Show simple item record

dc.contributor.authorVerberk JDM
dc.contributor.authorBruijning-Verhagen P
dc.contributor.authorde Melker H
dc.date.accessioned2018-12-13T06:53:42
dc.date.issued2017-04-06
dc.identifier2017-0021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/622337
dc.description.abstractHet rotavirus kan een maagdarminfectie veroorzaken die veel voorkomt bij jonge kinderen en soms ernstig kan verlopen. Er zijn twee vaccins beschikbaar die beide in druppelvorm via de mond worden toegediend. De Gezondheidsraad gaat de minister van VWS adviseren op welke manier vaccinatie van kinderen tegen het rotavirus oegankelijk wordt. De minister neemt op basis van dit advies een besluit.<br> <br>Om de Gezondheidsraad te ondersteunen heeft het RIVM achtergrondinformatie over het rotavirus bijeengebracht. De informatie betreft onder andere het aantal personen dat er jaarlijks in Nederland ziek door wordt, de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, en hoe het publiek denkt over deze vaccinatie.<br> <br>Een door het rotavirus veroorzaakte maagdarminfectie komt veel in de wintermaanden voor, vooral bij kinderen tussen de 6 maanden en 2 jaar. De ziekte gaat gepaard met koorts, braken en hevige, waterdunne diarree. Doorgaans verloopt de ziekte zonder problemen, maar het komt voor dat de ziekte ernstig verloopt. Dit gebeurt vaker bij jonge kinderen, te vroeg geboren kinderen, kinderen met een laag geboortegewicht, of kinderen met aangeboren afwijkingen. De ziekte kan dan uitdrogingsgevaar veroorzaken. In deze gevallen moet een kind in het ziekenhuis worden opgenomen. De uitdroging wordt dan behandeld door via de mond of een infuus vocht toe te dienen. In zeldzame gevallen overlijdt een kind.<br>
dc.description.abstractRotavirus can cause a gastrointestinal infection and is common in young children. There are two vaccines available; both have to be administered via the mouth. The Dutch Health Council will advise the Ministry of Health, Welfare and Sport on how childhood vaccination against rotavirus will be made available. The Minister makes a decision on the basis of this advice.<br> <br>To support the Health Council, the RIVM has put together background information on rotavirus disease. The information includes the number of people in the Netherlands that become ill from rotavirus every year, the effectiveness and safety of rotavirus vaccines, and how the public thinks about rotavirus vaccination.<br> <br>A gastrointestinal infection caused by rotavirus is common during the winter months, particularly in children between six months and two years old. The disease is characterized by fever, vomiting and diarrhoea. Usually, rotavirus disease resolves by itself without problems, but can be severe resulting in dehydration. This happens more often in young children, premature children, children with low birth weight and children with congenital problems. These severe cases may need to be admitted to the hospital. Treatment for dehydration consists of oral or intravenous rehydration. In rare cases, a child dies.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent74 p
dc.format.extent911 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM report 2017-0021
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0021.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0021.pdf
dc.subjectrotavirusnl
dc.subjectrotavirus vaccinatienl
dc.subjectziektelastnl
dc.subjectkosteneffectiviteitnl
dc.subjectveiligheidnl
dc.subjectacceptatienl
dc.subjectinvoeringsaspectennl
dc.subjectrotavirusen
dc.subjectrotavirus vaccinationen
dc.subjectburden of diseaseen
dc.subjectcost-effectivenessen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectacceptationen
dc.subjectaspects of implementationen
dc.subjectRIVM rapport 2017-0021nl
dc.titleRotavirus in the Netherlands : Background information for the Health Councilen
dc.title.alternativeRotavirus in Nederland : Achtergrond informatie voor de Gezondheidsraadnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentRVP
dc.date.updated2018-12-13T05:53:43Z
dc.contributor.divisionI&amp;V
html.description.abstractHet rotavirus kan een maagdarminfectie veroorzaken die veel voorkomt bij jonge kinderen en soms ernstig kan verlopen. Er zijn twee vaccins beschikbaar die beide in druppelvorm via de mond worden toegediend. De Gezondheidsraad gaat de minister van VWS adviseren op welke manier vaccinatie van kinderen tegen het rotavirus oegankelijk wordt. De minister neemt op basis van dit advies een besluit.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Om de Gezondheidsraad te ondersteunen heeft het RIVM achtergrondinformatie over het rotavirus bijeengebracht. De informatie betreft onder andere het aantal personen dat er jaarlijks in Nederland ziek door wordt, de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, en hoe het publiek denkt over deze vaccinatie.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Een door het rotavirus veroorzaakte maagdarminfectie komt veel in de wintermaanden voor, vooral bij kinderen tussen de 6 maanden en 2 jaar. De ziekte gaat gepaard met koorts, braken en hevige, waterdunne diarree. Doorgaans verloopt de ziekte zonder problemen, maar het komt voor dat de ziekte ernstig verloopt. Dit gebeurt vaker bij jonge kinderen, te vroeg geboren kinderen, kinderen met een laag geboortegewicht, of kinderen met aangeboren afwijkingen. De ziekte kan dan uitdrogingsgevaar veroorzaken. In deze gevallen moet een kind in het ziekenhuis worden opgenomen. De uitdroging wordt dan behandeld door via de mond of een infuus vocht toe te dienen. In zeldzame gevallen overlijdt een kind.&lt;br&gt;
html.description.abstractRotavirus can cause a gastrointestinal infection and is common in young children. There are two vaccines available; both have to be administered via the mouth. The Dutch Health Council will advise the Ministry of Health, Welfare and Sport on how childhood vaccination against rotavirus will be made available. The Minister makes a decision on the basis of this advice.&lt;br&gt; &lt;br&gt;To support the Health Council, the RIVM has put together background information on rotavirus disease. The information includes the number of people in the Netherlands that become ill from rotavirus every year, the effectiveness and safety of rotavirus vaccines, and how the public thinks about rotavirus vaccination.&lt;br&gt; &lt;br&gt;A gastrointestinal infection caused by rotavirus is common during the winter months, particularly in children between six months and two years old. The disease is characterized by fever, vomiting and diarrhoea. Usually, rotavirus disease resolves by itself without problems, but can be severe resulting in dehydration. This happens more often in young children, premature children, children with low birth weight and children with congenital problems. These severe cases may need to be admitted to the hospital. Treatment for dehydration consists of oral or intravenous rehydration. In rare cases, a child dies.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record