Show simple item record

dc.contributor.authorBeekman M
dc.contributor.authorZweers P
dc.contributor.authorvan Goor-Gras J
dc.date.accessioned2018-10-05T09:34:51Z
dc.date.available2018-10-05T09:34:51Z
dc.date.issued2018-10-01
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2018-0019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/622162
dc.description.abstractChemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Voorbeelden zijn weekmakers in plastic, brandvertragers in matrassen en oplosmiddelen in verf. Om ervoor te zorgen dat veilig met deze stoffen wordt omgegaan, zowel tijdens de productie als bij het gebruik, is Europese wetgeving opgesteld. De belangrijkste zijn twee Europese verordeningen: REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen) ) en CLP (classificatie, labelling en packaging van stoffen en mengsels). In opdracht van de ministeries I&M, VWS en SZW ondersteunt en adviseert Bureau REACH van het RIVM het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) en (buitenlandse) overheden bij de uitvoering van REACH en CLP. Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen de activiteiten in 2017 en belicht enkele specifieke cases. Zo was er in 2017 veel aandacht voor nieuwe stoffen waarover zorgen bestaan in bijvoorbeeld drinkwater (zoals GenX) en risico's als mensen aan verschillende stoffen tegelijk bloot worden gesteld. Als de risicoanalyse van stoffen nog vragen oproepen, kan Bureau REACH de producent of importeur om aanvullende informatie over de schadelijkheid van een stof vragen. Op basis van de uitkomst wordt bepaald of een stof als zeer ernstige zorgwekkende stof (ZZS) moet worden getypeerd. Ook kan Bureau REACH voorstellen indienen om stoffen in te delen op basis van Europees vastgestelde gevaren (classificatie volgens CLP). Daarbij worden afspraken gemaakt over hoe de gevaarseigenschappen van een stof op etiketten aangeduid moeten worden zodra deze boven de grenswaarde in een product aanwezig is. Verder beoordeelt Bureau REACH dossiers van stoffen die door andere landen en de industrie worden ingediend.
dc.description.abstractChemical substances are everywhere in our society, like plasticizers in polymers, flame-retardants in matrasses and solvents in paints. European legislation guarantees the safe production and use of these substances. The two main regulations in Europe are: REACH (registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) and CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures). On behalf of the Ministries I&M, VWS and SZW, RIVM Bureau REACH supports and provides advice to the European Chemical Agency (ECHA) and (member state) competent authorities on the implementation of this European legislation. This annual report describes the main activities in 2017 and highlights some specific cases. In 2017 Bureau REACH put many efforts in possible new substances of concern in drinking water (like GenX) and the risks related to combined exposure of different substances. If during a risk assessment questions remain, Bureau REACH can ask a producer or importer additional information on the properties of a substance. The outcome of the risk assessment determines if a substance can be identified as a substance of very high concern. In addition, Bureau REACH can propose a harmonized classification based on hazards as established within Europe (according to CLP). With such a dossier it is prescribed how to label a product as soon as the substance is present above the concentration limit value. Furthermore, Bureau REACH assesses dossiers prepared by other Member States and by industry.
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&W ; Ministerie van VWS ; Ministerie van SZWnl
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2018-0019nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0019.pdfnl
dc.subjectREACHen
dc.subjectCLPen
dc.subjectchemische stoffennl
dc.subjectjaarverslagnl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectannual reporten
dc.subjectRIVM rapport 2018-0019
dc.titleJaarverslag Bureau REACH 2017 : Grip op chemische stoffennl
dc.title.alternativeAnnual report Bureau REACH 2017en
dc.typeReportnl
dc.contributor.departmentICH
dc.contributor.divisionVSP
refterms.dateFOA2018-12-13T11:43:56Z
html.description.abstractChemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Voorbeelden zijn weekmakers in plastic, brandvertragers in matrassen en oplosmiddelen in verf. Om ervoor te zorgen dat veilig met deze stoffen wordt omgegaan, zowel tijdens de productie als bij het gebruik, is Europese wetgeving opgesteld. De belangrijkste zijn twee Europese verordeningen: REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen) ) en CLP (classificatie, labelling en packaging van stoffen en mengsels). In opdracht van de ministeries I&M, VWS en SZW ondersteunt en adviseert Bureau REACH van het RIVM het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) en (buitenlandse) overheden bij de uitvoering van REACH en CLP. Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen de activiteiten in 2017 en belicht enkele specifieke cases. Zo was er in 2017 veel aandacht voor nieuwe stoffen waarover zorgen bestaan in bijvoorbeeld drinkwater (zoals GenX) en risico's als mensen aan verschillende stoffen tegelijk bloot worden gesteld. Als de risicoanalyse van stoffen nog vragen oproepen, kan Bureau REACH de producent of importeur om aanvullende informatie over de schadelijkheid van een stof vragen. Op basis van de uitkomst wordt bepaald of een stof als zeer ernstige zorgwekkende stof (ZZS) moet worden getypeerd. Ook kan Bureau REACH voorstellen indienen om stoffen in te delen op basis van Europees vastgestelde gevaren (classificatie volgens CLP). Daarbij worden afspraken gemaakt over hoe de gevaarseigenschappen van een stof op etiketten aangeduid moeten worden zodra deze boven de grenswaarde in een product aanwezig is. Verder beoordeelt Bureau REACH dossiers van stoffen die door andere landen en de industrie worden ingediend.
html.description.abstractChemical substances are everywhere in our society, like plasticizers in polymers, flame-retardants in matrasses and solvents in paints. European legislation guarantees the safe production and use of these substances. The two main regulations in Europe are: REACH (registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) and CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures). On behalf of the Ministries I&M, VWS and SZW, RIVM Bureau REACH supports and provides advice to the European Chemical Agency (ECHA) and (member state) competent authorities on the implementation of this European legislation. This annual report describes the main activities in 2017 and highlights some specific cases. In 2017 Bureau REACH put many efforts in possible new substances of concern in drinking water (like GenX) and the risks related to combined exposure of different substances. If during a risk assessment questions remain, Bureau REACH can ask a producer or importer additional information on the properties of a substance. The outcome of the risk assessment determines if a substance can be identified as a substance of very high concern. In addition, Bureau REACH can propose a harmonized classification based on hazards as established within Europe (according to CLP). With such a dossier it is prescribed how to label a product as soon as the substance is present above the concentration limit value. Furthermore, Bureau REACH assesses dossiers prepared by other Member States and by industry.


Files in this item

Thumbnail
Name:
2018-0019.pdf
Size:
753.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record