheidsrisico's voor de mens veroorzaakt. Wel kan de lage zuurgraad (hoge pH-waarde) van het materiaal na direct contact lichte irritaties van de huid veroorzaken. Deze klachten trekken weg als de blootstelling ophoudt. Door de werkzaamheden kunnen gedurende korte tijd verhoogde concentraties fijn stof in de lucht aanwezig zijn geweest. Omwonenden kunnen daardoor ook blootgesteld zijn aan fijnstof van de thermisch gereinigde grond. Eventuele gezondheidseffecten zijn niet te kwantificeren, mede doordat luchtmetingen tijdens de werkzaamheden ontbreken. Gezondheidseffecten kunnen daarom niet worden uitgesloten. Behalve naar gezondheidsrisico's is naar de effecten voor het milieu gekeken. Enkele normen voor de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater blijken te zijn overschreden. Hierdoor worden onder andere natuurlijke processen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verstoord. Ook blijken het oppervlaktewater en grondwater niet geschikt te zijn voor het gebruik in de landbouw als drinkwater voor vee of als sproeiwater. Dit blijkt uit een eerste analyse van de TGG, de bodem, het grond- en oppervlaktewater en onderzoek naar gezondheidseffecten door het RIVM. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat nadat twijfel was ontstaan over het gebruik van de thermisch gereinigde grond. In de toekomst moet er rekening mee worden gehouden dat stoffen uit de dijk naar het grondwater kunnen wegsijpelen. Daarom is het noodzakelijk om goed bij te houden of de aangetroffen concentraties van risicostoffen in grond- en oppervlaktewater stijgen. Indien nodig kan dan een handelingskader worden opgesteld om te voorkomen dat deze risicostoffen zich verspreiden. Verder wordt aanbevolen om bij toekomstige werkzaamheden met thermisch gereinigde grond, de grond zo min mogelijk te laten verwaaien. Tevens wordt geadviseerd om de kleilaag die op de dijk is aangelegd om direct contact te voorkomen, intact te houden.
dc.description.abstractIn the Perkpolder (Zeeland), thermally-cleaned soil (TGG) has been used as a filler in the building of a dyke. TGG is raw soil material that is heated to remove organic contaminants so that it can be re-used. An analysis of the TGG used has shown that it still contains contaminants that do not meet the quality standards from current legislation. During the appliance of the TGG, these substances did not pose any risk to human health. However, on direct contact, the alkaline properties of the material can cause a slight irritation of the skin. These symptoms disappear when exposure ends. Building work can cause increased concentrations of particulate matter in the air for a short time period. Residents can therefore also be exposed to particulate matter from the thermally cleaned soil. Potential health effects can not be quantified, due to the lack of required air measurements at the time of the building work. Health effects can therefore not be excluded. Besides health risks, effects of the TGG on the environment were also looked at. Some of the norms for the soil, the ground water and the surface water have been exceeded. Amongst other things, the natural processes in the soil, the ground water and the surface water can be impaired. Also, the water is unsuitable to be used in agriculture, as drinking water for cattle or for irrigation water, for example. This was shown by a first analyses of the TGG, the soil, the ground water, the surface water and an assessment of the health effects, carried out by the National Institute for Public Health and the Environment. This assessment took place, on behalf of the Directorate-General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) after doubt had arisen about the quality of the thermally-cleaned soil. In the future, substances from the dyke can leach into the ground water. For this reason it will be necessary to monitor the concentrations in both the ground- and surface water to see if they are rising. So that action can be taken to prevent spreading. In addition, it has been recommended that during any future work with the thermally-cleaned soil, the soil should be prevented from blowing about as much as possible. Also, the covering layer on the dyke to prevent direct contact must remain intact.
