Show simple item record

dc.contributor.authorWichink Kruit, RJ
dc.contributor.authorHoogerbrugge, R
dc.contributor.authorSauter, FJ
dc.contributor.authorde Vries, WJ
dc.contributor.authorvan Pul, WAJ
dc.date.accessioned2019-01-28T08:07:33Z
dc.date.available2019-01-28T08:07:33Z
dc.date.issued2019-01-15
dc.identifier.doi10.2194/RIVM-2018-0163
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/622377
dc.description.abstractAmmoniak heeft effecten op het milieu en de volksgezondheid. Daarom meet het RIVM de concentraties van ammoniak in de lucht. Daarnaast stelt het RIVM vast hoeveel ammoniak elk jaar in Nederland door de industrie, de landbouw, het verkeer en dergelijke wordt uitgestoten (emissie). Voor de meeste luchtvervuilende stoffen zijn de ontwikkelingen van de concentraties in de lucht en de emissies met elkaar in lijn. Sinds 2005 worden echter hogere ammoniakconcentraties in de lucht gemeten, maar zijn de vastgestelde emissies lager. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat driekwart van dit verschil kan worden verklaard door veranderingen in de atmosferische en chemische processen. Door beleidsmaatregelen is de chemische samenstelling van de lucht veranderd. Er worden steeds minder zwavel- en stikstofdioxiden uitgestoten, waardoor de lucht schoner wordt. Deze gassen kunnen met ammoniak fijnstof vormen. Als er minder gassen in de lucht zijn wordt er minder fijnstof gevormd. Er blijft dan meer ammoniak in de lucht aanwezig. Dit verklaart de hogere concentratie van ammoniak in de lucht voor ongeveer 40 procent. Een ander gevolg van de schonere lucht is dat er minder verzurende stoffen in de lucht aanwezig zijn. Hierdoor worden de bodem en de vegetatie minder zuur, met als gevolg dat er minder ammoniak kan neerslaan. Dit verklaart ongeveer 20 procent van de hogere concentratie van ammoniak. De weersomstandigheden, in combinatie met een aantal andere factoren, verklaren ook nog eens 15 procent. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft in een recent advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal factoren aangegeven waardoor de emissies tussen 2005 en 2016 mogelijk minder zijn gedaald dan tot nu toe werd aangenomen. Een voorbeeld hiervan is de verminderde werking van combi-luchtwassers. Het RIVM heeft uitgerekend dat met deze factoren het resterende deel van het verschil te verklaren valt.en_US
dc.description.sponsorshipMinisterie van LNVen_US
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 2018-0163en_US
dc.subjectammoniaken_US
dc.subjectemissiesen_US
dc.subjectconcentratieen_US
dc.subjectluchtvervuilingen_US
dc.subjectammoniaen_US
dc.subjectemissionsen_US
dc.subjectconcentrationen_US
dc.subjectair pollutantsen_US
dc.subjectRIVM rapport 2018-0163
dc.titleOntwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016en_US
dc.title.alternativeDevelopments in emissions and concentrations of ammonia in the Netherlands between 2005 and 2016en_US
dc.typeReport
refterms.dateFOA2019-01-28T08:07:33Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
2018-0163.pdf
Size:
1.379Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record