Show simple item record

dc.contributor.authorvan Dijk, A
dc.contributor.authorHagens, W
dc.contributor.authorSlaper, H
dc.contributor.authorBoekema, M
dc.date.accessioned20200408
dc.date.available2019-06-13T08:13:47Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2019-0078
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/623112
dc.description.abstractJaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders te horen dat ze huidkanker hebben. Blootstelling aan UV-straling van zonlicht is daar de belangrijkste oorzaak van. Ook vergroot UV-straling de kans op staar in het oog. Verstandig zongedrag kan het risico op schade door UV-straling verkleinen. Om verstandig zonnen te stimuleren is het Zonkrachtactieplan opgesteld. Het doel van het plan is dat betrokken partijen afspraken maken over een eenduidige communicatie over UV-blootstelling. Deze afspraken zullen eraan bijdragen dat mensen bewuster en verstandiger omgaan met UV-straling. Daarnaast kan het Zonkrachtplan de kennis over UV-straling en blootstelling vergroten door een gezamenlijke kennisagenda op te stellen. Hierin staan de kennisonderdelen benoemd en geprioriteerd waar extra onderzoek nodig is en waaraan in gezamenlijkheid kan worden gewerkt. Het Zonkrachtactieplan is opgesteld door het RIVM en maatschappelijke partners die zich inspannen om huidkanker te voorkomen. Het ministerie van VWS heeft hiertoe opdracht gegeven, omdat het bezorgd is over de sterke toename van het aantal huidkankergevallen. Dit aantal is harder gestegen dan vanwege de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag was verwacht. Vermoedelijk komt het doordat mensen vaker en langer de huid aan UV-straling blootstellen. Door de klimaatverandering zal het aantal warme dagen toenemen. Daardoor zullen we in de toekomst vermoedelijk nog vaker buiten zijn en onze huid en ogen nog meer blootstellen aan de zon.
dc.description.abstractEvery year more than 50,000 new cases of skin cancer are diagnosed in the Netherlands. Exposure of the skin to solar UV-radiation is the primary cause of such cancers. UV-radiaton also contributes to the incidence of cataract of the eye. Sensible sun protection habits can reduce the risk of damage from UV radiation. The UV-index action plan was established to promote such habits. The plan aims to ensure that the parties involved agree on clear and consistent communications with regard to UV exposure. These agreements will contribute to people being more aware and sensible about UV radiation. In addition, the UV-index action plan can increase knowledge of UV radiation and exposure by drafting a joint knowledge agenda. This agenda will identify and prioritize the topics where extra research is needed, also in collaboration with other parties. The UV-index action plan was drawn up by the RIVM together with other partners involved in efforts to prevent skin cancer. The Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned the plan due to its concern about the sharp increase of skin cancer incidence. This increase is only partly explained by the ageing of the Dutch population and the depletion of the ozone layer. The increase is most likely caused, in large part, by the fact that people expose their skin to UV radiation more frequently and for longer periods of time. Due to climate change, the number of warm days will increase, and as a result we will probably spend more time outdoors in the future and expose our skin and eyes even more to the sun.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWSnl
dc.language.isonlnl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2019-0078nl
dc.relation.urlhttps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0078.pdfnl
dc.subjectUV-blootstellingnl
dc.subjectZonkrachtactieplannl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjecthuidkankernl
dc.subjectzonbeschermingnl
dc.subjectUV exposureen_US
dc.subjectUV-index action planen_US
dc.subjectclimate changeen_US
dc.subjectskin canceren_US
dc.subjectsun protectionen_US
dc.subjectRIVM rapport 2019-0078
dc.titleZonkrachtactieplan : Versie 2019nl
dc.title.alternativeUV-index action plan : Version 2019en_US
dc.typeReportnl
refterms.dateFOA2019-06-13T08:13:47Z
html.description.abstractJaarlijks krijgen ruim 50.000 Nederlanders te horen dat ze huidkanker hebben. Blootstelling aan UV-straling van zonlicht is daar de belangrijkste oorzaak van. Ook vergroot UV-straling de kans op staar in het oog. Verstandig zongedrag kan het risico op schade door UV-straling verkleinen. Om verstandig zonnen te stimuleren is het Zonkrachtactieplan opgesteld. Het doel van het plan is dat betrokken partijen afspraken maken over een eenduidige communicatie over UV-blootstelling. Deze afspraken zullen eraan bijdragen dat mensen bewuster en verstandiger omgaan met UV-straling. Daarnaast kan het Zonkrachtplan de kennis over UV-straling en blootstelling vergroten door een gezamenlijke kennisagenda op te stellen. Hierin staan de kennisonderdelen benoemd en geprioriteerd waar extra onderzoek nodig is en waaraan in gezamenlijkheid kan worden gewerkt. Het Zonkrachtactieplan is opgesteld door het RIVM en maatschappelijke partners die zich inspannen om huidkanker te voorkomen. Het ministerie van VWS heeft hiertoe opdracht gegeven, omdat het bezorgd is over de sterke toename van het aantal huidkankergevallen. Dit aantal is harder gestegen dan vanwege de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag was verwacht. Vermoedelijk komt het doordat mensen vaker en langer de huid aan UV-straling blootstellen. Door de klimaatverandering zal het aantal warme dagen toenemen. Daardoor zullen we in de toekomst vermoedelijk nog vaker buiten zijn en onze huid en ogen nog meer blootstellen aan de zon.nl
html.description.abstractEvery year more than 50,000 new cases of skin cancer are diagnosed in the Netherlands. Exposure of the skin to solar UV-radiation is the primary cause of such cancers. UV-radiaton also contributes to the incidence of cataract of the eye. Sensible sun protection habits can reduce the risk of damage from UV radiation. The UV-index action plan was established to promote such habits. The plan aims to ensure that the parties involved agree on clear and consistent communications with regard to UV exposure. These agreements will contribute to people being more aware and sensible about UV radiation. In addition, the UV-index action plan can increase knowledge of UV radiation and exposure by drafting a joint knowledge agenda. This agenda will identify and prioritize the topics where extra research is needed, also in collaboration with other parties. The UV-index action plan was drawn up by the RIVM together with other partners involved in efforts to prevent skin cancer. The Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned the plan due to its concern about the sharp increase of skin cancer incidence. This increase is only partly explained by the ageing of the Dutch population and the depletion of the ozone layer. The increase is most likely caused, in large part, by the fact that people expose their skin to UV radiation more frequently and for longer periods of time. Due to climate change, the number of warm days will increase, and as a result we will probably spend more time outdoors in the future and expose our skin and eyes even more to the sun.en


Files in this item

Thumbnail
Name:
2019-0078.pdf
Size:
361.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record