dc.description.sponsorshipRijkswaterstaaten
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2018-0063nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0063.pdfnl
dc.subjectTGGnl
dc.subjectthermisch gereinigde grondnl
dc.subjectpHnl
dc.subjectperkpoldernl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectthermally-cleaned soilen
dc.subjectrisk evaluationen
dc.subjectRIVM rapport 2018-0063
dc.titleRisicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland)nl
dc.title.alternativeRisk evaluation of the use of thermally-cleaned soil in Perkpolder (Zeeland, Holland)en
dc.typeReportnl
dc.contributor.departmentDDBnl
dc.contributor.divisionDMGnl
refterms.dateFOA2018-12-13T11:19:42Z
html.description.abstractIn Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigende stoffen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt. In de TGG blijken nog verontreinigingen te zitten waardoor het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen van de geldende bodemwetgeving voldoet. Deze verontreinigingen hebben tijdens het aanbrengen van de TGG geen gezondheidsrisico's voor de mens veroorzaakt. Wel kan de lage zuurgraad (hoge pH-waarde) van het materiaal na direct contact lichte irritaties van de huid veroorzaken. Deze klachten trekken weg als de blootstelling ophoudt. Door de werkzaamheden kunnen gedurende korte tijd verhoogde concentraties fijn stof in de lucht aanwezig zijn geweest. Omwonenden kunnen daardoor ook blootgesteld zijn aan fijnstof van de thermisch gereinigde grond. Eventuele gezondheidseffecten zijn niet te kwantificeren, mede doordat luchtmetingen tijdens de werkzaamheden ontbreken. Gezondheidseffecten kunnen daarom niet worden uitgesloten. Behalve naar gezondheidsrisico's is naar de effecten voor het milieu gekeken. Enkele normen voor de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater blijken te zijn overschreden. Hierdoor worden onder andere natuurlijke processen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verstoord. Ook blijken het oppervlaktewater en grondwater niet geschikt te zijn voor het gebruik in de landbouw als drinkwater voor vee of als sproeiwater. Dit blijkt uit een eerste analyse van de TGG, de bodem, het grond- en oppervlaktewater en onderzoek naar gezondheidseffecten door het RIVM. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat nadat twijfel was ontstaan over het gebruik van de thermisch gereinigde grond. In de toekomst moet er rekening mee worden gehouden dat stoffen uit de dijk naar het grondwater kunnen wegsijpelen. Daarom is het noodzakelijk om goed bij te houden of de aangetroffen concentraties van risicostoffen in grond- en oppervlaktewater stijgen. Indien nodig kan dan een handelingskader worden opgesteld om te voorkomen dat deze risicostoffen zich verspreiden. Verder wordt aanbevolen om bij toekomstige werkzaamheden met thermisch gereinigde grond, de grond zo min mogelijk te laten verwaaien. Tevens wordt geadviseerd om de kleilaag die op de dijk is aangelegd om direct contact te voorkomen, intact te houden.
html.description.abstractIn the Perkpolder (Zeeland), thermally-cleaned soil (TGG) has been used as a filler in the building of a dyke. TGG is raw soil material that is heated to remove organic contaminants so that it can be re-used. An analysis of the TGG used has shown that it still contains contaminants that do not meet the quality standards from current legislation. During the appliance of the TGG, these substances did not pose any risk to human health. However, on direct contact, the alkaline properties of the material can cause a slight irritation of the skin. These symptoms disappear when exposure ends. Building work can cause increased concentrations of particulate matter in the air for a short time period. Residents can therefore also be exposed to particulate matter from the thermally cleaned soil. Potential health effects can not be quantified, due to the lack of required air measurements at the time of the building work. Health effects can therefore not be excluded. Besides health risks, effects of the TGG on the environment were also looked at. Some of the norms for the soil, the ground water and the surface water have been exceeded. Amongst other things, the natural processes in the soil, the ground water and the surface water can be impaired. Also, the water is unsuitable to be used in agriculture, as drinking water for cattle or for irrigation water, for example. This was shown by a first analyses of the TGG, the soil, the ground water, the surface water and an assessment of the health effects, carried out by the National Institute for Public Health and the Environment. This assessment took place, on behalf of the Directorate-General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) after doubt had arisen about the quality of the thermally-cleaned soil. In the future, substances from the dyke can leach into the ground water. For this reason it will be necessary to monitor the concentrations in both the ground- and surface water to see if they are rising. So that action can be taken to prevent spreading. In addition, it has been recommended that during any future work with the thermally-cleaned soil, the soil should be prevented from blowing about as much as possible. Also, the covering layer on the dyke to prevent direct contact must remain intact.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2018-0063.pdf
Size:
1.150Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record