Show simple item record

dc.contributor.authorBroek I van den
dc.contributor.authorDam-Deisz WDC
dc.contributor.authorDam-Deisz WDC
dc.contributor.authorPosthuma CJAM
dc.contributor.authorBrand E
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.contributor.authorBroek I van den
dc.date.accessioned2018-07-10T11:01:56Z
dc.date.available2018-07-10T11:01:56Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2018-0060
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/622062
dc.description.abstractIn opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. De verontreiniging door PFOA is naar verwachting eind vorige eeuw ontstaan. PFOA werd door de Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht tot 2012 gebruikt bij de productie van polymeren. In het huidige rapport zijn generieke risicogrenzen afgeleid voor grond en grondwater volgens de interventiewaardenmethodiek, waarbij rekening gehouden wordt met blootstelling van mens en milieu vanuit grond en grondwater. Daarnaast zijn locatiespecifieke of bodemgebruik-specifieke risicogrenzen afgeleid voor grond en grondwater voor verschillende bodemgebruiksvormen. Deze zijn toegespitst op de bestemming wonen en industrie, rekening houdend met de relevante blootstellingsroutes. In deze herziene versie zijn enkele risicogrenzen voor de mens aangepast vanwege nieuwe informatie en een correctie in de doorwerking van plantopname in de risicogrenzen. De gemeente kan de afgeleide risicogrenzen gebruiken om, indien gewenst, gebiedsspecifiek beleid te maken voor het bodemgebruik en grondverzet.
dc.description.abstractThe municipality of Dordrecht commissioned the RIVM to derive risk limits for perfluorooctanoic acid (PFOA) in soil and groundwater. The local government can determine if the quality of the soil and groundwater can cause risks to humans and the environment, and if measures are needed. The contamination with PFOA is probably caused in the end of the last Century. PFOA was used by Dupont/Chemours in Dordrecht up to 2012 for the production of polymers. This report derives generic risk limits for soil and groundwater according the method for deriving Intervention Values. This approach takes into account exposure of men and the environment from contamination in soil and groundwater. Additionally site-specific (or soil use specific risk limits have been derived for soil and groundwater for different types of land use. It is focusing on residential and industrial areas, taking into account the relevant exposure routes. In this revised version some human risk limits have been revised, because of new informatio and a correction of the calculation of the plantuptake in the risk limits. The municipality can use the derived risk limits to develop a policy depending on the land use and for the reuse of soil in the municipality.
dc.description.sponsorshipGemeente Dordrechtnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2018-0060nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0060.pdf
dc.subjectPFOAnl
dc.subjectrisicogrenzennl
dc.subjectgrondnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectgenerieke methodieknl
dc.subjectgebiedsgerichte aanpaknl
dc.subjectPFOAen
dc.subjectrisk limitsen
dc.subjectsoilen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectad hoc intervention valuesen
dc.subjectRIVM rapport 2018-0060
dc.titleRisicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : Uitwerking voor generiek en gebiedsspecifiek beleid (herziene versie)nl
dc.title.alternativeRisk limits for PFOA in soil and groundwater : Elaboration for generic and land use specific policyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentDDB
dc.contributor.divisionDMG
refterms.dateFOA2018-12-13T10:10:44Z
html.description.abstractIn opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. De verontreiniging door PFOA is naar verwachting eind vorige eeuw ontstaan. PFOA werd door de Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht tot 2012 gebruikt bij de productie van polymeren. In het huidige rapport zijn generieke risicogrenzen afgeleid voor grond en grondwater volgens de interventiewaardenmethodiek, waarbij rekening gehouden wordt met blootstelling van mens en milieu vanuit grond en grondwater. Daarnaast zijn locatiespecifieke of bodemgebruik-specifieke risicogrenzen afgeleid voor grond en grondwater voor verschillende bodemgebruiksvormen. Deze zijn toegespitst op de bestemming wonen en industrie, rekening houdend met de relevante blootstellingsroutes. In deze herziene versie zijn enkele risicogrenzen voor de mens aangepast vanwege nieuwe informatie en een correctie in de doorwerking van plantopname in de risicogrenzen. De gemeente kan de afgeleide risicogrenzen gebruiken om, indien gewenst, gebiedsspecifiek beleid te maken voor het bodemgebruik en grondverzet.
html.description.abstractThe municipality of Dordrecht commissioned the RIVM to derive risk limits for perfluorooctanoic acid (PFOA) in soil and groundwater. The local government can determine if the quality of the soil and groundwater can cause risks to humans and the environment, and if measures are needed. The contamination with PFOA is probably caused in the end of the last Century. PFOA was used by Dupont/Chemours in Dordrecht up to 2012 for the production of polymers. This report derives generic risk limits for soil and groundwater according the method for deriving Intervention Values. This approach takes into account exposure of men and the environment from contamination in soil and groundwater. Additionally site-specific (or soil use specific risk limits have been derived for soil and groundwater for different types of land use. It is focusing on residential and industrial areas, taking into account the relevant exposure routes. In this revised version some human risk limits have been revised, because of new informatio and a correction of the calculation of the plantuptake in the risk limits. The municipality can use the derived risk limits to develop a policy depending on the land use and for the reuse of soil in the municipality.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2018-0060.pdf
Size:
1.237Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record